„La cura vigilantissima” – 10. rocznica śmierci św. Jana Pawła II

02 Kwi
2 kwietnia 2015
AAPoz

AAPoz

Publikacja Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu – tłumaczenie z języka włoskiego, Listu Apostolskiego Jana Pawła II w formie motu proprio „La cura vigilantissima”.

          Z przedmowy Arcybiskupa Metropolity Poznańskiego Stanisława Gądeckiego

Z punktu widzenia historii powszechnej nie ulega jednak wątpliwości, iż właśnie w dniu 2 kwietnia 2005 roku zakończył się jeden z najdłuższych pontyfikatów w historii Kościoła katolickiego, wypełniony gigantyczną pracą apostolską na wielorakich płaszczyznach obecności tegoż Kościoła we współczesnym świecie. Z pewnością potrzeba czasu i wysiłku, aby nakreślić adekwatną i zgodną z wymogami metodologii nauk historycznych syntezę pontyfikatu Jana Pawła II. Przynoszą jednak już dziś swe błogosławione owoce w życiu Kościoła i rodziny ludzkiej jego niepodważalne dokonania, dzięki którym termin aggiornamento nie stał się z czasem ulotnym hasłem bądź medialną reminiscencją soboru watykańskiego II. Tak, jak wielcy papieże tegoż soboru Jan XXIII i Paweł VI, Jan Paweł II usilnie wykazywał, że odnowa Kościoła jest dziedzictwem i zobowiązaniem, czyli rzeczywistością daną i zadaną jednocześnie… Szczególną wymowę posiada fakt, iż kilkanaście dni przed swoją śmiercią papież Jan Paweł II promulgował dnia 21 marca 2005 roku w formie motu proprio list apostolski La cura vigilantissima, na mocy którego ogłosił nową ustawę regulującą funkcjonowanie archiwów Stolicy Apostolskiej, podkreślając zarazem, w jak znaczącym stopniu instytucja archiwum służy samej misji Kościoła. Nakładem Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu ukazuje się tłumaczenie tegoż dokumentu na język polski.

Tłumaczenie z języka włoskiego: ks. Rafał Rybacki – Kustosz Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu.