The Archidiocesan Archive in Poznan – Guidelines and Archievements of Ecclesiastical Archives.

12 Wrz
12 września 2016

scan0002w W ramach projektu ENArC (Europejska Sieć Badań Archiwalnych), Archiwum Państwowe w Šibeniku i Archiwum Państwowe w Zadarze we współpracy z Archiwami Państwowym Chorwacji oraz Międzynarodowym Centrum Badań Archiwalnych ICARUS, zorganizowały we wrześniu 2014 roku, międzynarodową konferencję „Archiwa Wspólnot Wyznaniowych w Chorwacji – praktyczne doświadczenia i perspektywy”. Archiwum Archidiecezjalne w Poznaniu, otrzymało imienne zaproszenie do uczestnictwa w konferencji i wygłoszenia referatu dotyczącego funkcjonowania kościelnej placówki archiwalnej. W tym roku ukazała się publikacja stanowiąca zbiór materiałów opublikowanych po konferencji w Ŝibenik. Znajduje się tam artykuł naszego pracownika, Tomasza Irzyka i współpracującego z AAPoz Wacława Pagórskiego, zatytułowany następująco: The Archidiocesan Archive in Poznan – Guidelines and Archievements of Ecclesiastical Archives. W swoim wystąpieniu prelegenci opowiedzieli o kwestii najbardziej znaczących faktów z historii działalności poznańskiego Archiwum Archidiecezjalnego, dotyczącej przede wszystkim problemu ochrony i rozpowszechniania archiwalnych zbiorów. Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do lektury monografii Archivi vjerskih zajednica u Hrvatskoj – stanje i perspektive. Ŝibenik, 25. – 26. rujna 2014! W.A.J.