Author Archive for: dyrektor

Dar dla AAPoz: Cyfrowa kronika parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Poznaniu

12 Sty
12 stycznia 2015
1981 - 2014

1981 – 2014

Archiwum Archidiecezjalne w Poznaniu, otrzymało cyfrową wersję kroniki parafii pw. Miłosierdzia Bożego z Poznania. W słowie wstępnym Proboszcza – ks. Kan Henryka Ogrodnika, czytamy: „Każdy jubileusz jest okazją, by wracając do przeszłości zgłębiać historię i dziękować Bogu za dzień dzisiejszy. Rok 2014 to dla parafii Miłosierdzia Bożego w Poznaniu czas jubileuszowy, czas dziękczynienia za 30 lat istnienia parafii. Z tej okazji z ogromną radością pragnę udostępnić spisaną w wersji elektronicznej historię wspólnoty. To dzięki ogromnej i bezinteresownej pracy wielu osób możemy łatwo zapoznać się z zapisanymi informacjami oraz przejrzeć zdjęcia z wydarzeń, które miały istotne znaczenie w 30 – letnich dziejach naszej parafialnej wspólnoty. Członkom Rady Duszpasterskiej za pracę nad tekstem; szczególnie p. Jerzemu Jasickiemu za przepisanie tekstów z kronik w wersji papierowej, skanowanie i obróbkę komputerową zdjęć oraz opracowanie poszczególnych roczników od 1981 do 2014 r., p. Marii Borodynko za korektę i wszystkim za wkład pracy i serca niech Bóg wynagradza stokrotnie. Poznawanie historii pozwala łatwiej rozumieć teraźniejszość i z większym spokojem spoglądać w przyszłość”. Gratulujemy inicjatywy!

Spotkanie opłatkowe dla zakrystianów i kościelnych Archidiecezji Poznańskiej.

07 Sty
7 stycznia 2015

AAP_A_KW dniu 5 stycznia 2014r. w siedzibie Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu, odbyło się spotkanie opłatkowe dla zakrystianów i kościelnych Archidiecezji Poznańskiej, przygotowane przez Referenta ds. zakrystianów Archidiecezji Poznańskiej, ks. kan. Henryka Ogrodnika. W spotkaniu uczestniczył oraz okolicznościowe słowo wygłosił, bp Grzegorz Balcerek. Zebrani zapoznali się także z historią i zasobem Archiwum Archidiecezjalnego poprzez wysłuchanie referatu przygotowanego przez Dyrektora Archiwum.

Boże Narodzenie A.D. 2014

24 Gru
24 grudnia 2014
SAK_BN_AAP

25 grudnia 2015r.

Każdego roku w święta Bożego Narodzenia Kościół uroczyście wyznaje, iż Jezus Chrystus narodzony z Maryi Dziewicy jest prawdziwym Bogiem i prawdziwym Człowiekiem. Wraz z Nocą Betlejemską Bóg obdarzył ludzkość łaską nowego spojrzenia na własną historię. Jej wydarzenia są nie tylko zapisem dokonań czło­wieka, ale przede wszystkim świadectwem obecności Boga z ludźmi. Kierujemy nasze myśli ku narodzonemu w czasie Jezusowi z Nazaretu, Bogu, w którego wie­rzymy, Temu, którego „narodziny są jednymi z miliardów ludzkich narodzin, a zarazem jedynymi” (Jan Paweł II, Redemptor hominis). Dziękujemy Mu za to, że zamieszkał wśród nas jako ktoś, kto razem z nami doświadcza nadziei i trwogi oraz radości i cierpienia. W roku kanonizacji papieży Jana XXIII i Jana Pawła II oraz beatyfikacji Pawła VI, życzymy błogosła­wieństwa Bożego Dzieciątka, radości i wszelkiego pokoju.

Archiwum Archidiecezjalne w Poznaniu

X Forum Wielkopolskich Konserwatorów Papieru i Skóry w AAPoz

04 Gru
4 grudnia 2014

xforumAPP-225x300Archiwum Państwowe w Poznaniu oraz Archiwum Archidiecezjalne w Poznaniu zapraszają na X Forum Wielkopolskich Konserwatorów Papieru i Skóry, które odbędzie się pod patronatem Arcybiskupa Stanisława Gądeckiego, Metropolity Poznańskiego. Tematem jubileuszowego wydarzenia będzie „Opracowanie i konserwacja ksiąg konsystorskich z początku XV w. z Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu”. Wydarzenie odbędzie się w piątek, 5 grudnia 2014 r. w Archiwum Archidiecezjalnym w Poznaniu (ul. ks. Ignacego Posadzego 2).

Program:

godz. 10:00 Otwarcie Forum

– wystąpienia:

 • ks. Roman Dworacki – dyrektor Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu
 • ks. abp. Stanisław Gądecki, Metropolita Poznański
 • Henryk Krystek – dyrektor Archiwum Państwowego w Poznaniu
 • Przemysław Wojciechowski – moderator Forum
 • Średniowieczny konsystorz poznański i jego księgi – wykład prof. Tomasza Jurka (IH PAN Poznań)
 • Projekt Opracowanie i konserwacja zbiorów Archiwum Archidiecezji Poznańskiej: księgi konsystorza poznańskiego (1403-1420 r.) realizowany w ramach programu: „Dziedzictwo kulturowe – priorytet 6 – Ochrona i cyfryzacja dziedzictwa kulturowego”) – dr Magdalena Biniaś-Szkopek (Biblioteka Kórnicka PAN/ Instytut Historii UAM w Poznaniu)
 • ok. godz. 12:00 – 12:30 – przerwa
 • Konserwacja ksiąg konsystorza poznańskiego z lat 1403 -1420 – etapy prac, metodyka działania, końcowy efekt – mgr Katarzyna Wawrzyniak-Łukaszewicz (Pracownia Konserwacji Dzieł Sztuki – Gostyń)
 • Relacje z konferencji konserwatorskich, które odbyły się w 2014 r. – mgr Marzena Szczerkowska (Verso Pracownia Konserwacji Zabytków w Gnieźnie)
 • Dezynsekcja przedmiotów metodą beztlenową z zastosowaniem urządzenia Veloxy – Szymon Ignatowicz (Firma ANOXIA)
 • Pytania, dyskusja
 • Zakończenie Forum

 

Patronat naukowy:

Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu

Patronat medialny:

Radio Emaus, Katolicka Agencja Informacyjna, Przewodnik Katolicki

Warsztaty archiwalno – historyczne dla grupy duszpasterskiej św. o. Pio z parafii pw. św. Mikołaja w Krobi

17 Lis
17 listopada 2014

AAP_20141113_150929_W

W dniu 13 listopada 2014 roku w ramach warsztatów archiwalno – historycznych, gościliśmy w Archiwum, grupę duszpasterską św. o. Pio z parafii pw. św. Mikołaja w Krobi. W czasie zajęć prowadzonych przez Dyrektora oraz Kustosza, uczestnicy spotkania zapoznali się z historią i zasobem AAPOz.

Goście z Czech w AAPoz

04 Lis
4 listopada 2014

AAP_Czechy_AAPoz_z01W czwartek 30 października 2014 roku, gościliśmy w Archiwum Archidiecezjalnym w Poznaniu pracowników Sekcji Archiwistycznej Katedry Historii Uniwersytetu Palackého Olomouc. Jana Oppeltová i Věra Slavíková, zapoznały się z historią i zasobem naszej instytucji. Należy zaznaczyć, iż goście z Czech współpracują z niektórymi arcybiskupstwami oraz biskupstwami Czech i Moraw (przede wszystkim Olomouc i Hradec Králové) przy opracowaniu historycznych archiwów i bibliotek, które znajdują się w obiektach parafialnych.

Podpisanie umowy o współpracy

30 Paź
30 października 2014
AAP_Umowa_UAMAAPoz

Poznań, 24 X 2014r.

Dnia 24 października 2014r. odbyło się w Archiwum Archidiecezjalnym w Poznaniu zebranie Zespołu Doradczego ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia w IH UAM. W ramach spotkania zostało podpisane porozumienie o współpracy między: Archiwum Archidiecezjalnym w Poznaniu a Uniwersytetem im Adama Mickiewicza w Poznaniu. Czytamy w nim m.in.: Uznając wspólne korzyści w zakresie prowadzenia wspólnych projektów badawczych i rozszerzenia dialogu między pracownikami naukowymi i studentami Instytutu Historii Uniwersytetu a pracownikami Archiwum oraz w celu dalszego pogłębienia kontaktów między Stronami, Strony postanawiają podpisać Porozumienie o współpracy. Porozumienie podpisali: prof. dr hab. Marek Nawrocki – Prorektor UAM, mgr Lidia Pudliszak – Zastępca Kwestora UAM oraz ks. kan. mgr Roman Dworacki – Dyrektor AAPoz i  ks. dr Jan Maria Musielak – Zastępca Dyrektora AAPoz.

ekai.pl o Ogólnopolskim Forum Dyrektorów Archiwów Diecezjalnych

29 Paź
29 października 2014
AAP_OFDAD_z1

Poznań, 20-21 X 2014r.

„Dyskusja nad gromadzeniem archiwaliów i zabezpieczeniem zbiorów stanowiących tzw. narodowy zasób archiwalny, a także nad sposobami ich udostępniania, towarzyszyła pierwszemu w historii forum dyrektorów polskich archiwów diecezjalnych. W spotkaniu wziął udział przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski”. To fragment relacji, jaka ukazała się na stronie Katolickiej Agencji Informacyjnej. Zachęcamy do zapoznania się z całością tekstu opublikowanego na stronach portalu eka.pl. (zobacz tutaj).  Na zdjęciu, spotakanie Dyrektorów Archiwów Dieczjalnych z panem Henrykiem Krystkiem – Dyrektorem w Archiwum Państwowego w Poznaniu.

Koncert w Warszawie w Łazienkach Królewskich

28 Paź
28 października 2014
MM_P

„Polska Muzyka Odnaleziona”

„Polska Muzyka Odnaleziona” to cykl koncertów, dzięki któremu Narodowe Centrum Kultury pragnie przywrócić do repertuaru i do świadomości słuchaczy oraz muzykologów, dawno zapomnianych twórców i ich dzieła. Pierwszy koncert z tego cyklu odbył się 27 października o godzinie 19.00 w warszawskich Łazienkach Królewskich. W czasie koncertu wykonano dwa utwory z zasobu Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu: Józef Zeidler (c.1744-1806): Missa ex D, cz. Sanctus i Benedictus oraz Eliasz Karmelita (1691-1752): Motetto de Beatissima Virgo Maria.

Ogólnopolskie Forum Dyrektorów Archiwów Diecezjalnych w Poznaniu

14 Paź
14 października 2014
Rysunek OFDAD Logo

Poznań, 20-21 X 2014r.

Pod patronatem i z udziałem Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski Arcybiskupa Stanisława Gądeckiego Metropolity Poznańskiego, Archiwum Archidiecezjalne w Poznaniu organizuje Ogólnopolskie Forum Dyrektorów Archiwów Diecezjalnych, 20-21 października 2014r. Program dwudniowych obrad rozpoczynających się każdego dnia od wspólnej Eucharystii, dotyczyć będzie zagadnień związanych z: gromadzeniem archiwaliów, ich konserwacją, opracowywaniem, udostępnianiem i informowaniem o zasobie. Konwencja spotkania to: referat wprowadzający oraz okazja do dyskusji i wymiany poglądów. Istotnym punktem obrad Dyrektorów, będzie spotkanie z Przewodniczącym Konferencji Episkopatu Polski. W ramach Forum przewidziano także zwiedzanie Poznania.

Program:
Więcej →