Rok Jubileuszowy 1050-lecia biskupstwa w Poznaniu

07 Lut
7 lutego 2018

Annales Bohemici: DCCCCLXVIII Polonia cepit habere episcopum. „968 Polska zaczęła mieć biskupa”.

Dwa lata po Chrzcie Mieszka I, w 968 r. Polonia cepit habere episcopum – „Polska zaczęła mieć swego biskupa” (Annales Bohemici). Od 2 grudnia 2017 r. do 25 listopada 2018 r. trwa Rok Jubileuszowy 1050-lecia biskupstwa w Poznaniu, pierwszego na ziemiach polskich. Obchody jubileuszowe odbywają się pod hasłem „Poznań. Chrystus i my”. Ich celem jest ukazanie natury i misji Kościoła, lepsze poznanie jego historii i przede wszystkim konstruktywne zaangażowanie wiernych w działalność ewangelizacyjną.

Zachęcamy do zapoznania się z oficjalną stroną Jubileuszu Diecezji – zobacz tutaj.

Źródło: www.archpoznan.pl