Dzień Praktyk i Staży Studenckich Instytutu Historii UAM

10 Kwi
10 kwietnia 2014

AAP_BRZGPo raz drugi Archiwum Archidiecezjalne w Poznaniu uczestniczyło w zorganizowanym przez Instytut Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu: Dniu Praktyk i Staży Studenckich (8 kwietnia 2014r.). Poznańskie Archiwum reprezentowali br. Zbigniew Godlewski CFCI oraz mgr Tomasz Irzyk (absolwent Wydziału Historii UAM). W liście Dyrektora Instytutu Historii UAM prof. dr. hab. Józefa Dobosza skierowanym na adres Archiwum czytamy: chcielibyśmy serdecznie podziękować za wkład jaki wniosło ARCHIWUM ARCHIDIECEZJALNE w Poznaniu w realizację spotkania pt. Dzień Praktyk i Staży Studenckich Instytutu Historii UAM, a zwłaszcza za przygotowanie informacji dotyczących możliwości współpracy Państwa Instytucji z studentami Instytutu Historii UAM. Spotkanie było szczególną okazją dla studentów do samodzielnego poszukiwania możliwości rozwoju zawodowego i prezentacji oferty praktyk i staży najbardziej przedsiębiorczych Instytucji. W tym miejscu proszę przyjąć serdeczne wyrazy podziękowania i uznania. Jednocześnie, żywimy głęboką nadzieję, że wspólna misja, jaką niewątpliwie jest współpraca środowiska akademickiego z Państwa Instytucją, będzie w przyszłości kontynuowana.