Uwaga!!!

 

          W związku z wdrożeniem przez Prezesa Rady Ministrów w dniu 4 maja 2020 roku etapu II znoszenia nakazów i zakazów, wynikających ze stanu epidemii, a także w oparciu o komunikaty Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz rekomendacje Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych, a także korzystając z konsultacji i doświadczeń Archiwum Państwowego w Poznaniu, rozpoczęliśmy przygotowania do wznowienia działalności Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu poprzez otwarcie pracowni naukowych.

          Jak podkreśla Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, prof. Piotr Gliński, zdjęcie zakazu działalności instytucji nie oznacza nakazu ich otwarcia. Ostateczną decyzję o czasie, trybie i tempie otwierania instytucji oraz procedurach związanych z zapewnieniem ochrony zdrowia pracowników i publiczności w każdym przypadku podejmuje dyrektor instytucji w porozumieniu z lokalnym inspektorem sanitarnym.

          W oparciu o obowiązujące rozporządzenia i rekomendacje otwarcie pracowni naukowych będzie poprzedzone następującymi etapami:

Etap 1: Przejście z pracy zdalnej do stacjonarnej.

Etap 2: Przygotowania organizacyjno-prawno-techniczne instytucji.

Etap 3: Otwarcie pracowni naukowych.

       Wobec powyższego, na dzień dzisiejszy nie jest możliwe podanie dokładnej daty ponownego otwarcia pracowni naukowych Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu. Obecnie kończy się Etap 1.

          W poniedziałek 25 maja 2020 rok rozpoczniemy Etap 2 obejmujący m.in. opracowanie przepisów dotyczących działania pracowni naukowych w okresie pandemii i zatwierdzenia ich przez Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Poznaniu oraz przygotowanie i wyposażenie sekretariatu, a także pracowni naukowych w środki zapewniające ochronę zdrowia pracowników i użytkowników zasobu archiwalnego.

          Zgodnie z zalecaniami Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczącymi podjęcia działań profilaktycznych związanych z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19, oraz działając na podstawie §14i Statutu Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu, uprzejmie informujemy, że

PRACOWNIE NAUKOWE

Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu

od dnia 12 marca 2020 r. są zamknięte do odwołania!

 

Prosimy, aby w związku z panującą epidemią zamawiać tylko dokumenty niezbędne do pracy naukowej, ślubu kościelnego lub spraw urzędowych, a inne zamówienia odłożyć na czas późniejszy.

Informujemy, że w związku z trudną sytuacją epidemiologiczną, odpisy metryk chrztów, ślubów czy zgonów, po dokonaniu wpłaty, ze względu na przyjęte procedury, będą wysyłane tylko raz w tygodniu, według kolejności wpłat.

Aż do odwołania nie ma możliwości wysyłania dokumentów za granicę z powodu zawieszenia przez Pocztę Polską usługi przesyłek międzynarodowych.

Przepraszamy i prosimy o wyrozumiałość!

Kontakt z Archiwum:

1. Dyżur telefoniczny:

_

Godziny dyżuru:

PoniedziałekCzwartek

10:00 – 12:00 oraz 12:30 – 14:00

Numer telefonu:

61 810 15 19

_

2. Korespondencja e-mailowa:

Formularz na naszej stronie – zobacz tutaj

3. Korespondencja w formie papierowej:

Archiwum Archidiecezjalne w Poznaniu
ul. Ks. Ignacego Posadzego 2
61-108 Poznań

4. Polityka prywatności – zobacz tutaj.