Author Archive for: dyrektor

X Dzień Genealoga w Archiwum Archidiecezjalnym

25 Wrz
25 września 2017

X Dzień Genealoga

Już po raz dziesiąty w Archiwum Archidiecezjalnym w Poznaniu odbył się „Dzień Genealoga”. Organizatorami spotkania byli: Wielkopolskie Towarzystwo Genealogiczne „Gniazdo” oraz Archiwum Archidiecezjalne w Poznaniu. Licznie zgromadzeni miłośnicy genealogii w poznańskim archiwum, wysłuchali 4 referentów: Księgi małżeńskie parafii św. Michała Archanioła w Dolsku z lat 1616-1652 jako źródło do badań nad społecznością miasta nowożytnego, mgr Michał Słomski, Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk, Warszawa, Exegi monumentum Chłapowskich – rzecz o podworskich archiwach prywatnych, dr Emilian Prałat, UAM Poznań, Od genealogii i małej ojczyzny do koncertu, mgr Dobrosława Gucia oraz Od metryk kościelnych do ksiąg stanu cywilnego – na przykładzie wybranych niemieckich parafii ewangelickich oraz ksiąg stanu cywilnego, mgr Paweł Hałuszczak. Spotkanie poprowadzili: Wojciech Jędraszewski, Prezes Wielkopolskiego Towarzystwa Genealogicznego „Gniazdo” oraz ks. dr Jan Maria Musielak, Zastępca Dyrektora Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu. Patronat medialny: PRZEWODNIK KATOLICKI oraz RADIO EMAUS.

Foto: www.wtg-gniazdo.org

Archiwum Archidiecezjalne i „Powtórka przed …”

20 Wrz
20 września 2017

Fot. historia.amu.edu.pl

Corocznie, pod koniec września w Instytucie Historii UAM organizowany jest cykl wykładów i warsztatów, połączonych z możliwością zapoznania się z zasadami rekrutacji na studia na kierunku historia oraz poznania smaku życia studenckiego – pod wspólnym hasłem: „Powtórka przed …”. Spotkania z historią dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. W tym roku w dniach 26 i 28 września przedstawiciele Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu poprowadzą spotkanie z nauczycielami połączone z prelekcją nt. form współpracy z Archiwum.

Źródło: historia.amu.edu.pl

Fotografie z Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu na wystawie w Sejmie RP

15 Wrz
15 września 2017

Fot. © Paweł Kula, Sejm RP www.archpoznan.pl

Dnia 13 września 2017 r. w budynku Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie została otwarta wystawa „Da mihi animas, caetera tolle” (Daj mi dusze, resztę zabierz). Poświęcona jest Arcybiskupowi Antoniemu Baraniakowi, Metropolicie Poznańskiemu, w 40. rocznicę jego śmierci. Składa się z 16 plansz, na których przedstawione zostało jego życie i działalność, zwłaszcza aktywność w sekretariacie prymasa Stefana Wyszyńskiego i posługa w Poznaniu w latach 1957–1977. Zaprezentowano także film dokumentalny Jolanty Hajdasz „Żołnierz Niezłomny Kościoła”. Jest to: kolejna ekspozycja dotycząca życia i działalności arcybiskupów poznańskich przygotowana we współpracy Ku­rii Metropolitalnej w Poznaniu, Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Poznaniu, Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej w Poznaniu, Muzeum Archidiecezjalnego w Poznaniu oraz Archiwum Archidiecezjal­nego w Poznaniu.

Źródło: www.archpoznan.pl

Zapraszamy na X Dzień Genealoga / 2017

05 Wrz
5 września 2017

X Dzień Genealoga, 23.09.2017r. godz. 11:00

Wielkopolskie Towarzystwo Genealogiczne „Gniazdo” oraz Archiwum Archidiecezjalne w Poznaniu oraz, zapraszają na  X Dzień Genealoga”.  Patronat medialny: PRZEWODNIK KATOLICKI oraz RADIO EMAUS. Spotkanie odbędzie się w siedzibie Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu, ul. ks. Ignacego Posadzego 2, dnia 23 września 2017 roku (sobota). . Początek obrad o godz. 11:00.

Program:

 1. Powitanie uczestników
 • ks. dr Jan Maria Musielak, Zastępca Dyrektora Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu
 • Wojciech Jędraszewski, Prezes Wielkopolskiego Towarzystwa Genealogicznego „Gniazdo”
 1. Księgi małżeńskie parafii św. Michała Archanioła w Dolsku z lat 1616-1652 jako źródło do badań nad społecznością miasta nowożytnego.
 • mgr Michał Słomski, Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk, Warszawa
 1. Exegi monumentum Chłapowskich – rzecz o podworskich archiwach prywatnych
 • dr Emilian Prałat, UAM Poznań
 1. Rocznik Wielkopolskiego Towarzystwa Genealogicznego „Gniazdo” 2017 – Promocja publikacji.
 • Wojciech Jędraszewski, Prezes Wielkopolskiego Towarzystwa Genealogicznego „Gniazdo”

Przerwa na kawę

5. Od genealogii i małej ojczyzny do koncertu

 • mgr Dobrosława Gucia

6. Od metryk kościelnych do ksiąg stanu cywilnego – na przykładzie wybranych niemieckich parafii ewangelickich oraz ksiąg stanu cywilnego.

 • mgr Paweł Hałuszczak
 1. Dyskusja

Organizatorzy:                                      Patronat medialny:

 

 

Wakacyjna praktyka w Archiwum Archidiecezjalnym

01 Wrz
1 września 2017

Studenckie praktyki w AAP

W dniach od 26 czerwca do 31 sierpnia 2017 roku w Archiwum Archidiecezjalnym w Poznaniu, odbywała swoją praktykę Pani Aneta Liwerska – studentka uczęszczające na zajęcia ze specjalizacji archiwistycznej w ramach Instytutu Wydziału Historycznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Było nam miło gościć praktykantkę, która poznając różnorodną pracę archiwisty i zasady funkcjonowania archiwum, wykazała się dużym zaangażowaniem. Dziękujemy!

Aktualizacja plików w ramach Cyfrowego Archiwum Archidiecezji Poznańskiej

31 Sie
31 sierpnia 2017

CAAP – Aktualizacja plików 08/2017

W wyniku ostatniej aktualizacji w Cyfrowym Archiwum Archidiecezji Poznańskiej (CAAP) udostępniono 90 nowych plików. Obecnie dostępnych jest 3.664 jednostek metrykalnych z zespołu PM (Księgi metrykalne). Ogółem CAAP zawiera 4.350 plików.

Wakacyjna praktyka studentów Muzykologii UAM Poznań w AAP

31 Lip
31 lipca 2017

Wakacyjna praktyka w AAP

W lipcu w ramach wakacyjnej praktyki, gościliśmy studentów Instytutu Muzykologii UAM Poznań. Pod kierunkiem prof. UAM dr hab. Aliny Mądry z Zakładu Badań nad Muzyką Dawną IM UAM Poznań, studenci prowadzili pracę na ewidencją zasobu nut zgromadzonych w Archiwum Archidiecezjalnym w Poznaniu.

Podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy AAP a IH UAM Poznań

07 Lip
7 lipca 2017

Podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy IH UAM Poznań  – AAP

W dniu 5 lipca 2017r. w siedzibie Wydziału Historycznego Uniwersytetu im Adama Mickiewicza w Poznaniu, zostało podpisane porozumienie o współpracy między: Archiwum Archidiecezjalnym w Poznaniu a Uniwersytetem im Adama Mickiewicza w Poznaniu. Czytamy w nim m.in.: Uniwersytet – Instytut Historii oraz Archidiecezja Poznańska – Archiwum Archidiecezjalnym w Poznaniu na mocy niniejszego porozumienia deklarują chęć współpracy w celu: zacieśnienia współpracy naukowej i dydaktycznej, realizacji wspólnych projektów (naukowych i popularnonaukowych) o tematyce historycznej oraz ich promocji na arenie krajowej i międzynarodowej, wymiany doświadczeń pomiędzy teoretykami i praktykami, pozyskania partnera do odbywania praktyk przez studentów. Porozumienie podpisali: Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – prof. dr hab. Marek Nawrocki, Dziekan Wydziału Historycznego – prof. dr hab. Kazimierz Ilski, Dyrektor Instytutu Historii – prof. dr hab. Józef Dobosz, Dyrektor Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu – ks. kan. mgr Roman Dworacki oraz Zastępca Dyrektora Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu – ks. dr Jan Maria Musielak. Pierwsze porozumienie zostało podpisane w 2014r. w czasie poprzedniej kadencji władz uniwersyteckich. Obecne obowiązuje do 2020r.

IV Ogólnopolskie Forum Dyrektorów Archiwów Diecezjalnych w Polsce

16 Cze
16 czerwca 2017

IV OFDAD 2017

W dniach 10-13.06.2017r. odbyło się w Gnieźnie IV Ogólnopolskie Forum Dyrektorów Archiwów Diecezjalnych w Polsce. Gospodarzem spotkania było Archiwum Archidiecezjalne w Gnieźnie. Spotkaniu dyrektorów patronował i uczestniczył w nim Prymas Polski abp Wojciech Polak. Było to już czwarte Forum, pierwsze zainicjowane przez Archiwum Archidiecezjalne w Poznaniu, odbyło się w 2014r. Gospodarzem ubiegłorocznego spotkania było Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie. Archiwum Archidiecezjalne w Poznaniu reprezentował Zastępca Dyrektora ks. dr Jan Maria Musielak.

Poznań – Nagroda Archiwista Wielkopolski im. Prof. Stanisława Nawrockiego

15 Cze
15 czerwca 2017

Poznań – MDA 2017

W tym roku w Poznaniu w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Archiwów ogłoszono pierwszą edycję konkursu pn. Archiwista Wielkopolski im. Prof. Stanisława Nawrockiego. Przedsięwzięciu patronuje Wojewoda Wielkopolski. Rozstrzygniecie konkursu oraz wręczenie statuetek i nagród nastąpi w 2018 roku podczas obchodów Międzynarodowego Dnia Archiwów w Poznaniu. Pomysł i formuła nagrody to efekt współpracy dyrektorów poznańskich archiwów: Rafała Reczka z Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Poznaniu, Henryka Krystka z Archiwum Państwowego w Poznaniu i ks. Romana Dworackiego z Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu.

Szczegóły zobacz: poznan.ipn.gov.pl oraz poznan.ap.gov.pl.