Archiwum z miesiąca: Grudzień, 2015

Uczniowie z Zespołu Szkół Ogólnokształcących z Wolsztyna w AAPoz

18 Gru
18 grudnia 2015

AAP_K_12_2015W dniu 17 grudnia 2015 roku w Archiwum Archidiecezjalnym w Poznaniu, odbyły się warsztaty archiwalno – historyczne dla uczniów z Zespołu Szkół Ogólnokształcących z Wolsztyna. Spotkanie poprowadził absolwent LO w Wolsztynie, a obecnie Kustosz Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu – ks. Rafał Rybacki.

Delegacja z Poznania na sympozjum w Archiwum Archidiecezjalnym Lubelskim

05 Gru
5 grudnia 2015

AAP_AAL_20151203W czwartek, 3 grudnia 2015 r. w siedzibie Archiwum Archidiecezjalnego Lubelskiego, odbyło się sympozjum poświęcone INWENTARZOM ARCHIWÓW KOŚCIELNYCH. Przybyłych gości powitał ks. dr hab. Jarosław R. Marczewski, dyrektor Archiwum Archidiecezjalnego Lubelskiego (na zdjęciu). Następnie uczestnicy wysłuchali pięciu referatów: Inwentarz Archiwum Archidiecezjalnego Lubelskiego. Editio prima – ks. dr hab. Jarosław R. Marczewski, Inwentarze wybranych polskich archiwów zakonnych – o. prof. dr hab. Roland Prejs, KUL, Elektroniczne bazy danych. Przyszłość inwentarzy kościelnych – mgr Krzysztof A. Kołodziejczyk zastępca dyrektora Archiwum Państwowego w Lublinie, Inwentarze zasobów cyfrowych Archiwum Archidiecezji Częstochowskiej im. Ks. Walentego Patykiewicza w Częstochowie – ks. dr hab. Władysław P. Wlaźlak, prof. UR, prezes Stowarzyszenia Archiwistów Kościelnych oraz e-SPA w Archiwum Archidiecezjalnym w Poznaniu – ks. mgr Roman Dworacki, dyrektor Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu. O godzinie 12.00, uczestnicy sympozjum zgromadzili się w kaplicy pw. Darów Wieczernika w Kurii Metropolitalnej w Lublinie. Modlitwie Anioł Pański, przewodniczył Arcybiskup Metropolita Lubelski Stanisław Budzik, natomiast głównym celebransem  i kaznodzieją podczas sprawowanej Eucharystii był ks. dr Krzysztof Kwiatkowski, kanclerz Kurii Metropolitalnej w Lublinie. Po Mszy św. w progach gościnnego Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Lublinie odbyło się posiedzenie XI Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Archiwistów Kościelnych. Sympozjum zostało zorganizowane przez: Archiwum Archidiecezjalne Lubelskie, Stowarzyszenie Archiwistów Kościelnych, Katedrę Historii Kościoła w Czasach Nowożytnych i Dziejów Teologii KUL, Katedrę Historii Prawa i Studiów Europejskich Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego. W sympozjum w Lublinie uczestniczyli Dyrektor AAPoz ks. Roman Dworacki oraz br. Zbigniew Godlewski CFCI – Kierownik Działu Udostępniania AAPoz.