Boże Narodzenie A.D. 2014

24 Gru
24 grudnia 2014
SAK_BN_AAP

25 grudnia 2015r.

Każdego roku w święta Bożego Narodzenia Kościół uroczyście wyznaje, iż Jezus Chrystus narodzony z Maryi Dziewicy jest prawdziwym Bogiem i prawdziwym Człowiekiem. Wraz z Nocą Betlejemską Bóg obdarzył ludzkość łaską nowego spojrzenia na własną historię. Jej wydarzenia są nie tylko zapisem dokonań czło­wieka, ale przede wszystkim świadectwem obecności Boga z ludźmi. Kierujemy nasze myśli ku narodzonemu w czasie Jezusowi z Nazaretu, Bogu, w którego wie­rzymy, Temu, którego „narodziny są jednymi z miliardów ludzkich narodzin, a zarazem jedynymi” (Jan Paweł II, Redemptor hominis). Dziękujemy Mu za to, że zamieszkał wśród nas jako ktoś, kto razem z nami doświadcza nadziei i trwogi oraz radości i cierpienia. W roku kanonizacji papieży Jana XXIII i Jana Pawła II oraz beatyfikacji Pawła VI, życzymy błogosła­wieństwa Bożego Dzieciątka, radości i wszelkiego pokoju.

Archiwum Archidiecezjalne w Poznaniu