Archiwum z miesiąca: Wrzesień, 2016

IX Dzień Genealoga w AAPoz

30 Wrz
30 września 2016
AAPoz_D_G_1_6_M

IX Dzień Genealoga, 24.09.2016r.

W sobotę, 24 września 2016r. w siedzibie Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu, odbyło się kolejne spotkanie z cyklu DZIEŃ GENEALOGA. Była to już IX. edycja zebrania miłośników genealogii. W ramach spotkania współorganizowanego przez Wielkopolskie Towarzystwo Genealogiczne GNIAZDO, uczestnicy wysłuchali czterech referatów: 1. O imionach słów kilka, mgr Barbara Cywińska WTG – Gniazdo, 2. Słowo ku pamięci. Kolekcja sztambuchów Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu i jej możliwości badawcze. dr Alicja Szulc, Biblioteka Uniwersytecka, Poznań, 3. Henryk Sienkiewicz znany-nieznany” w 100. rocznicę śmierci (1916-2016), mgr Mateusz Hurysz, UAM Poznań, 4. O urzędzie ds. genealogicznych, mgr Wojciech Lis WTG – Gniazdo.

The Archidiocesan Archive in Poznan – Guidelines and Archievements of Ecclesiastical Archives.

12 Wrz
12 września 2016

scan0002w W ramach projektu ENArC (Europejska Sieć Badań Archiwalnych), Archiwum Państwowe w Šibeniku i Archiwum Państwowe w Zadarze we współpracy z Archiwami Państwowym Chorwacji oraz Międzynarodowym Centrum Badań Archiwalnych ICARUS, zorganizowały we wrześniu 2014 roku, międzynarodową konferencję „Archiwa Wspólnot Wyznaniowych w Chorwacji – praktyczne doświadczenia i perspektywy”. Archiwum Archidiecezjalne w Poznaniu, otrzymało imienne zaproszenie do uczestnictwa w konferencji i wygłoszenia referatu dotyczącego funkcjonowania kościelnej placówki archiwalnej. W tym roku ukazała się publikacja stanowiąca zbiór materiałów opublikowanych po konferencji w Ŝibenik. Znajduje się tam artykuł naszego pracownika, Tomasza Irzyka i współpracującego z AAPoz Wacława Pagórskiego, zatytułowany następująco: The Archidiocesan Archive in Poznan – Guidelines and Archievements of Ecclesiastical Archives. W swoim wystąpieniu prelegenci opowiedzieli o kwestii najbardziej znaczących faktów z historii działalności poznańskiego Archiwum Archidiecezjalnego, dotyczącej przede wszystkim problemu ochrony i rozpowszechniania archiwalnych zbiorów. Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do lektury monografii Archivi vjerskih zajednica u Hrvatskoj – stanje i perspektive. Ŝibenik, 25. – 26. rujna 2014! W.A.J.

Działalność muzyczna poznańskiej kapeli katedralnej w latach 1853-1878 na podstawie ksiąg zachowanych w Archiwum Archidiecezjalnym w Poznaniu.

12 Wrz
12 września 2016

m_g_r W oparciu o zasoby naszego archiwum powstała praca magisterska Karoliny Kazimierczak, absolwentki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, z zakresu Muzykologii zatytułowana: Działalność muzyczna poznańskiej kapeli katedralnej w latach 1853-1878 na podstawie ksiąg zachowanych w Archiwum Archidiecezjalnym w Poznaniu. Autorka podjęła w swej monografii, napisanej pod kierunkiem Pani dr hab. Aliny Mądry, temat ciekawy dla specjalistów z dziedziny Muzykologii, i osób zainteresowanych historią muzyki. Sama stwierdziła we wstępie, iż: „Podstawowym celem pracy jest przedstawienie działalności poznańskiej kapeli katedralnej w jej schyłkowym okresie na podstawie źródeł zachowanych w Archiwum Archidiecezjalnym w Poznaniu. Praca ta jest swego rodzaju wstępem do szerzej zakrojonych badań nad kulturą muzyczną Poznania w XIX wieku. Ogrom zachowanych materiałów dotyczących nie tylko samej kapeli katedralnej, jak również muzyki w innych kościołach i teatrach miasta, spisanych w języku polskim, łacińskim i niemieckim, dokumentuje ponad wiek historii kultury muzycznej Poznania, który do tej pory nie został dostatecznie opisany. Dotychczasowy stan badań jest zatem niekompletny w stosunku do liczby zachowanych, ale nieopracowanych źródeł.” Autorce powstałej syntezy serdecznie gratulujemy owoców pracy! W.A.J.

Publikacja: Dziedzictwo audiowizualne w warsztacie badawczym historyka i procesie dydaktycznym

08 Wrz
8 września 2016

IAP002 Staraniem Dyrektora IPN Oddział w Poznaniu – dra Rafała Reczka, ukazała się publikacja „Dziedzictwo audiowizualne w warsztacie badawczym historyka i procesie dydaktycznym”. We wstępie czytamy: W roku 2013, z okazji Światowego Dnia Dziedzictwa Audiowizualnego, Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Poznaniu, Archiwum Państwowe w Poznaniu, Archi­wum Archidiecezjalne w Poznaniu oraz Polska Akademia Nauk Archiwum w War­szawie Oddział w Poznaniu przygotowały sympozjum naukowe „Audiowizualne Archiwa XXI wieku”. Po wysłuchaniu prezentowanych wystąpień osób reprezentu­jących różne archiwa i opowiadających o tym ciekawym zagadnieniu na przestrzeni czasu okazało się, jak mało wiemy o archiwach i ich zawartości. Powstał wówczas pomysł przygotowania publikacji. Książki, która prezentowałaby doświadczenia ar­chiwów w codziennej pracy z audiowizualnymi archiwaliami, ale przede wszystkim pokazałaby olbrzymi potencjał tych archiwaliów i możliwości ich wykorzystania w nauce i edukacji na każdym poziomie nauczania…. W książę zamieszczono artykuł „Dokumentacja fotograficzna i audiowizualna zgromadzona w Archiwum Archidiecezjalnym w Poznaniu”, autorstwa pracowników Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu ks. Rafała Rybackiego i ks. Romana Dworackiego.