15-lecie działalności Archiwum Akt Dawnych Diecezji Toruńskiej

10 Cze
10 czerwca 2016

AAPoz_AADDT_15W czwartek, 9 czerwca 2016 roku, w siedzibie Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Toruńskiej, odbyła się uroczystość 15-lecia działalności Archiwum Akt Dawnych Diecezji Toruńskiej. Po Mszy św. dziękczynnej, rozpoczęła się część konferencyjna w ramach, której wygłoszono następujące referaty: Specyficzne problemy opracowania archiwaliów kościelnych w świetle literatury – dr hab. Wiesława Kwiatkowska, prof. UMK, Źródła do badań prozopograficznych nad duchowieństwem parafialnym i służbą kościelną w okresie nowożytnym (na przykładzie diecezji włocławskiej) – dr hab. Tomasz Nowicki, KUL, Podstawy prawne funkcjonowania archiwów kościelnych – ks. prof. dr hab. Mieczysław Różański, UWM, O Archiwum Diecezjalnym w Zielonej Górze słów kilka – ks. dr hab. Robert Romuald Kufel, AD w Zielonej Górze, Archiwum Akt Dawnych Diecezji Toruńskiej (2001 – 2016). Historia i perspektywy na przyszłość – mgr Mateusz Zmudziński, AAD DT, Problematyka konserwatorska zbiorów archiwalnych – prof. dr hab. Elżbieta Jabłońska, UMK, Audyt konserwatorski krokiem do świadomej profilaktyki na przykładzie Archiwum Akt Dawnych Diecezji Toruńskiej – Marlena Borycka, Rafał Białkowski, dr Małgorzata Pronobis-Gajdzis, UMK, Zagrożenia biologiczne dla książek i archiwaliów na przykładzie Archiwum Akt Dawnych Diecezji Toruńskiej – dr Joanna Karbowska Berent, UMK. Archiwum Archidiecezjalne w Poznaniu reprezentowali: ks. dr Jan Maria Musielak – Zastępca Dyrektora oraz Sławomir Leszczyński z Działu Konserwacji.