Fotografie z Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu na wystawie w Sejmie RP

15 Wrz
15 września 2017

Fot. © Paweł Kula, Sejm RP www.archpoznan.pl

Dnia 13 września 2017 r. w budynku Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie została otwarta wystawa „Da mihi animas, caetera tolle” (Daj mi dusze, resztę zabierz). Poświęcona jest Arcybiskupowi Antoniemu Baraniakowi, Metropolicie Poznańskiemu, w 40. rocznicę jego śmierci. Składa się z 16 plansz, na których przedstawione zostało jego życie i działalność, zwłaszcza aktywność w sekretariacie prymasa Stefana Wyszyńskiego i posługa w Poznaniu w latach 1957–1977. Zaprezentowano także film dokumentalny Jolanty Hajdasz „Żołnierz Niezłomny Kościoła”. Jest to: kolejna ekspozycja dotycząca życia i działalności arcybiskupów poznańskich przygotowana we współpracy Ku­rii Metropolitalnej w Poznaniu, Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Poznaniu, Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej w Poznaniu, Muzeum Archidiecezjalnego w Poznaniu oraz Archiwum Archidiecezjal­nego w Poznaniu.

Źródło: www.archpoznan.pl