Książka: Radzim. Gród i wieś nad Wartą.

20 Lis
20 listopada 2017

Radzim. Gród i wieś nad Wartą

Dzięki staraniom Dyrektora Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy prof. dr. hab. Andrzeja Marka Wyrwy i Burmistrz Obornik Tomasz Szrama, ukazała się publikacja: „RADZIM Gród i Wieś nad Wartą”. Autorzy: Andrzej Kowalczyk, Michał Skoczyński, Andrzej M. Wyrwa. Książka przedstawia dzieje Radzimia położonego nad Wartą w odległości około 25 km od centrum Poznania w kierunku północnym. Grodzisko na Ostrowie Radzimskim (gm. Murowana Goślina) i ślady zabudowy mieszkalno-gospodarczej po dawnej wsi na lewym brzegu Warty (gm. Oborniki) to dziś jedyne widoczne w terenie świadectwa dawnej świetności Radzimia. W niniejszej książce, na ponad 500 stronach, publikujemy pełne wyniki dotychczasowych badań. W części pierwszej prezentujemy kompleksowe studium historii Radzimia. Drugą część książki stanowią opracowania i analizy specjalistyczne poszczególnych kategorii materiałów pozyskanych w wyniku badań wykopaliskowych. Materiały te należy uznać za wyjątkowe źródła do poznania najstarszych dziejów Radzimia. Pozwalają one opisywać wybrane aspekty życia mieszkańców wyspy w poszczególnych okresach jej zasiedlenia. W książę wykorzystana m.in. archiwalia z zasobu Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu.

Foto i tekst: www.lednicamuzeum.pl