Archiwalna pamiątka dla arcybiskupa Marka Jędraszewskiego w dniu jego ingresu do Katedry Wawelskiej

01 Lut
1 lutego 2017

Z okazji Ingresu do Katedry na Wawelu, pochodzącego z Archidiecezji Poznańskiej Arcybiskupa Marka Jędraszewskiego, Archiwum Archidiecezjalne  w Poznaniu przygotowało okolicznościową pamiątkę dla Metropolity Krakowskiego. Jest to kopia (skan) dokumentu pergaminowego z 23 maja 1521r, wystawionego przez biskupa poznańskiego Piotra Tomickiego – późniejszego biskupa krakowskiego – w którym na prośbę altarzysty Jana Rydzyńskiego zostaje potwierdzony dokument erygujący altarię Znalezienia Krzyża św. i  Poczęcia N.M.P. w kaplicy Rydzyńskich w katedrze poznańskiej z dnia 17 listopada 1410r. Należy zauważyć, iż przywilej erekcyjny w 1410 roku wystawił biskup poznański Wojciech Jastrzębiec – również późniejszy biskup krakowski. Sygnatura dokumentu to – DK perg 240.