Archiwum z miesiąca: Listopad, 2018

Medal „AD REGNUM DEI AUGENDUM” dla Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu

26 Lis
26 listopada 2018

Medal „AD REGNUM DEIAUGENDUM

Kapituła ds. Przyznawania Honorowych Odznaczeń Akcji Katolickiej Archidiecezji Poznańskiej na posiedzeniu w dniu 15 października br. uhonorowała Archiwum Archidiecezjalne w Poznaniu medalem AD REGNUM DEI AUGENDUM.

Zgodnie z Regulaminem Kapituła przyznaje medal osobom i instytucjom wspierającym w sposób znaczący działania Akcji Katolickiej. Do grona uhonorowanych włączono Archiwum Archidiecezjalne w Poznaniu, które od kilku lat wspomaga w różny sposób działania podejmowane przez Zarząd Akcji Katolickiej. Wręczenie przyznanego przez Kapitułę odznaczenia nastąpiło podczas święta patronalnego Akcji Katolickiej i Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży w niedzielę, 25 listopada br., w Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata.

Dziękujemy!

IV Walny Zjazd SAK – Porszewice, 18-20.11.2018r.

21 Lis
21 listopada 2018

W Ośrodku Konferencyjno-Rekolekcyjnym Archidiecezji Łódzkiej w Porszewicach w dniach 18-20.11.2018r. odbył się IV Walny Zjazd SAK. Warto przypomnieć, iż: Stowarzyszenie zostało erygowane przez Konferencję Episkopatu Polski oraz posiada osobowość prawną na podstawie prawa polskiego nabytą w oparciu o Konkordat między Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską. Celem działalności Stowarzyszenia jest min.: upowszechnianie wiedzy o archiwach i archiwaliach kościelnych, doskonalenie kwalifikacji zawodowych archiwistów oraz integracja środowiska archiwistów kościelnych (sak.net.pl.). Z Poznania w IV. Walnym Zjeździe SAK uczestniczyli: Dyrektor ks. Roman Dworacki oraz Zastępca Dyrektora ks. dr Jan Maria Musielak.