Archiwum z miesiąca: Listopad, 2017

Książka: Radzim. Gród i wieś nad Wartą.

20 Lis
20 listopada 2017

Radzim. Gród i wieś nad Wartą

Dzięki staraniom Dyrektora Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy prof. dr. hab. Andrzeja Marka Wyrwy i Burmistrz Obornik Tomasz Szrama, ukazała się publikacja: „RADZIM Gród i Wieś nad Wartą”. Autorzy: Andrzej Kowalczyk, Michał Skoczyński, Andrzej M. Wyrwa. Książka przedstawia dzieje Radzimia położonego nad Wartą w odległości około 25 km od centrum Poznania w kierunku północnym. Grodzisko na Ostrowie Radzimskim (gm. Murowana Goślina) i ślady zabudowy mieszkalno-gospodarczej po dawnej wsi na lewym brzegu Warty (gm. Oborniki) to dziś jedyne widoczne w terenie świadectwa dawnej świetności Radzimia. W niniejszej książce, na ponad 500 stronach, publikujemy pełne wyniki dotychczasowych badań. W części pierwszej prezentujemy kompleksowe studium historii Radzimia. Drugą część książki stanowią opracowania i analizy specjalistyczne poszczególnych kategorii materiałów pozyskanych w wyniku badań wykopaliskowych. Materiały te należy uznać za wyjątkowe źródła do poznania najstarszych dziejów Radzimia. Pozwalają one opisywać wybrane aspekty życia mieszkańców wyspy w poszczególnych okresach jej zasiedlenia. W książę wykorzystana m.in. archiwalia z zasobu Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu.

Foto i tekst: www.lednicamuzeum.pl

Goście z Ukrainy w Archiwum Archidiecezjalnym

15 Lis
15 listopada 2017

Kanclerz i Ekonom Diecezji О. д-р Павло Басистий

W dniu dzisiejszym w Archiwum Archidiecezjalnym w Poznaniu gościliśmy przedstawicieli diecezji Kamieniecko-Podolskiej z Ukrainy. Kanclerz i Ekonom Diecezji О. д-р Павло Басистий, zapoznał się z wybranymi dokumentami z zasobu naszego Archiwum. Prezentację archiwaliów przygotował Kustosz ks. Rafał Rybacki.

Z wizytą w Archiwum Diecezjalnym w Płocku

10 Lis
10 listopada 2017

Archiwum Diecezjalne w Płocku

W czwartek, 9 listopada 2017r. Dyrektor Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu, przebywał z wizytą w Archiwum Diecezjalnym w Płocku. Dzięki uprzejmości ks. kan. dr. Dariusza Majewskiego – Dyrektora Archiwum w Płocku, spotkanie było okazją do wymiany doświadczeń oraz zapoznania się z zasobem i historią Archiwum. Obecnie zasób płockiej placówki liczy około 300 mb. akt i dokumentów. W jego skład wchodzą takie zespoły archiwalne jak: Dokumenty pergaminowe (XIII-XVI w.), Acta Episcopalia (1448-1849), Acta Oficialia Plocensia (1508-1839), Acta Oficialia Pultoviensia (1462-1808), Acta Capituli Plocensis (1438-1893), Acta Capituli Pultoviensis (1482-1902), Akta wizytacji biskupich i dekanalnych diecezji (XVI-XIX w.), Akta wizytacji dóbr stołowych biskupów (XVI-XVIII w.).

Pierwsze posiedzenie Kapituły Nagrody im. prof. Stanisława Nawrockiego

06 Lis
6 listopada 2017

Pierwsze posiedzenie Kapituły Nagrody im. prof. Stanisława Nawrockiego. Foto: IPN Oddział w Poznaniu

W siedzibie poznańskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej po raz pierwszy spotkała się Kapituła Nagrody im. prof. Stanisława Nawrockiego dla archiwistów województwa wielkopolskiego, której organizatorem jest Wojewoda Wielkopolski we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej Oddział w Poznaniu, Archiwum Państwowym w Poznaniu i Archiwum Archidiecezjalnym w Poznaniu. Dyrektorzy tych trzech placówek: dr hab. Rafał Reczek, Henryk Krystek oraz ks. Roman Dworacki zatwierdzili i podpisali regulamin konkursu. Następnie Łukasz Nowicki, przedstawiciel Wojewody Wielkopolskiego, wręczył członkom Kapituły akty powołania podpisane przez Wojewodę Zbigniewa Hoffmanna. Pierwszym przewodniczącym Kapituły został wybrany jednogłośnie Henryk Krystek – Dyrektor Archiwum Państwowego w Poznaniu.

Skład Kapituły:

Przewodniczący Kapituły: Henryk Krystek Dyrektor Archiwum Państwowego w Poznaniu

  • ks. Roman Dworacki Dyrektor Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu
  • dr hab. Rafał Reczek Dyrektor Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Poznaniu
  • ks. dr Sławomir Kęszka Dyrektor Archiwum Diecezjalnego w Kaliszu
  • ks. prof. dr hab. Bernard Kołodziej Stowarzyszenie Archiwistów Kościelnych
  • prof. dr hab. Irena Mamczak-Gadkowska Kierownik Zakładu Archiwistyki Instytutu Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • dr Jarosław Matysiak Kierownik Archiwum Polskiej Akademii Nauk w Warszawie Oddział w Poznaniu
  • dr Jan Miłosz Przewodniczący Zarządu Oddziału w Poznaniu Stowarzyszenia Archiwistów Polskich, Instytut Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • dr Elżbieta Olender Dyrektor Archiwum Państwowego w Lesznie
  • dr Grażyna Schlender Dyrektor Archiwum Państwowego w Kaliszu
  • ks. dr Michał Sołomieniuk Dyrektor Archiwum Archidiecezjalnego w Gnieźnie

Sekretarz Kapituły: dr Rafał Kościański Naczelnik Oddziałowego Archiwum IPN w Poznaniu

Foto i źródło: ipn.gov.pl

Nagroda im. prof. Stanisława Nawrockiego dla archiwistów województwa wielkopolskiego

06 Lis
6 listopada 2017

W dniu 6 listopada br. ustanowiono Nagrodę im. prof. Stanisława Nawrockiego dla archiwistów województwa wielkopolskiego, której organizatorem jest Wojewoda Wielkopolski we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej Oddział w Poznaniu, Archiwum Państwowym w Poznaniu i Archiwum Archidiecezjalnym w Poznaniu.

Nagroda będzie przyznawana w trzech kategoriach: nagroda główna, nagroda dla młodych archiwistów, nagroda za całokształt dorobku archiwalnego.

Kandydatów do pierwszej edycji Nagrody, należy zgłaszać pisemnie do dnia 30 listopada 2017 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres sekretarza Kapituły: dr Rafał Kościański, Instytut Pamięci Narodowej, ul. Rolna 45a, 61–487 Poznań, z dopiskiem na kopercie „Nagroda im. prof. Stanisława Nawrockiego”.

Gala wręczenia nagród odbędzie się w czerwcu 2018 r., w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Archiwów.

Załączniki: zobacz na stronie Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu – tutaj