Działalność muzyczna poznańskiej kapeli katedralnej w latach 1853-1878 na podstawie ksiąg zachowanych w Archiwum Archidiecezjalnym w Poznaniu.

12 Wrz
12 września 2016

m_g_r W oparciu o zasoby naszego archiwum powstała praca magisterska Karoliny Kazimierczak, absolwentki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, z zakresu Muzykologii zatytułowana: Działalność muzyczna poznańskiej kapeli katedralnej w latach 1853-1878 na podstawie ksiąg zachowanych w Archiwum Archidiecezjalnym w Poznaniu. Autorka podjęła w swej monografii, napisanej pod kierunkiem Pani dr hab. Aliny Mądry, temat ciekawy dla specjalistów z dziedziny Muzykologii, i osób zainteresowanych historią muzyki. Sama stwierdziła we wstępie, iż: „Podstawowym celem pracy jest przedstawienie działalności poznańskiej kapeli katedralnej w jej schyłkowym okresie na podstawie źródeł zachowanych w Archiwum Archidiecezjalnym w Poznaniu. Praca ta jest swego rodzaju wstępem do szerzej zakrojonych badań nad kulturą muzyczną Poznania w XIX wieku. Ogrom zachowanych materiałów dotyczących nie tylko samej kapeli katedralnej, jak również muzyki w innych kościołach i teatrach miasta, spisanych w języku polskim, łacińskim i niemieckim, dokumentuje ponad wiek historii kultury muzycznej Poznania, który do tej pory nie został dostatecznie opisany. Dotychczasowy stan badań jest zatem niekompletny w stosunku do liczby zachowanych, ale nieopracowanych źródeł.” Autorce powstałej syntezy serdecznie gratulujemy owoców pracy! W.A.J.