Jak uratować archiwalia i książki przed destrukcją w sytuacjach kryzysowych?

17 Cze
17 czerwca 2016

AAPoz_DSC_AAPozAAPoz_KWA_DSC_0041

W ramach „Międzynarodowego Dnia Archiwów 2016” w dniu 16 czerwca 2016r. odbyło się XII Forum Wielkopolskich Konserwatorów Papieru i Skóry. Tematyka XII Forum dotyczyła zagadnienia:  „Jak uratować archiwalia i książki przed destrukcją w sytuacjach kryzysowych?” Spotkanie zostało zorganizowane w ramach współpracy Archiwum Państwowego w Poznaniu oraz Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu. Forum składało się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej. W pierwszej części uczestnicy wysłuchali następujących wystąpień: Pożar w archiwum – wykład i prezentacja dr Przemysława Wojciechowskiego (Archiwum Państwowe w Poznaniu), Zasady postępowania i harmonogram działań ratujących materiały archiwalne i książki w sytuacjach kryzysowych – wykład i prezentacja mgr Krzysztofa Norkiewicza,  Woda w archiwum. Z doświadczeń Archiwum Uniwersytetu im. A. Mickiewicza – wykład i prezentacja mgr Anny Domalanus (kierownik Archiwum UAM), Józef Przesławski (1886-1949)  – introligator, społecznik i pasjonat – wystawa i wystąpienie Karola Przesławskiego o założycielu Cechu Introligatorów w Poznaniu (w 130 rocznicę urodzin). Po przerwie kawowej rozpoczęła się część praktyczna. Uczestnicy XII Forum przebrali się w odzież ochronną i pod kierownictwem liderów grup ratowniczych wzięli udział w dwóch ćwiczeniach: 1) Określenie potencjalnych zagrożeń zbiorów w magazynach archiwalnych oraz 2) Ratowanie akt i książek zalanych przez wodę. Całość spotkania (9:30 – 15:00), które odbywało się w siedzibie Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu zakończyło podsumowanie i rozdanie „Zaświadczeń o odbyciu szkolenia”. Pomysłodawcą i głównym koordynatorem zarówno Forum Wielkopolskich Konserwatorów Papieru i Skóry, jak również ćwiczeń, był dr Przemysław Wojciechowski – Kierownik Pracowni Konserwacji Archiwum Państwowego w Poznaniu. Ze strony Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu koordynacją działań zajmował się Sławomir Leszczyński z Działu Konserwacji. W imieniu Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu, dziękujemy za pomysł, scenariusz ćwiczeń i zaangażowanie w przygotowanie i przeprowadzenie ćwiczeń w ramach XII Forum Wielkopolskich Konserwatorów Papieru i Skóry.