Fragmenty notacji adiastematycznej w rękopisie MS36

09 Maj
9 maja 2018

Poznań, 8-9.05.2018r.

W 1968 roku ojciec Eugène Cardine OSB opublikował przełomowe dzieło Semiologia gregoriańska, które zapoczątkowało nowe spojrzenie na śpiew gregoriański w zakresie jego rozumienia oraz wykonawstwa. Dla upamiętnienia tego wydarzenia, pięćdziesiąt lat po publikacji „gregoriańskiej biblii” w dniach 8-9 maja 2018 roku w budynku Akademii Muzycznej im. I.J. Paderewskiego oraz kościołach miasta Poznania, odbył się I Narodowy Kongres Śpiewu Gregoriańskiego, pod hasłem: Śpiew gregoriański – słowo śpiewane. W 50. rocznicę Semiologii gregoriańskiej. W czasie Kongresu, Dyrektor AAPoz m.in. na podstawie badań prof. UAM dr hab. Aliny Mądry oraz mgr. Łukasza Czartwoskiego, przedstawił komunikat: Fragmenty notacji adiastematycznej w rękopisie nr 36 Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu. Przedłożenie dotyczyło kodeksu MS 36 – Quaestiones super Aristotelem (1460-1463), zwierającego karty pergaminowe z tekstem liturgicznym z pierwszej połowy XIII w.

Źródło i grafika: amuz.edu.pl