Author Archive for: dyrektor

Żołnierz Niezłomny Kościoła

01 Paź
1 października 2016

x-a-b-m_w

W Poznaniu odbył się premierowy pokaz filmu „Żołnierz Niezłomny Kościoła” w reżyserii i według scenariusza Jolanty Hajdasz. Jak zaznaczyła we wstępie Jolanta Hajdasz:Arcybiskup Antoni Baraniak to jeden z najbardziej zasłużonych, a w stosunku do zasług – najbardziej zapomniany, bohaterski kapłan, którego przez analogię do losów tysięcy zamordowanych i prześla­dowanych żołnierzy podziemia niepodległościowego w Polsce mo­żemy nazywać Żołnierzem Niezłomnym Kościoła. Był sekretarzem prymasa kardynała Augusta Hlonda i dyrektorem sekretariatu pry­masa kardynała Stefana Wyszyńskiego, pełnił funkcję metropolity poznańskiego w latach 1957-77. Lista Jego zasług i osiągnięć jest bardzo długa, ale największym dowodem Jego męstwa i niezłomności jest postawa podczas aresztowania oraz bezlitosnych przesłuchań w więzieniu śledczym na Mokotowie w Warszawie w latach 1953-55. Torturami, biciem i głodzeniem śledczy z UB chcieli na nim wymusić zeznania pozwalające na zorganizowanie pokazowego pro­cesu przeciwko prymasowi Wyszyńskiemu. Realizowali plan władzy komunistycznej, której celem było skompromitowanie i osoby kard. Wyszyńskiego, i Kościoła katolickiego w Polsce, głównego bastio­nu oporu społecznego przeciwko ideologii i władzy komunistycz­nej. Bp Antoni Baraniak nie załamał się i wytrzymał aż 27 miesięcy najgorszych, stalinowskich tortur. Od 6 lat staram się dokumento­wać tragiczne, więzienne losy abpa Baraniaka, o nich mówił film dokumentalny pt. „Zapomniane męczeństwo” (premiera 2012 r.). Ale tematu nie był w stanie ani zamknąć, ani wyczerpać. Dlatego zrealizowałam drugi film na ten temat, dołączony jest on do książ­ki, którą właśnie macie Państwo w rękach. Jego tytuł to „Żołnierz Niezłomny Kościoła”. Mam nadzieję, że ten film, tak jak poprzedni, pomoże wszystkim, którzy starają się ukazywać i utrwalać pamięć o wielkich, polskich Bohaterach. Arcybiskup Baraniak z pewnością do nich należy”. W filmie wykorzystano m.in. materiały filmowe z Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu.

 

IX Dzień Genealoga w AAPoz

30 Wrz
30 września 2016
AAPoz_D_G_1_6_M

IX Dzień Genealoga, 24.09.2016r.

W sobotę, 24 września 2016r. w siedzibie Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu, odbyło się kolejne spotkanie z cyklu DZIEŃ GENEALOGA. Była to już IX. edycja zebrania miłośników genealogii. W ramach spotkania współorganizowanego przez Wielkopolskie Towarzystwo Genealogiczne GNIAZDO, uczestnicy wysłuchali czterech referatów: 1. O imionach słów kilka, mgr Barbara Cywińska WTG – Gniazdo, 2. Słowo ku pamięci. Kolekcja sztambuchów Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu i jej możliwości badawcze. dr Alicja Szulc, Biblioteka Uniwersytecka, Poznań, 3. Henryk Sienkiewicz znany-nieznany” w 100. rocznicę śmierci (1916-2016), mgr Mateusz Hurysz, UAM Poznań, 4. O urzędzie ds. genealogicznych, mgr Wojciech Lis WTG – Gniazdo.

The Archidiocesan Archive in Poznan – Guidelines and Archievements of Ecclesiastical Archives.

12 Wrz
12 września 2016

scan0002w W ramach projektu ENArC (Europejska Sieć Badań Archiwalnych), Archiwum Państwowe w Šibeniku i Archiwum Państwowe w Zadarze we współpracy z Archiwami Państwowym Chorwacji oraz Międzynarodowym Centrum Badań Archiwalnych ICARUS, zorganizowały we wrześniu 2014 roku, międzynarodową konferencję „Archiwa Wspólnot Wyznaniowych w Chorwacji – praktyczne doświadczenia i perspektywy”. Archiwum Archidiecezjalne w Poznaniu, otrzymało imienne zaproszenie do uczestnictwa w konferencji i wygłoszenia referatu dotyczącego funkcjonowania kościelnej placówki archiwalnej. W tym roku ukazała się publikacja stanowiąca zbiór materiałów opublikowanych po konferencji w Ŝibenik. Znajduje się tam artykuł naszego pracownika, Tomasza Irzyka i współpracującego z AAPoz Wacława Pagórskiego, zatytułowany następująco: The Archidiocesan Archive in Poznan – Guidelines and Archievements of Ecclesiastical Archives. W swoim wystąpieniu prelegenci opowiedzieli o kwestii najbardziej znaczących faktów z historii działalności poznańskiego Archiwum Archidiecezjalnego, dotyczącej przede wszystkim problemu ochrony i rozpowszechniania archiwalnych zbiorów. Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do lektury monografii Archivi vjerskih zajednica u Hrvatskoj – stanje i perspektive. Ŝibenik, 25. – 26. rujna 2014! W.A.J.

Działalność muzyczna poznańskiej kapeli katedralnej w latach 1853-1878 na podstawie ksiąg zachowanych w Archiwum Archidiecezjalnym w Poznaniu.

12 Wrz
12 września 2016

m_g_r W oparciu o zasoby naszego archiwum powstała praca magisterska Karoliny Kazimierczak, absolwentki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, z zakresu Muzykologii zatytułowana: Działalność muzyczna poznańskiej kapeli katedralnej w latach 1853-1878 na podstawie ksiąg zachowanych w Archiwum Archidiecezjalnym w Poznaniu. Autorka podjęła w swej monografii, napisanej pod kierunkiem Pani dr hab. Aliny Mądry, temat ciekawy dla specjalistów z dziedziny Muzykologii, i osób zainteresowanych historią muzyki. Sama stwierdziła we wstępie, iż: „Podstawowym celem pracy jest przedstawienie działalności poznańskiej kapeli katedralnej w jej schyłkowym okresie na podstawie źródeł zachowanych w Archiwum Archidiecezjalnym w Poznaniu. Praca ta jest swego rodzaju wstępem do szerzej zakrojonych badań nad kulturą muzyczną Poznania w XIX wieku. Ogrom zachowanych materiałów dotyczących nie tylko samej kapeli katedralnej, jak również muzyki w innych kościołach i teatrach miasta, spisanych w języku polskim, łacińskim i niemieckim, dokumentuje ponad wiek historii kultury muzycznej Poznania, który do tej pory nie został dostatecznie opisany. Dotychczasowy stan badań jest zatem niekompletny w stosunku do liczby zachowanych, ale nieopracowanych źródeł.” Autorce powstałej syntezy serdecznie gratulujemy owoców pracy! W.A.J.

Publikacja: Dziedzictwo audiowizualne w warsztacie badawczym historyka i procesie dydaktycznym

08 Wrz
8 września 2016

IAP002 Staraniem Dyrektora IPN Oddział w Poznaniu – dra Rafała Reczka, ukazała się publikacja „Dziedzictwo audiowizualne w warsztacie badawczym historyka i procesie dydaktycznym”. We wstępie czytamy: W roku 2013, z okazji Światowego Dnia Dziedzictwa Audiowizualnego, Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Poznaniu, Archiwum Państwowe w Poznaniu, Archi­wum Archidiecezjalne w Poznaniu oraz Polska Akademia Nauk Archiwum w War­szawie Oddział w Poznaniu przygotowały sympozjum naukowe „Audiowizualne Archiwa XXI wieku”. Po wysłuchaniu prezentowanych wystąpień osób reprezentu­jących różne archiwa i opowiadających o tym ciekawym zagadnieniu na przestrzeni czasu okazało się, jak mało wiemy o archiwach i ich zawartości. Powstał wówczas pomysł przygotowania publikacji. Książki, która prezentowałaby doświadczenia ar­chiwów w codziennej pracy z audiowizualnymi archiwaliami, ale przede wszystkim pokazałaby olbrzymi potencjał tych archiwaliów i możliwości ich wykorzystania w nauce i edukacji na każdym poziomie nauczania…. W książę zamieszczono artykuł „Dokumentacja fotograficzna i audiowizualna zgromadzona w Archiwum Archidiecezjalnym w Poznaniu”, autorstwa pracowników Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu ks. Rafała Rybackiego i ks. Romana Dworackiego.

Możliwość wypożyczenia do parafii wystawy „Sacrum Poloniae Millennium w archidiecezji poznańskiej”

14 Lip
14 lipca 2016

AAP_W_K_WIstnieje możliwość wypożyczenia do parafii wystawy „Sacrum Poloniae Millennium w archidiecezji poznańskiej”, która znajduje się przed budynkiem Kurii Metropolitalnej w Poznaniu. Na wystawie ukazano zapis wydarzeń z obchodów Millennium Chrztu Polski w 1966 roku (m.in. ponad 30 fotografii z zasobu Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu) Wystawa został zorganizowana dzięki współpracy następujących instytucji: Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Poznaniu, Archidiecezja Poznańska, Archiwum Państwowe w Poznaniu, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wielkopolskie Muzeum Niepodległości w Poznaniu oraz Archiwum Archidiecezjalne w Poznaniu.

Bliższe informacje – Ekonom Archidiecezji Poznańskiej – ks. kan. Henryk Nowak, tel. 61 851-28-00

TVP 3 Poznań – Relacja z XII Forum Wielkopolskich Konserwatorów Papieru i Skóry

20 Cze
20 czerwca 2016

T3P„Jak uratować archiwalia i książki przed destrukcją w sytuacjach kryzysowych?” to temat XII Forum Wielkopolskich Konserwatorów Papieru i Skóry, zorganizowanego z okazji „Międzynarodowego Dnia Archiwów 2016” w ramach współpracy Archiwum Państwowego w Poznaniu oraz Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu. Relacja z Forum zobacz na stronie internetowej TVP 3 Poznań – Teleskop: 16.06.2016 z godz.17:30, oglądaj od 8 min. 48 sek. – zobacz tutaj.

Grafika: www.poznan.tvp.pl

Jak uratować archiwalia i książki przed destrukcją w sytuacjach kryzysowych?

17 Cze
17 czerwca 2016

AAPoz_DSC_AAPozAAPoz_KWA_DSC_0041

W ramach „Międzynarodowego Dnia Archiwów 2016” w dniu 16 czerwca 2016r. odbyło się XII Forum Wielkopolskich Konserwatorów Papieru i Skóry. Tematyka XII Forum dotyczyła zagadnienia:  „Jak uratować archiwalia i książki przed destrukcją w sytuacjach kryzysowych?” Spotkanie zostało zorganizowane w ramach współpracy Archiwum Państwowego w Poznaniu oraz Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu. Forum składało się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej. W pierwszej części uczestnicy wysłuchali następujących wystąpień: Pożar w archiwum – wykład i prezentacja dr Przemysława Wojciechowskiego (Archiwum Państwowe w Poznaniu), Zasady postępowania i harmonogram działań ratujących materiały archiwalne i książki w sytuacjach kryzysowych – wykład i prezentacja mgr Krzysztofa Norkiewicza,  Woda w archiwum. Z doświadczeń Archiwum Uniwersytetu im. A. Mickiewicza – wykład i prezentacja mgr Anny Domalanus (kierownik Archiwum UAM), Józef Przesławski (1886-1949)  – introligator, społecznik i pasjonat – wystawa i wystąpienie Karola Przesławskiego o założycielu Cechu Introligatorów w Poznaniu (w 130 rocznicę urodzin). Po przerwie kawowej rozpoczęła się część praktyczna. Uczestnicy XII Forum przebrali się w odzież ochronną i pod kierownictwem liderów grup ratowniczych wzięli udział w dwóch ćwiczeniach: 1) Określenie potencjalnych zagrożeń zbiorów w magazynach archiwalnych oraz 2) Ratowanie akt i książek zalanych przez wodę. Całość spotkania (9:30 – 15:00), które odbywało się w siedzibie Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu zakończyło podsumowanie i rozdanie „Zaświadczeń o odbyciu szkolenia”. Pomysłodawcą i głównym koordynatorem zarówno Forum Wielkopolskich Konserwatorów Papieru i Skóry, jak również ćwiczeń, był dr Przemysław Wojciechowski – Kierownik Pracowni Konserwacji Archiwum Państwowego w Poznaniu. Ze strony Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu koordynacją działań zajmował się Sławomir Leszczyński z Działu Konserwacji. W imieniu Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu, dziękujemy za pomysł, scenariusz ćwiczeń i zaangażowanie w przygotowanie i przeprowadzenie ćwiczeń w ramach XII Forum Wielkopolskich Konserwatorów Papieru i Skóry.

15-lecie działalności Archiwum Akt Dawnych Diecezji Toruńskiej

10 Cze
10 czerwca 2016

AAPoz_AADDT_15W czwartek, 9 czerwca 2016 roku, w siedzibie Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Toruńskiej, odbyła się uroczystość 15-lecia działalności Archiwum Akt Dawnych Diecezji Toruńskiej. Po Mszy św. dziękczynnej, rozpoczęła się część konferencyjna w ramach, której wygłoszono następujące referaty: Specyficzne problemy opracowania archiwaliów kościelnych w świetle literatury – dr hab. Wiesława Kwiatkowska, prof. UMK, Źródła do badań prozopograficznych nad duchowieństwem parafialnym i służbą kościelną w okresie nowożytnym (na przykładzie diecezji włocławskiej) – dr hab. Tomasz Nowicki, KUL, Podstawy prawne funkcjonowania archiwów kościelnych – ks. prof. dr hab. Mieczysław Różański, UWM, O Archiwum Diecezjalnym w Zielonej Górze słów kilka – ks. dr hab. Robert Romuald Kufel, AD w Zielonej Górze, Archiwum Akt Dawnych Diecezji Toruńskiej (2001 – 2016). Historia i perspektywy na przyszłość – mgr Mateusz Zmudziński, AAD DT, Problematyka konserwatorska zbiorów archiwalnych – prof. dr hab. Elżbieta Jabłońska, UMK, Audyt konserwatorski krokiem do świadomej profilaktyki na przykładzie Archiwum Akt Dawnych Diecezji Toruńskiej – Marlena Borycka, Rafał Białkowski, dr Małgorzata Pronobis-Gajdzis, UMK, Zagrożenia biologiczne dla książek i archiwaliów na przykładzie Archiwum Akt Dawnych Diecezji Toruńskiej – dr Joanna Karbowska Berent, UMK. Archiwum Archidiecezjalne w Poznaniu reprezentowali: ks. dr Jan Maria Musielak – Zastępca Dyrektora oraz Sławomir Leszczyński z Działu Konserwacji.

Turniej piłki nożnej archiwistów „Arch – Euro 2016″ – Nie schodzimy z podium

06 Cze
6 czerwca 2016

archeuro2016_w1W sobotę 4 czerwca 2016 roku na stadionie „WKS Grunwald” w Poznaniu odbył się V. turniej piłki nożnej, organizowany w ramach Międzynarodowego Dnia Archiwów, ARCH-EURO 2016. W turnieju uczestniczyło osiem drużyn: Archiwum Państwowe w Zielonej Górze, Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Archiwum Państwowe w Poznaniu, Narodowe Archiwum Cyfrowe w Warszawie, Instytut Pamięci Narodowej Oddział Poznań, Biblioteka Raczyńskich w Poznaniu, Studenci i pracownicy Zakładu Archiwistyki UAM, Archiwum Archidiecezjalne w Poznaniu. Niezmiennie od samego początku rozgrywek, trenerem drużyny Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu jest br. Zbigniew Godlewski. Dzięki determinacji trenera oraz poświęceniu zawodników, po raz czwarty z rzędu nasza drużyna uplasował się na podium, zajmując 2. miejsce. (2015/3, 2014/2, 2013/1). W finale przegraliśmy 1:3 z drużyną Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Poznaniu. Zwycięzcy oraz wszystkim uczestnikom turnieju, a także przybyłym kibicom serdecznie gratulujemy.

Klasyfikacja końcowa turnieju:

  1. Instytut Pamięci Narodowej
  2. Archiwum Archidiecezjalne w Poznaniu
  3. Narodowe Archiwum Cyfrowe
  4. Archiwum Państwowe w Zielonej Górze
  5. Archiwum Państwowe w Poznaniu
  6. Biblioteka Raczyńskich
  7. Studenci i pracownicy Zakładu Archiwistyki UAM
  8. Archiwum Państwowe we Wrocławiu

Zdjęcia z turnieju:
Profil Facebook Archiwum Państwowego w Poznaniu
Profil Facebook Zakład Archiwistyki Instytut Historii UAM
Profil Facebook Biblioteka Raczyńskich