AAPoz będzie gościć: IX Forum Wielkopolskich Konserwatorów Papieru i Skóry

24 Wrz
24 września 2013

AAPoz_P_AAP_M

IX Forum Wielkopolskich Konserwatorów Papieru i Skóry

„Ochrona i konserwacja pieczęci woskowych”

 27 września 2013 r. (piątek), godz. 11:00

_

Archiwum Archidiecezjalne w Poznaniu,  ul. Ks. I. Posadzego 2

P r o g r a m:

  1. g. 11.00  Otwarcie Forum – ks. mgr Roman Dworacki – dyrektor Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu, mgr Henryk Krystek – dyrektor Archiwum Państwowego w Poznaniu, mgr Przemysław Wojciechowski – moderator Forum
  2. g. 11.25   „Problematyka zniszczeń i konserwacji pieczęci  woskowych” – wykład i prezentacja prof. Elżbiety Jabłońskiej (kierownika Zakładu Konserwacji Papieru i Skóry Instytutu Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa UMK w Toruniu)
  3. g 12.10  „Zagadnienia konserwacji pieczęci woskowych – doświadczenia Centralnego Laboratorium Konserwacji Archiwaliów (AGAD – Warszawa)” – wykład i prezentacja mgr Hanny Machaj (CLKA-AGAD Warszawa)
  4. ok. g. 13.00 – 13.30 – przerwa
  5. g. 13.30  Pokaz próżniowego pakowania materiałów archiwalnych i bibliotecznych – mgr Mariusz Zacharczuk (konsultant Przedsiębiorstwa CZPM Sp. z o.o. w Robakowie k/ Poznania).
  6. g. 14.00 – 14.30 – pytania, dyskusja
  7. ok. g. 14.30   Zakończenie Forum