* * * * * Witamy na stronie www.aap.poznan.pl * * * * *

AAPoz i Muzycy z kapeli farno-miejskiej

08 wrz
8 września 2014

W Ratajskiej Telewizji Kablowej, funkcjonującej w sieci WTK emitowany jest cykliczny program „Mój Poznań – moja Wielkopolska”, przedstawiający interesujących ludzi i miejsca z przeszłości i bieżącego życia miasta i regionu. Zapraszamy do obejrzenia odcinka zrealizowanego m.in. w Archiwum Archidiecezjalnym w Poznaniu. Program poświęcony jest muzyce w osiemnastowiecznym Poznaniu. Podczas realizacji programu zaprezentowano  zgromadzone w Archiwum muzykalia po kapeli farno – miejskiej w Poznaniu. W nagraniu udział wzięli: współpracująca z Archiwum dr Alina Mądry (komentarz naukowy), poznański historyk dr Marek Rezler oraz dziennikarz i znawca gwary poznańskiej Jacek Hałasik.

VII Dzień Genealoga w AAPoz – 20.09.2014r., godz. 10:00.

05 wrz
5 września 2014
Michał Błaszczyński, MA Poznan

VII Dzień Genealoga, 20.09.2014r.

Archiwum Archidiecezjalne w Poznaniu oraz Wielkopolskie Towarzystwo Genealogiczne „Gniazdo” organizują VII Dzień Genealoga. Spotkanie odbędzie się w sobotę, 20 września 2014 roku o godz. 10, w siedzibie Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu (ul. ks. Ignacego Posadzego 2). W programie znajdą się prelekcje, pokaz umundurowania żołnierskiego (1914-1920) oraz konkurs genealogiczny.

Podczas Dnia Genealoga zostaną wygłoszone następujące referaty:

  • Nie tylko nauka – Archiwum PAN w Poznaniu, Jarosław Matysiak, PAN Poznań,
  • Szczególne przypadki zapisów metrykalnych z XVIII i XIX wieku dotyczące imion, nazwisk oraz statusu chłopów wielkopolskich, Krzysztof Raniowski,
  • Zapomniany, na nowo odkryty… – historia nieistniejącego cmentarza parafii św. Marcina przy ulicy Towarowej w Poznaniu, Maciej Czarnecki, UAM Poznań,
  • „Przerwana genealogia…” Parafia dobrzycka (dekanat koźmiński) jako egzemplifikacja obrazu sytuacji ludnościowej w Wielkopolsce wynikających z konsekwencji I wojny światowej 1914–1918, Mateusz Hurysz, UAM Poznań,
  • Wielkopolanie pod bronią w latach 1914–1920: od I wojny światowej przez Powstanie Wielkopolskie, aż do wojny polsko-bolszewickiej, Michał Krzyżaniak – Stowarzyszenie Grupa Rekonstrukcji Historycznej 3 Bastion Grolman.

Zapraszamy!

 Patronat medialny:

image002

 

 

Test

 

 

Projekt opracowania i konserwacji ksiąg z zasobu AAPoz

02 wrz
2 września 2014
LOGO_MKiDN_03

Projekt: Dziedzictwo kulturowe

W ramach programu: „Dziedzictwo kulturowe – priorytet 6 – Ochrona i cyfryzacja dziedzictwa kulturowego”, Archiwum Archidiecezjalne w Poznaniu  realizuje zadanie: „Opracowanie i konserwacja zbiorów Archiwum Archidiecezji Poznańskiej: księgi konsystorza poznańskiego (1403 r.-1420 r.)”. Projekt finansowany jest ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego” i środków własnych.

Przedmiotem projektu jest opracowanie i konserwacja znajdujących się w Archiwum Archidiecezji Poznańskiej (AAP) najstarszych ksiąg (XVw) konsystorza poznańskiego. Przechowywane w kościelnych archiwach polskich księgi konsystorskie to niezwykle cenny materiał źródłowy. Zapiski sądowe w nich zapisane zawierają bogate dane zarówno dla historii genealogii, dziejów regionalnych, a także obyczajowych czasów, których dotyczą.

W ramach niniejszego projektu zaplanowano wykonanie szczegółowego opisu oraz indeksu osobowo miejscowego dla pierwszych pięciu, z 78 dla XVw., ksiąg oznaczonych: AC 01, AC 02, AC03, AC 03a, AC 04 (księgi za lata 14031420). Zaplanowane prace obejmują przygotowanie szczegółowego opisu kodykologicznego każdej księgi zawierającego: chronologię księgi, opis oprawy, opis bloku papieru (stan zachowania, zasady paginacji, foliacji, materiał pisarski), rozpisanie składek, ogólną charakterystykę rąk pisarskich, charakterystykę języka. Ponadto w ramach zadnia przewiduje się wykonanie pełnej konserwacji ksiąg o nr AC 02, AC 03, AC 03a, AC 04 o łącznej ilości kart 474. Konserwacja obejmować będzie dezynfekcję, uzupełnienie masy papierowej, wzmocnienie struktury, szycie i oprawę.

Wieczór w Archiwum Archidiecezjalnym w Poznaniu, czyli obchody Międzynarodowego Dnia Archiwów

06 cze
6 czerwca 2014
Koncert w AAP, 6 czerwca 2014, godz. 20:00.

Koncert w AAP, 6 czerwca 2014, godz. 20:00.

16. Międzynarodowy Kongres Archiwów obradujący w 2008 r. w Kuala Lumpur ustalił, iż 9 czerwca każdego roku obchodzony będzie Międzynarodowy Dzień Archiwów. W ramach obchodów tegorocznego Międzynarodowego Dnia Archiwów w Poznaniu przygotowanych przez: Archiwum Państwowe w Poznaniu, Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Poznaniu oraz Archiwum Archidiecezjalne w Poznaniu, w dniu 6 czerwca 2014 roku odbył się: „Wieczór w Archiwum Archidiecezjalnym w Poznaniu”. Pierwszym punktem spotkania była prezentacja książki wydanej w serii Historia Muzyki Polskiej, autorstwa dr Aliny Mądry z Katedry Muzykologii UAM Poznań: „Barok 1697-1795. Muzyka religijna i jej barokowy modus operandi”. Następnie uczestnicy wysłuchali koncertu zespołu MUSICA MAXIMA: „Archiwalia pisane muzyką (muzykalia m.in. ze zbioru Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu)”.

Fotoreportaż z koncertu – zobacz na stronie zespołu MUSICA MAXIMA (tutaj).

Więcej →

Poznański Międzynarodowy Dzień Archiwów 2014

04 cze
4 czerwca 2014
plakatmda2014-232x300

MDA 2014

Na pamiątkę utworzenia w dniu 9 czerwca 1948 roku Międzynarodowej Rady Archiwów (ICA), na całym świecie od sześciu lat obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Archiwów. W okolicach tejże daty w archiwach organizowane są spotkania, warsztaty, prelekcje i konferencje związane z problematyką gromadzenia, ochrony, przechowywania i udostępniania materiałów archiwalnych. Międzynarodowy Dzień Archiwów podkreśla znaczenie archiwów dla zachowania pamięci zbiorowej narodów i społeczeństw.

Z tej właśnie okazji Archiwum Państwowe w Poznaniu, Archiwum Archidiecezjalne w Poznaniu oraz Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Poznaniu organizują kilka wydarzeń mających na celu popularyzację archiwów, jako instytucji gromadzącej i udostępniającej dziedzictwo kultury narodowej, instytucji nowoczesnych, otwartych na potrzeby użytkowników, dysponującej stosownym sprzętem technicznym, który tę rolę społeczną i kulturalną ułatwia.

Międzynarodowy Dzień Archiwów w Poznaniu – 6 czerwca (piątek)

Tegoroczny Dzień będzie składał się z trzech części.

I. Południe w Instytucie Pamięci Narodowej Oddział w Poznaniu

II. Popołudnie w Archiwum Państwowym w Poznaniu

III. Wieczór w Archiwum Archidiecezjalnym w Poznaniu

Ponadto obchodom Międzynarodowego Dnia Archiwów (przypadającego na 9 czerwca) towarzyszyć będzie III Turniej piłki nożnej, który w tym roku – z racji odbywających się w Brazylii mistrzostw świata w piłce nożnej – przyjął nazwę ARCH-MUNDIAL 2014.

Szczegóły – zobacz tutaj.

Kustosz AAP i dokument lokacyjny miasta Gostynia

30 maj
30 maja 2014
AAP_RG1

Artykuł Ks. Kustosza

Ukazał się pierwszy numer Rocznika Gostyńskiego, czasopisma wydawanego przez Muzeum w Gostyniu. W założeniu wydawcy, planowane jest publikowanie tekstów poświęconych szeroko pojętej przeszłości terenów stanowiących obecnie powiat gostyński. W pierwszym numerze, zamieszczono tekst Kustosza Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu – ks. Rafała Rybackiego. W artykule: Dokument lokacyjny miasta Gostynia, autor omawia i tłumaczy z j. łacińskiego, dokument z dnia 1 kwietnia 1278 roku wystawiony w Zbąszyniu przez ówczesnego księcia wielkopolskiego Przemysła II, zezwalający Mikołajowi Przedpełkowicowi na lokację miasta. Obecnie akt lokacyjny przechowywany jest w Archiwum Głównym Akt Dawnych w Warszawie.

Goście w AAP

29 maj
29 maja 2014
AAPoz_20140526_134607_M

Rocznik Święceń Kapłańskich 1977

W mijającym tygodniu w Archiwum Archidiecezjalnym w Poznaniu, gościliśmy Kapłanów Archidiecezji Poznańskiej wyświęconych w 1977r. oraz uczniów z Gimnazjum im. Edwarda hr. Raczyńskiego w Komornikach. Goście mieli okazję zapoznać się z zasobem archiwalnym oraz z funkcjonowaniem naszej instytucji. Ogółem od 1 stycznia do 29 maja 2014r. w różnego rodzaju warsztatach archiwalnych uczestniczyło 421 osób.

 

Dokument z 1257r. z zasobu AAP na wystawie w Buku

23 maj
23 maja 2014
Buk_AP

Fot. Archiwum Państwowe w Poznaniu

W 2014 r. miasto Buk obchodzi 725. rocznicę lokacji. Z tej okazji organizowane są różnego rodzaju przedsięwzięcia nawiązujące do najstarszych dziejów grodu Buk. W związku z I. Europejską Nocą Muzeów w Buku, za zgodą Arcybiskupa Stanisława Gądeckiego Metropolity Poznańskiego, Archiwum Archidiecezjalne w Poznaniu udostępniło w ramach „Wieczoru z dokumentem”, organizowanego 17 maja 2014r. przez Archiwum Państwowe w Poznaniu i Bibliotekę Publiczną w Buku, dokument pergaminowy: „DK perg 004 – Bolesław Pobożny potwierdza darowiznę wsi Buk dla Kustodiiw Kapitule Poznańskiej uczynioną przez jego brata, księcia Przemysła I (1257)”.

Ogólnopolskie Spotkanie Bibliofilów w Poznaniu

19 maj
19 maja 2014
XRR_OSB

Kustosz Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu – ks. Rafał Rybacki

W sobotę, 17 maja 2014 r. w Bibliotece Raczyńskich w Poznaniu odbyło się Ogólnopolskie Spotkanie Bibliofilów. W czasie obrad poświęconych 90. rocznicy powstania Polskiego Towarzystwa Bibliofilów – obecnie Wielkopolskiego Towarzystwa Przyjaciół Książki w Poznaniu, Kustosz Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu – ks. Rafał Rybacki wygłosił referat: ks. Edmund Majkowski (1892-1951) założyciel Towarzystwa Bibliofilów Polskich w Poznaniu. Należy przypomnieć, iż ks. kan. Edmund Majkowski był nie tylko pierwszym Dyrektor Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu ale również, założycielem Towarzystwa Bibliofilów Polskich w Poznaniu w 1923 r.

 

Zdjęcie: Biblioteka Raczyńskich w Poznaniu

Przygotowania do ogólnopolskiego konkursu dla dzieci i młodzieży.

14 maj
14 maja 2014
AAPoz_konkurs

Ogólnopolski konkurs dla dzieci i młodzieży

Z inicjatywy Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu w środę, 14 maja 2014r.  odbyło się pierwsze spotkanie w sprawie organizacji i przeprowadzenia ogólnopolskiego konkursu historycznego dla dzieci i młodzieży. Nad formułą i regulaminem obradowali: Doradcy Metodyczni Nauczania Religii Ośrodka Metodycznego w Poznaniu: Joanna Staniś-Rzepka, Hann Zielińska, Paweł Maciejewski oraz Dyrektor Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu – ks. Roman Dworacki. Partnerami projektu są: Wydział Katechetyczny Kurii Metropolitalnej w Poznaniu i Radio EMAUS.