Poznań 2020 – XXIII Międzynarodowy Kongres Nauk Historycznych

07 Paź
7 października 2016
k-o-n-g-r-e-s002

23 – 29 sierpnia 2020 r.

Światowe Kongresy Historyków odbywają się co piąć lat w różnych częściach świata. Ich organizatorem jest istniejący od 1926 roku Międzynarodowy Komitet Nauk Historycznych oraz miasto-gospodarz wybierane przez światową reprezen­tację historyków. Kongresy gromadzą kilka tysięcy uczest­ników (w tym najwybitniejszych przedstawicieli nauk histo­rycznych), którzy przyjeżdżają często z osobami towarzyszą­cymi (również z dziećmi). Uzyskanie prawa organizacji takiego wydarzenia jest nie­zwykłym wyróżnieniem dla Poznania. XXIII Międzynarodowy Kongres Nauk Historycznych w Poznaniu odbędzie się od 23 do 29 sierpnia 2020 r. W ramach przygotowań, Komitet Organizacyjny XXIII Międzynarodowego Kongresu Nauk Historycznych Poznań 2020 zorganizował w dniu 5 października 2016 r. spotkanie poznańskich instytucji kulturalnych i naukowych. Celem zebrania było wypracowanie wspólnej koncepcji imprez towarzyszących Kongresowi. Na spotkaniu Archiwum Archidiecezje reprezentował Dyrektor – ks. Roman Dworacki.