Kustosz AAP i dokument lokacyjny miasta Gostynia

30 Maj
30 maja 2014
AAP_RG1

Artykuł Ks. Kustosza

Ukazał się pierwszy numer Rocznika Gostyńskiego, czasopisma wydawanego przez Muzeum w Gostyniu. W założeniu wydawcy, planowane jest publikowanie tekstów poświęconych szeroko pojętej przeszłości terenów stanowiących obecnie powiat gostyński. W pierwszym numerze, zamieszczono tekst Kustosza Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu – ks. Rafała Rybackiego. W artykule: Dokument lokacyjny miasta Gostynia, autor omawia i tłumaczy z j. łacińskiego, dokument z dnia 1 kwietnia 1278 roku wystawiony w Zbąszyniu przez ówczesnego księcia wielkopolskiego Przemysła II, zezwalający Mikołajowi Przedpełkowicowi na lokację miasta. Obecnie akt lokacyjny przechowywany jest w Archiwum Głównym Akt Dawnych w Warszawie.