Author Archive for: dyrektor

Studenci Uniwersytetu Trzeciego Wieku w AAP

21 Paź
21 października 2016

aapoz_125329_m

W dniu 21 października 2016r. gościliśmy w Archiwum Archidiecezjalnym w Poznaniu, 18. Studentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku z Wronek.

Kraków – III Ogólnopolskie Forum Dyrektorów Archiwów Diecezjalnych w Polsce

14 Paź
14 października 2016

aapoz_imgp4575_ofad

W dniach 9-11.10.2016r. odbyło się w Krakowie III Ogólnopolskie Forum Dyrektorów Archiwów Diecezjalnych w Polsce. W spotkaniu uczestniczyli także Metropolita Krakowski – kardynał Stanisław Dziwisz, Ordynariusz Diecezji Gliwickiej – bp Jan Kopiec oraz dr Wojciech Woźniak – Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych. W czasie Forum poruszono tematy dotyczące stanu zachowania archiwaliów, opracowania, prewencji, digitalizacji a także zabezpieczenia oraz postępowania z archiwaliami na wypadek pożaru. To ostatnie zagadnienie, dzięki uprzejmości Dyrektora Archiwum Państwowego w Poznaniu Pana Henryka Krystka, przedstawił dr Przemysław Wojciechowski – Kierownik Pracowni Konserwacji. Uczestnicy Forum mieli także możliwość zwiedzić następujące archiwa: Archiwum Krakowskiej Kapituły Katedralnej, Archiwum Bazyliki Mariackiej, Archiwum Księży Misjonarzy, Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie. W tym roku, organizatorem Forum był ks. prof. Jacek Urban, Dyrektor Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie. Było to już trzecie Forum, pierwsze zainicjowane przez Archiwum Archidiecezjalne w Poznaniu, odbyło się w 2014r. Gospodarzem ubiegłorocznego spotkania było Archiwum Diecezjalne w Kielcach. W przyszłym roku, gospodarzem Forum będzie Archiwum Archidiecezjalne w Gnieźnie. W Krakowie, Archiwum Archidiecezjalne w Poznaniu reprezentował Zastępca Dyrektora ks. dr Jan Maria Musielak.

Poznań 2020 – XXIII Międzynarodowy Kongres Nauk Historycznych

07 Paź
7 października 2016
k-o-n-g-r-e-s002

23 – 29 sierpnia 2020 r.

Światowe Kongresy Historyków odbywają się co piąć lat w różnych częściach świata. Ich organizatorem jest istniejący od 1926 roku Międzynarodowy Komitet Nauk Historycznych oraz miasto-gospodarz wybierane przez światową reprezen­tację historyków. Kongresy gromadzą kilka tysięcy uczest­ników (w tym najwybitniejszych przedstawicieli nauk histo­rycznych), którzy przyjeżdżają często z osobami towarzyszą­cymi (również z dziećmi). Uzyskanie prawa organizacji takiego wydarzenia jest nie­zwykłym wyróżnieniem dla Poznania. XXIII Międzynarodowy Kongres Nauk Historycznych w Poznaniu odbędzie się od 23 do 29 sierpnia 2020 r. W ramach przygotowań, Komitet Organizacyjny XXIII Międzynarodowego Kongresu Nauk Historycznych Poznań 2020 zorganizował w dniu 5 października 2016 r. spotkanie poznańskich instytucji kulturalnych i naukowych. Celem zebrania było wypracowanie wspólnej koncepcji imprez towarzyszących Kongresowi. Na spotkaniu Archiwum Archidiecezje reprezentował Dyrektor – ks. Roman Dworacki.

Żołnierz Niezłomny Kościoła

01 Paź
1 października 2016

x-a-b-m_w

W Poznaniu odbył się premierowy pokaz filmu „Żołnierz Niezłomny Kościoła” w reżyserii i według scenariusza Jolanty Hajdasz. Jak zaznaczyła we wstępie Jolanta Hajdasz:Arcybiskup Antoni Baraniak to jeden z najbardziej zasłużonych, a w stosunku do zasług – najbardziej zapomniany, bohaterski kapłan, którego przez analogię do losów tysięcy zamordowanych i prześla­dowanych żołnierzy podziemia niepodległościowego w Polsce mo­żemy nazywać Żołnierzem Niezłomnym Kościoła. Był sekretarzem prymasa kardynała Augusta Hlonda i dyrektorem sekretariatu pry­masa kardynała Stefana Wyszyńskiego, pełnił funkcję metropolity poznańskiego w latach 1957-77. Lista Jego zasług i osiągnięć jest bardzo długa, ale największym dowodem Jego męstwa i niezłomności jest postawa podczas aresztowania oraz bezlitosnych przesłuchań w więzieniu śledczym na Mokotowie w Warszawie w latach 1953-55. Torturami, biciem i głodzeniem śledczy z UB chcieli na nim wymusić zeznania pozwalające na zorganizowanie pokazowego pro­cesu przeciwko prymasowi Wyszyńskiemu. Realizowali plan władzy komunistycznej, której celem było skompromitowanie i osoby kard. Wyszyńskiego, i Kościoła katolickiego w Polsce, głównego bastio­nu oporu społecznego przeciwko ideologii i władzy komunistycz­nej. Bp Antoni Baraniak nie załamał się i wytrzymał aż 27 miesięcy najgorszych, stalinowskich tortur. Od 6 lat staram się dokumento­wać tragiczne, więzienne losy abpa Baraniaka, o nich mówił film dokumentalny pt. „Zapomniane męczeństwo” (premiera 2012 r.). Ale tematu nie był w stanie ani zamknąć, ani wyczerpać. Dlatego zrealizowałam drugi film na ten temat, dołączony jest on do książ­ki, którą właśnie macie Państwo w rękach. Jego tytuł to „Żołnierz Niezłomny Kościoła”. Mam nadzieję, że ten film, tak jak poprzedni, pomoże wszystkim, którzy starają się ukazywać i utrwalać pamięć o wielkich, polskich Bohaterach. Arcybiskup Baraniak z pewnością do nich należy”. W filmie wykorzystano m.in. materiały filmowe z Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu.

 

IX Dzień Genealoga w AAPoz

30 Wrz
30 września 2016
AAPoz_D_G_1_6_M

IX Dzień Genealoga, 24.09.2016r.

W sobotę, 24 września 2016r. w siedzibie Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu, odbyło się kolejne spotkanie z cyklu DZIEŃ GENEALOGA. Była to już IX. edycja zebrania miłośników genealogii. W ramach spotkania współorganizowanego przez Wielkopolskie Towarzystwo Genealogiczne GNIAZDO, uczestnicy wysłuchali czterech referatów: 1. O imionach słów kilka, mgr Barbara Cywińska WTG – Gniazdo, 2. Słowo ku pamięci. Kolekcja sztambuchów Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu i jej możliwości badawcze. dr Alicja Szulc, Biblioteka Uniwersytecka, Poznań, 3. Henryk Sienkiewicz znany-nieznany” w 100. rocznicę śmierci (1916-2016), mgr Mateusz Hurysz, UAM Poznań, 4. O urzędzie ds. genealogicznych, mgr Wojciech Lis WTG – Gniazdo.

The Archidiocesan Archive in Poznan – Guidelines and Archievements of Ecclesiastical Archives.

12 Wrz
12 września 2016

scan0002w W ramach projektu ENArC (Europejska Sieć Badań Archiwalnych), Archiwum Państwowe w Šibeniku i Archiwum Państwowe w Zadarze we współpracy z Archiwami Państwowym Chorwacji oraz Międzynarodowym Centrum Badań Archiwalnych ICARUS, zorganizowały we wrześniu 2014 roku, międzynarodową konferencję „Archiwa Wspólnot Wyznaniowych w Chorwacji – praktyczne doświadczenia i perspektywy”. Archiwum Archidiecezjalne w Poznaniu, otrzymało imienne zaproszenie do uczestnictwa w konferencji i wygłoszenia referatu dotyczącego funkcjonowania kościelnej placówki archiwalnej. W tym roku ukazała się publikacja stanowiąca zbiór materiałów opublikowanych po konferencji w Ŝibenik. Znajduje się tam artykuł naszego pracownika, Tomasza Irzyka i współpracującego z AAPoz Wacława Pagórskiego, zatytułowany następująco: The Archidiocesan Archive in Poznan – Guidelines and Archievements of Ecclesiastical Archives. W swoim wystąpieniu prelegenci opowiedzieli o kwestii najbardziej znaczących faktów z historii działalności poznańskiego Archiwum Archidiecezjalnego, dotyczącej przede wszystkim problemu ochrony i rozpowszechniania archiwalnych zbiorów. Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do lektury monografii Archivi vjerskih zajednica u Hrvatskoj – stanje i perspektive. Ŝibenik, 25. – 26. rujna 2014! W.A.J.

Działalność muzyczna poznańskiej kapeli katedralnej w latach 1853-1878 na podstawie ksiąg zachowanych w Archiwum Archidiecezjalnym w Poznaniu.

12 Wrz
12 września 2016

m_g_r W oparciu o zasoby naszego archiwum powstała praca magisterska Karoliny Kazimierczak, absolwentki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, z zakresu Muzykologii zatytułowana: Działalność muzyczna poznańskiej kapeli katedralnej w latach 1853-1878 na podstawie ksiąg zachowanych w Archiwum Archidiecezjalnym w Poznaniu. Autorka podjęła w swej monografii, napisanej pod kierunkiem Pani dr hab. Aliny Mądry, temat ciekawy dla specjalistów z dziedziny Muzykologii, i osób zainteresowanych historią muzyki. Sama stwierdziła we wstępie, iż: „Podstawowym celem pracy jest przedstawienie działalności poznańskiej kapeli katedralnej w jej schyłkowym okresie na podstawie źródeł zachowanych w Archiwum Archidiecezjalnym w Poznaniu. Praca ta jest swego rodzaju wstępem do szerzej zakrojonych badań nad kulturą muzyczną Poznania w XIX wieku. Ogrom zachowanych materiałów dotyczących nie tylko samej kapeli katedralnej, jak również muzyki w innych kościołach i teatrach miasta, spisanych w języku polskim, łacińskim i niemieckim, dokumentuje ponad wiek historii kultury muzycznej Poznania, który do tej pory nie został dostatecznie opisany. Dotychczasowy stan badań jest zatem niekompletny w stosunku do liczby zachowanych, ale nieopracowanych źródeł.” Autorce powstałej syntezy serdecznie gratulujemy owoców pracy! W.A.J.

Publikacja: Dziedzictwo audiowizualne w warsztacie badawczym historyka i procesie dydaktycznym

08 Wrz
8 września 2016

IAP002 Staraniem Dyrektora IPN Oddział w Poznaniu – dra Rafała Reczka, ukazała się publikacja „Dziedzictwo audiowizualne w warsztacie badawczym historyka i procesie dydaktycznym”. We wstępie czytamy: W roku 2013, z okazji Światowego Dnia Dziedzictwa Audiowizualnego, Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Poznaniu, Archiwum Państwowe w Poznaniu, Archi­wum Archidiecezjalne w Poznaniu oraz Polska Akademia Nauk Archiwum w War­szawie Oddział w Poznaniu przygotowały sympozjum naukowe „Audiowizualne Archiwa XXI wieku”. Po wysłuchaniu prezentowanych wystąpień osób reprezentu­jących różne archiwa i opowiadających o tym ciekawym zagadnieniu na przestrzeni czasu okazało się, jak mało wiemy o archiwach i ich zawartości. Powstał wówczas pomysł przygotowania publikacji. Książki, która prezentowałaby doświadczenia ar­chiwów w codziennej pracy z audiowizualnymi archiwaliami, ale przede wszystkim pokazałaby olbrzymi potencjał tych archiwaliów i możliwości ich wykorzystania w nauce i edukacji na każdym poziomie nauczania…. W książę zamieszczono artykuł „Dokumentacja fotograficzna i audiowizualna zgromadzona w Archiwum Archidiecezjalnym w Poznaniu”, autorstwa pracowników Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu ks. Rafała Rybackiego i ks. Romana Dworackiego.

Możliwość wypożyczenia do parafii wystawy „Sacrum Poloniae Millennium w archidiecezji poznańskiej”

14 Lip
14 lipca 2016

AAP_W_K_WIstnieje możliwość wypożyczenia do parafii wystawy „Sacrum Poloniae Millennium w archidiecezji poznańskiej”, która znajduje się przed budynkiem Kurii Metropolitalnej w Poznaniu. Na wystawie ukazano zapis wydarzeń z obchodów Millennium Chrztu Polski w 1966 roku (m.in. ponad 30 fotografii z zasobu Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu) Wystawa został zorganizowana dzięki współpracy następujących instytucji: Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Poznaniu, Archidiecezja Poznańska, Archiwum Państwowe w Poznaniu, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wielkopolskie Muzeum Niepodległości w Poznaniu oraz Archiwum Archidiecezjalne w Poznaniu.

Bliższe informacje – Ekonom Archidiecezji Poznańskiej – ks. kan. Henryk Nowak, tel. 61 851-28-00

TVP 3 Poznań – Relacja z XII Forum Wielkopolskich Konserwatorów Papieru i Skóry

20 Cze
20 czerwca 2016

T3P„Jak uratować archiwalia i książki przed destrukcją w sytuacjach kryzysowych?” to temat XII Forum Wielkopolskich Konserwatorów Papieru i Skóry, zorganizowanego z okazji „Międzynarodowego Dnia Archiwów 2016” w ramach współpracy Archiwum Państwowego w Poznaniu oraz Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu. Relacja z Forum zobacz na stronie internetowej TVP 3 Poznań – Teleskop: 16.06.2016 z godz.17:30, oglądaj od 8 min. 48 sek. – zobacz tutaj.

Grafika: www.poznan.tvp.pl