„Audiowizualne archiwa XXI wieku”

13 Lis
13 listopada 2013

Plakat_ŚDDAW_w2

Archiwum Państwowe w Poznaniu
Archiwum Archidiecezjalne w Poznaniu
Polska Akademia Nauk Archiwum w Warszawie Oddział w Poznaniu
Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Poznaniu

zapraszają na sympozjum naukowe

 

 „Audiowizualne archiwa XXI wieku”

27 listopada 2013

 Sala konferencyjna Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN, ul. Noskowskiego 12/14 w Poznaniu
(wejście od ul. Wieniawskiego 17/19)

 Program:

10:00 – 10:10 Powitanie uczestników i gości, otwarcie konferencji
• prof. Dorota Skotarczak (UAM Poznań), Materiały audiowizualne jako materiał badawczy
dla historyka
• prof. Jerzy Sierociuk (UAM Poznań), Poznańskie archiwum dialektologiczne – zasób nagrań
fonograficznych, opracowanie
• prof. Waldemar Chorążyczewski (UMK Toruń), Archiwistyka a prognozowanie przyszłości: archiwa
w dobie cyfryzacji
• Ryszard Wojtkowski (NDAP Warszawa), Digitalizacja w polskich archiwach państwowych
• Katarzyna Plewka (NAC Warszawa), Zbiory audiowizualne w Narodowym Archiwum Cyfrowym –
o tym, co było, jest i będzie
• Radosław Poboży (BUiAD IPN Warszawa), Zbiory filmowe w archiwum Instytutu Pamięci Narodowej

12:05 – 12:20 Przerwa

• dr Magdalena Biniaś-Szkopek, Wojciech Zagratowski (PAN Biblioteka Kórnicka), Wielkopolska
Biblioteka Cyfrowa a prywatni kolekcjonerzy. Czy biblioteki cyfrowe mogą pełnić funkcję
wirtualnego muzeum?
• Radosław Morawski (BUiAD IPN Warszawa), Opracowanie materiałów audiowizualnych
z zasobu archiwalnego Instytutu Pamięci Narodowej
• dr Magdalena Biniaś-Szkopek (UAM Poznań), Czy można nauczać paleografii przez Internet?
Przegląd europejskich elektronicznych zeszytów ćwiczeń do nauk o paleografii łacińskiej
• Jakub Skutecki (Biblioteka Uniwersytecka Poznań), Wielkopolska Kolekcja Ikonograficzna „WieKI”
• Adam Dudczak (PCSS Poznań), Wirtualne Laboratorium Transkrypcji
• Danuta Książkiewicz-Bartkowiak (Wydawnictwo Miejskie „Posnania”), Projekt CYRYL jako
przykład Wirtualnego Muzeum Historii Miasta

13:50 – 14:10 Przerwa
• Elżbieta Bajońska-Bąk (Radio „Merkury” Poznań), 86 lat na falach eteru, czyli historia zapisana
dźwiękiem
• Barbara Burek-Śmigielska (TVP Poznań), Wartość unikatowych zasobów Archiwum
Programowego TVP Poznań dla współczesnych pracowników mediów, historyków i twórców
filmowych oraz dla przyszłych pokoleń
• Mirosław Czernek (PCSS Poznań), Platon TV – produkcja, udostępnianie i archiwizacja treści
audiowizualnych na Platformie Naukowej Interaktywnej Telewizji HD w sieci PIONIER
• ks. Rafał Rybacki, ks. Roman Dworacki (Archiwum Archidiecezjalne w Poznaniu), Świat
archiwalny pomiędzy: 8 mm, DVD, MP3 i JPEG, czyli zasób audiowizualny Archiwum
Archidiecezjalnym w Poznaniu
• Michał Serdyński (Archiwum Państwowe w Poznaniu), Materiały audiowizualne w zasobie
Archiwum Państwowego w Poznaniu – opracowanie, udostępnianie, digitalizacja
• Jarosław Mycka (OBUiAD IPN Poznań), Materiały audiowizualne zgromadzone w archiwum
Oddziału IPN w Poznaniu

15:40 – 16:15 Dyskusja, podsumowanie obrad i zamknięcie konferencji

 

 

 

Program w wersji PDF do pobrania – tutaj