Archiwum z miesiąca: Listopad, 2017

» Uwaga! Zmiana godzin urzędowania! Uwaga! «

Ze względów organizacyjnych w dniach:

13, 20 i 27 XI 2017r. oraz 8,11, 18 i 22 – 31 XII 2017r.

Archiwum Archidiecezjalne w Poznaniu
jest zamknięte.

Pierwsze posiedzenie Kapituły Nagrody im. prof. Stanisława Nawrockiego

06 Lis
6 listopada 2017

Pierwsze posiedzenie Kapituły Nagrody im. prof. Stanisława Nawrockiego. Foto: IPN Oddział w Poznaniu

W siedzibie poznańskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej po raz pierwszy spotkała się Kapituła Nagrody im. prof. Stanisława Nawrockiego dla archiwistów województwa wielkopolskiego, której organizatorem jest Wojewoda Wielkopolski we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej Oddział w Poznaniu, Archiwum Państwowym w Poznaniu i Archiwum Archidiecezjalnym w Poznaniu. Dyrektorzy tych trzech placówek: dr hab. Rafał Reczek, Henryk Krystek oraz ks. Roman Dworacki zatwierdzili i podpisali regulamin konkursu. Następnie Łukasz Nowicki, przedstawiciel Wojewody Wielkopolskiego, wręczył członkom Kapituły akty powołania podpisane przez Wojewodę Zbigniewa Hoffmanna. Pierwszym przewodniczącym Kapituły został wybrany jednogłośnie Henryk Krystek – Dyrektor Archiwum Państwowego w Poznaniu.

Skład Kapituły:

Przewodniczący Kapituły: Henryk Krystek Dyrektor Archiwum Państwowego w Poznaniu

  • ks. Roman Dworacki Dyrektor Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu
  • dr hab. Rafał Reczek Dyrektor Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Poznaniu
  • ks. dr Sławomir Kęszka Dyrektor Archiwum Diecezjalnego w Kaliszu
  • ks. prof. dr hab. Bernard Kołodziej Stowarzyszenie Archiwistów Kościelnych
  • prof. dr hab. Irena Mamczak-Gadkowska Kierownik Zakładu Archiwistyki Instytutu Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • dr Jarosław Matysiak Kierownik Archiwum Polskiej Akademii Nauk w Warszawie Oddział w Poznaniu
  • dr Jan Miłosz Przewodniczący Zarządu Oddziału w Poznaniu Stowarzyszenia Archiwistów Polskich, Instytut Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • dr Elżbieta Olender Dyrektor Archiwum Państwowego w Lesznie
  • dr Grażyna Schlender Dyrektor Archiwum Państwowego w Kaliszu
  • ks. dr Michał Sołomieniuk Dyrektor Archiwum Archidiecezjalnego w Gnieźnie

Sekretarz Kapituły: dr Rafał Kościański Naczelnik Oddziałowego Archiwum IPN w Poznaniu

Foto i źródło: ipn.gov.pl

Nagroda im. prof. Stanisława Nawrockiego dla archiwistów województwa wielkopolskiego

06 Lis
6 listopada 2017

W dniu 6 listopada br. ustanowiono Nagrodę im. prof. Stanisława Nawrockiego dla archiwistów województwa wielkopolskiego, której organizatorem jest Wojewoda Wielkopolski we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej Oddział w Poznaniu, Archiwum Państwowym w Poznaniu i Archiwum Archidiecezjalnym w Poznaniu.

Nagroda będzie przyznawana w trzech kategoriach: nagroda główna, nagroda dla młodych archiwistów, nagroda za całokształt dorobku archiwalnego.

Kandydatów do pierwszej edycji Nagrody, należy zgłaszać pisemnie do dnia 30 listopada 2017 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres sekretarza Kapituły: dr Rafał Kościański, Instytut Pamięci Narodowej, ul. Rolna 45a, 61–487 Poznań, z dopiskiem na kopercie „Nagroda im. prof. Stanisława Nawrockiego”.

Gala wręczenia nagród odbędzie się w czerwcu 2018 r., w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Archiwów.

Załączniki: zobacz na stronie Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu – tutaj