Archiwum z miesiąca: Marzec, 2018

Włosko-Polskie Warsztaty Archiwalne

22 Mar
22 marca 2018

Ks. Kustosz Rafał Rybacki, prezentuje przybyłym gościom pontyfikał z XVI w.

Archiwum Archidiecezjalne w Poznaniu w dniu 22 marca 2018r. gościło przedstawicieli dwóch uniwersytetów. Do Archiwum najstarszego biskupstwa w Polsce, przybyli: ks. prof. Stefano Tarocchi z Facoltà Teologica dell’Italia Centrale FIRENZE oraz prof. UAM dr hab. Alina Mądry wraz ze studentami muzykologii UAM Poznań. Studenci uczestniczyli w warsztatach źródłoznawczych, które prowadziła współpracująca z Archiwum genealog Joanna Lubierska. Jak zwykle nieocenioną pomocą, jako historyk, archiwista i tłumacz służył Kustosz Archiwum – ks. Rafał Rybacki.

WT UAM Poznań. Konferencja naukowa pt. „Kościół wspólnotą w drodze do świętości”

13 Mar
13 marca 2018

WT UAM Poznań, 21-22.03.2018r.

W bieżącym roku przypada 1050 rocznica powstania Biskupstwa w Poznaniu. Pośród wielu inicjatyw związanych z celebrowanym jubileuszem, ukazujących miejsce i rolę Kościoła na ziemiach Wielkopolski na przestrzeni wieków, należy wymienić konferencję naukową pt. „Kościół wspólnotą w drodze do świętości”, organizowaną przez Wydział Teologiczny UAM, która odbędzie się w dniach 21-22 marca 2018 r. Konferencja ma na celu nie tylko ukazanie roli Kościoła Wielkopolski na przestrzeni wieków, lecz również podkreślenie wpływu współczesnej eklezjologii na kształt wspólnoty chrześcijan dążących do doskonałości, czego przykładem jest poczet świętych i błogosławionych poznańskiego Kościoła.

Program konferencji – zobacz tutaj

Źródło: teologia.amu.edu.pl

 

Olimpijczycy w Archiwum Archidiecezjalnym

10 Mar
10 marca 2018

Grupa uczestników olimpiady w czasie pisania testu w Archiwum Archidiecezjalnym w Poznaniu

„Pokój i nadzieja dla Europy w nauczaniu Benedykta XVI i Franciszka”, to temat XXVIII. Olimpiady Teologii Katolickiej, jaka w dniu 7 marca 2018 r. odbyła się w Poznaniu. Po zakończeniu teologicznych zmagań, wszyscy olimpijczycy uczestniczyli w warsztatach archiwalno – historycznych w Archiwum Archidiecezjalnym w Poznaniu. Więcej na temat XXVIII. Olimpiady Teologii Katolickiej – zobacz tutaj.

Liber baptisatorum z parafii w Skórzewie – wpis o sakramencie Chrztu świętego misjonarza o. Mariana Żelazka SVD

06 Mar
6 marca 2018

Wystawa o o. Marianie Żelazku SVD w parafii Nawrócenia św. Pawła w Poznaniu, os. Piastowskie.

W 2018 roku przypada 100. rocznica urodzin kandydata na ołtarze, wybitnego polskiego misjonarza o. Mariana Żelazka SVD. Z tej okazji Muzeum Misyjno-Etnograficzne z Pieniężna przygotowało wystawę prezentującą życie i działalność o. Mariana, a w szczególności jego posługę misjonarską wśród trędowatych w indyjskim Puri. Warto zaznaczyć, iż księga metrykalna – liber baptisatorum z parafii w Skórzewie, zawierająca wpis o sakramencie Chrztu świętego o. Żelazka, znajduje się w Archiwum Archidiecezjalnym w Poznaniu. Więcej na temat wystawy – zobacz na www.werbisci.pl

 

Akcja Katolicka obradowała w Archiwum Archidiecezjalnym w Poznaniu

05 Mar
5 marca 2018

Obrady Rady DIAK AP w Archiwum Archidiecezjalnym w Poznaniu

Kolejny raz w siedzibie Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu gościliśmy prezesów oraz delegatów Parafialnych Oddziałów Akcji Katolickiej. Przedstawiciele POAK-ów Archidiecezji Poznańskiej, uczestniczyli w sprawozdawczym posiedzeniu Rady Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej. Więcej na temat Akcji Katolickiej Archidiecezji Poznańskiej – zobacz na stronie www.poznan.ak.org.pl

Uczestnicy Pierwszego Ogólnopolskiego Forum Ceremoniarzy w AAPoz

03 Mar
3 marca 2018

Uczestników I. OFC z archiwalnych skarbami zapoznał Kustosz Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu – ks. Rafał Rybacki

Pod patronatem Arcybiskupa Metropolity Poznańskiego oraz Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów Konferencji Episkopatu Polski w dniach 2-4 marca 2018 r. w Poznaniu, odbyło się I Ogólnopolskiego Forum Ceremoniarzy Wyższych Diecezjalnych Seminariów Duchownych. W ramach spotkania uczestnicy, gościli także w Archiwum Archidiecezjalnym w Poznaniu. Więcej na temat I. OFC – zobacz na stronach Archidiecezji Poznańskiej.