Z wizytą w Archiwum Diecezjalnym w Płocku

10 Lis
10 listopada 2017

Archiwum Diecezjalne w Płocku

W czwartek, 9 listopada 2017r. Dyrektor Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu, przebywał z wizytą w Archiwum Diecezjalnym w Płocku. Dzięki uprzejmości ks. kan. dr. Dariusza Majewskiego – Dyrektora Archiwum w Płocku, spotkanie było okazją do wymiany doświadczeń oraz zapoznania się z zasobem i historią Archiwum. Obecnie zasób płockiej placówki liczy około 300 mb. akt i dokumentów. W jego skład wchodzą takie zespoły archiwalne jak: Dokumenty pergaminowe (XIII-XVI w.), Acta Episcopalia (1448-1849), Acta Oficialia Plocensia (1508-1839), Acta Oficialia Pultoviensia (1462-1808), Acta Capituli Plocensis (1438-1893), Acta Capituli Pultoviensis (1482-1902), Akta wizytacji biskupich i dekanalnych diecezji (XVI-XIX w.), Akta wizytacji dóbr stołowych biskupów (XVI-XVIII w.).