Najważniejsza Rodzina

19 Cze
19 czerwca 2013

AAPoz_PPPo 10 latach badań genealogicznych, w środę, 19 czerwca 2013 roku, pan Ireneusz Pawlak (88 lat) – najstarszy kwerendzista w Archiwum Archidiecezjalnym w Poznaniu, przekazał na rzecz poznańskiego archiwum, efekt swojej pracy, czyli książkę pt. „Najważniejsza Rodzina”. Publikacja zawiera drzewo genealogiczne m.in. rodzin: Pawlaków i Sroków. Pan Ireneusz prowadząc kwerendę genealogiczną w: Archiwum Państwowym w Poznaniu, Koninie (oddział Archiwum Państwowego w Poznaniu),  Archiwum Archidiecezjalnym w Gnieźnie i Archiwum Archidiecezjalnym w Poznaniu, odnalazł najstarszy zapis metrykalny rodziny Pawlaków z 1784r. Poniżej zachęcający do refleksji fragment ze wstępu do książki pt.  „Najważniejsza Rodzina”: Powiada się, że to „korzenie nas niosą”. Nasza przeszłość, doświadczenie zdobywane od poczęcia, ludzie, których spotykaliśmy, to wszystko wpływa na obecny kształt naszego życia. Właśnie przyjrzenie się przeszłości może pomóc nam uniknąć wielu trudności i rozczarowań. Także obraz naszej wiary kształtowany jest przez wiele doświadczeń przeszłości. Jesteśmy niesieni wspomnieniami naszych przodków. To zaszczyt dla nas, że możemy kontynuować ich dzieło. Pisząc słowo wstępne mam świadomość czasów w jakich żyjemy, pragnę przypomnieć rzecz ważną i bardzo istotną korzenie rodziny Pawlaków i Sroków i powinowactwo z tymi rodzinami…