» Uwaga! Zmiana godzin urzędowania! Uwaga! «
Ze względów organizacyjnych w dniach:
13, 20 i 27, Listopad 2017r.
oraz
08 i 22 – 29, Grudzień 2017r.
Archiwum Archidiecezjalne w Poznaniu
jest zamknięte.

Archiwalne nuty – Missa ex D oraz Symfoni in D autorstwa Franciszka Ścigalskiego

27 Paź
27 października 2017

TVP3 Poznań – Z życia Kościoła

W kościele ojców franciszkanów na Wzgórzu Przemysła w Poznaniu, została odprawiona Msza Święta w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego. Oprawę muzyczną stanowiły utwory autorstwa Franciszka Ścigalskiego, XIX-wiecznego poznańskiego kompozytora, którego zapisy nutowe przechowywane są w Archiwum Archidiecezjalnym w Poznaniu. Muzykę w liturgii zapewniła Schola Gregoriańska przy kościele ojców franciszkanów oraz zespół wokalno-instrumentalny Musica Maxima. Słowo wstępne wygłosiła prezes Stowarzyszenia Musica Patria, prof. UAM dr hab. Alina Mądry. Zapraszamy do obejrzenia reportażu TVP3 Poznań z przygotowań liturgiczno – muzycznych.

Zobacz na VOD poznan.tvp.pl (oglądaj od 11 min. 30 s.).

Źródło i grafika: poznan.tvp.pl

„PoKO(c)HA(ć) archiwistykę, czyli…

23 Paź
23 października 2017

WH UAM Poznań / Foto M. B.Ś.

W dniach 19-20 X 2017r. odbyła się w Poznaniu konferencja naukowa „Metodyka i standardy opracowania archiwalnego. Rzeczywistość i potrzeby”. Organizatorami tego naukowego spotkania archiwistów byli: Zakład Archiwistyki Instytutu Historii UAM, Archiwum Państwowe w Poznaniu, Stowarzyszenie Archiwistów Polskich oraz Sekcja Edukacji Archiwalnej SAP. W ramach konferencji, Dyrektor Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu  ks. Roman Dworacki, wygłosił referat o intrygującym tytule „PoKO(c)HA(ć) archiwistykę, czyli elektroniczna pomoc w opracowaniu i udostępnianiu zasobu archiwalnego na przykładzie Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu”.

Zapis nutowy z zasobu Archiwum Archidiecezjalnego ujrzy światło dzienne

18 Paź
18 października 2017

22.10.2017 / godz. 14:00

W niedzielę, 22 października 2017 r. o godzinie 14, w kościele ojców franciszkanów na Wzgórzu Przemysła w Poznaniu, zostanie odprawiona Msza Święta w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego. Muzykę w liturgii zapewni Schola Gregoriańska przy kościele ojców franciszkanów oraz zespół wokalno-instrumentalny Musica Maxima, który w oparciu o przechowywany w Archiwum Archidiecezjalnym w Poznaniu zapis nutowy, wykona Missa ex D oraz Symfonię in D autorstwa Franciszka Ścigalskiego, XIX-wiecznego poznańskiego kompozytora. Słowo wstępne podczas uroczystości wygłosi prezes Stowarzyszenia Musica Patria, profesor UAM Alina Mądry. Kierownictwo artystyczne nad wydarzeniem, będącym częścią cyklu Muzyka na nowo odkryta, objęła znakomita klawikordzistka i organistka Maria Erdman.

Fragment z dorobku muzycznego Franciszka Ścigalskiego – Litania F, Sancta Maria w wykonaniu Musica Maxima

Źródło: www.archpoznan.pl

Archiwum Archidiecezjalne w Poznaniu, partnerem projektu IPN pt. „Arcybiskup Antoni Baraniak 1904–1977”

10 Paź
10 października 2017

Album przygotowany przez IPN pt. „Arcybiskup Antoni Baraniak 1904–1977”

6 października 2017 r., w dzień 60. rocznicy ingresu do katedry poznańskiej, odbyła się uroczysta Sesja poświęcona upamiętnieniu Arcybiskupa Antoniego Baraniaka, Metropolity Poznańskiego. Uroczystość odbyła się w Warszawie pod patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy i Arcybiskupa Stanisława Gądeckiego, Metropolity Poznańskiego, Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski. Po dyskusji wieńczącej sesję naukową zaprezentowano najnowszy albumu przygotowany przez IPN pt. „Arcybiskup Antoni Baraniak 1904–1977”, autorstwa Konrada Białeckiego, Rafała Łatki, Rafała Reczka i Elżbiety Wojcieszyk. Bogato ilustrowana publikacja przybliża postać tego wielkiego człowieka, któremu krótko przed śmiercią kard. Karol Wojtyła powiedział: „Kościół nigdy księdzu arcybiskupowi nie zapomni, że go bronił w najtrudniejszych czasach”. Szczegółowe informacje: zobacz na stronach Prezydenta RP oraz na stronach Instytutu Pamięci Narodowej. Partnerem projektu – wydania okolicznościowego albumu było Archiwum Archidiecezjalne w Poznaniu.

Źródło:

Artykuł ks. Rafała Rybackiego – Kustosza Archiwum: „Avorum respice mores…”

06 Paź
6 października 2017

„Powtórka przed …” IH UAM Poznań

Avorum respice mores to znaczy „zważaj na obyczaje przodków”, czyli o rodzinie Ledóchowskich w służbie dla Polski i dla Kościoła w świetle zasobu Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu, to tytuł artykułu autorstwa ks. Rafała Rybackiego – Kustosza Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu. Ukazał się on w publikacji Instytutu Historii UAM: „Powtórka przed…” pod redakcją prof. zw. dr. hab. Józefa Dobosza oraz prof. UAM dr hab. Danuty KonieczkiŚliwińskiej. Corocznie, pod koniec września w Instytucie Historii UAM organizowany jest cykl wykładów i warsztatów, połączonych z możliwością zapoznania się z zasadami rekrutacji na studia na kierunku historia oraz poznania smaku życia studenckiego – pod wspólnym hasłem: „Powtórka przed …”. Tym szczególnym spotkaniom towarzyszy także wydawana każdego roku publikacja. We wprowadzeniu do edycji 2017 czytamy: Oddajemy Państwu do rąk jedenasty tom materiałów adresowanych dla uczestników „Powtórki przed…”. Znalazły się w nim rozszerzone wersje wszystkich wykładów, konspekty warsztatów źródłowych wprowadzające do rozmaitych tematów szczegółowych oraz materiały uzupełniające. Pierwszą część tomu tworzą teksty skoncentrowane na szeroko rozumianych badaniach biograficznych, odnoszące się do wybitnych postaci w dziejach, ich roli, znaczenia i obecności w świadomości współczesnych pokoleń.

„Powtórka przed …” z udziałem Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu

29 Wrz
29 września 2017

Wydział Historyczny UAM Poznań

W dniach 26 i 28 września pracownik Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu pan mgr Tomasz IRZYK poprowadził spotkanie z nauczycielami historii, połączone z prelekcją nt. form współpracy z Archiwum. Spotkanie to odbyło się w ramach organizowanego corocznie w Instytucie Historii UAM cyklu wykładów i warsztatów, połączonych z możliwością zapoznania się z zasadami rekrutacji na studia na kierunku historia oraz poznania smaku życia studenckiego – pod wspólnym hasłem: „Powtórka przed …”. Spotkania z historią adresowane są zarówno dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, jak również dla nauczycieli historii.

„Warsztaty tumskie” w Archiwum Archidiecezjalnym

27 Wrz
27 września 2017

Wizyta historyków wychowania z Krakowa, Lublina, Warszawy, Szczecina i Poznania w AAP

W dniach 25-26. września 2017 r. na Wydziale Studiów Edukacyjnych UAM Poznań, odbył się Jubileusz 50-lecia Zakładu Historii Wychowania. Jednym z punktów okolicznościowego spotkania były „Warsztaty tumskie”, w czasie których historycy wychowania z Krakowa, Lublina, Warszawy, Szczecina i Poznania, przybyli także do Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu.

Wystawa: Biskupi Poznańscy na przestrzeni wieków

26 Wrz
26 września 2017

Wystawa: Biskupi Poznańscy na przestrzeni wieków. Foto: DIAK Poznań

W sobotę 23 września 2017 r. odbyło się w Poznaniu, Ogólnopolskie Forum Duszpasterskie Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym, którego głównym organizatorem był Diecezjalny Instytut Akcji Katolickiej Archidiecezji Poznańskiej. Gościem specjalnym Form, był Kardynał Robert Sarah, Prefekt Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów. Więcej na ten temat – zobacz tutaj. W związku z przypadającym w przyszłym roku jubileuszem Biskupstwa w Poznaniu (968 – 2018), Diecezjalny Instytut Akcji Katolickiej Archidiecezji Poznańskiej przygotował okolicznościową wystawę: Biskupi Poznańscy na przestrzeni wieków. W ramach wystawy zaprezentowano także dokumenty z Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu.

Źródło: poznan.ak.org.pl

X Dzień Genealoga w Archiwum Archidiecezjalnym

25 Wrz
25 września 2017

X Dzień Genealoga

Już po raz dziesiąty w Archiwum Archidiecezjalnym w Poznaniu odbył się „Dzień Genealoga”. Organizatorami spotkania byli: Wielkopolskie Towarzystwo Genealogiczne „Gniazdo” oraz Archiwum Archidiecezjalne w Poznaniu. Licznie zgromadzeni miłośnicy genealogii w poznańskim archiwum, wysłuchali 4 referentów: Księgi małżeńskie parafii św. Michała Archanioła w Dolsku z lat 1616-1652 jako źródło do badań nad społecznością miasta nowożytnego, mgr Michał Słomski, Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk, Warszawa, Exegi monumentum Chłapowskich – rzecz o podworskich archiwach prywatnych, dr Emilian Prałat, UAM Poznań, Od genealogii i małej ojczyzny do koncertu, mgr Dobrosława Gucia oraz Od metryk kościelnych do ksiąg stanu cywilnego – na przykładzie wybranych niemieckich parafii ewangelickich oraz ksiąg stanu cywilnego, mgr Paweł Hałuszczak. Spotkanie poprowadzili: Wojciech Jędraszewski, Prezes Wielkopolskiego Towarzystwa Genealogicznego „Gniazdo” oraz ks. dr Jan Maria Musielak, Zastępca Dyrektora Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu. Patronat medialny: PRZEWODNIK KATOLICKI oraz RADIO EMAUS.

Foto: www.wtg-gniazdo.org