„Archiwa kościelne i archiwa państwowe: miejsce dialogu kulturowego” – publikacja materiałów z III. Konferencji Archiwistów Kościelnych Europy, Poznań 2018

11 Gru
11 grudnia 2019

 

ASSOCIAZIONE ARCHIVISTICA ECCLESIASTICA – QUADERNI DI «ARCHIVA ECCLESIAE» – 14

Staraniem ASSOCIAZIONE ARCHIVISTICA ECCLESIASTICA zostały wydane drukiem materiały z III. Konferencji Archiwistów Kościelnych Europy „Archiwa kościelne i archiwa państwowe: miejsce dialogu kulturowego”, jaka odbyła się w Poznaniu w dniach 7-9 listopada 2018. Wśród opublikowanych tekstów znajduje się także przedłożenie autorstwa Kustosza Archiwum Archidiecezjalnego – ks. dra Rafała Rybackiego i Dyrektora Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu – ks. Romana Dworackiego, omawiające zagadnienia współpracy archiwalnych instytucji państwowych i kościelnych na przykładzie Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu.

Przypomnijmy organizatorami konferencji w 2018 roku byli: Associazione Archivistica Ecclesiastica, Pontificio Consiglio per la Cultura, Archidiecezja Poznańska i Archiwum Archidiecezjalne w Poznaniu. Konferencja to wpisywała się w obchody 100-lecia odzyskania niepodległości oraz 1050-lecia ustanowienia pierwszej diecezji na ziemiach polskich (relacja na stronie Archidiecezji Poznańskiej – zobacz tutaj).

Asystenci AK w Archiwum Archidiecezjalnym w Poznaniu

08 Lis
8 listopada 2019

W dniach 4 – 7 listopada w Poznaniu w Seminarium Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej odbyły się doroczne rekolekcje kapłańskie dla Asystentów Diecezjalnych Akcji Katolickiej. Uczestnicy tego ogólnopolskiego spotkania formacyjnego wraz z bp. Mirosławem Milewskim – Krajowym Asystentem Akcji Katolickiej w Polsce skorzystali z zaproszenia Dyrektora Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu, który także pełni funkcję Asystenta DIAK i przybyli do Archiwum, aby zapoznać się zasobem i historią Archidiecezji Poznańskiej.

Aktualizacja plików w ramach CAAP

30 Paź
30 października 2019

Trwają prace nad rozwojem funkcjonującego od 2010 roku, Cyfrowego Archiwum Archidiecezji Poznańskiej (CAAP). W wyniku ostatniej aktualizacji w CAAP udostępniono 1.169 nowych plików. Obecnie dostępnych jest 5.602 plików z zespołu PM (Księgi metrykalne). Ogółem CAAP zawiera już 6.288 plików z zasobów Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu.

Archiwum partnerem projektu „Wyspa Kultury”

16 Paź
16 października 2019

Na Ostrowie Tumskim w Poznaniu realizowany jest projekt „Wyspa Kultury” – Działania kulturalne w przestrzeni Ostrowa Tumskiego. Projekt realizowany jest na trzech płaszczyznach: Wyspa Wystaw, Wyspa Filmu, Wyspa Bajek. Organizatorem wydarzeń jest Fundacja Signum Caritatis, natomiast partnerami projektu są: Restauracja „Galeria Tumska”, Muzeum Archidiecezjalne w Poznaniu, Archiwum Archidiecezjalne w Poznaniu, Święty Wojciech Wydawnictwo, Teatr Muzyczny w Poznaniu, Caritas Poznań oraz Archidiecezja Poznańska. Aktualnie w ramach Wyspy Wystaw w restauracji „Galeria Tumska” w dniach od 8 do 31 października 2019 r. prezentowana jest wystawa fotografii Wojciecha Wójcika „W DRODZE” – prace z podróży po Azji i Ameryce Południowej. Szczegóły na plakacie oraz stronie Fundacji Signum Caritatis – zobacz tutaj . Wstęp wolny.

XII Dzień Genealoga w Archiwum Archidiecezjalnym

30 Wrz
30 września 2019

 

W sobotę 28 wrzenia 2019r. w Archiwum Archidiecezjalnym w Poznaniu, odbył się XII Dzień Genealoga. Organizatorami spotkania byli: Wielkopolskie Towarzystwo Genealogiczne „Gniazdo” i Archiwum Archidiecezjalne w Poznaniu. Patronat medialny: Przewodnik Katolicki oraz Radio EMAUS. Uczestnicy wysłuchali czterech referatów:

1. „Żywo kość”, „briczka” i „czarne iagody”. Wielkopolski żywot emigranta z Francji w świetle wspomnień ks. Claude’a Antoine’a Pocharda (1766-1833), ks. prof. UAM dr hab. Jan Grzeszczak, WT UAM, Poznań

2. Portrety trumienne jako źródło do badań na genealogią szlachty wielkopolskiej, Karolina Czop, Muzeum Archidiecezjalne w Poznaniu

3. Staropolskie akta Konsystorza Poznańskiego, Bartosz Małecki

4. Żołnierz kajzera, Piotr Miś

Ogólnopolska konferencja miłośników książek w Archiwum Archidiecezjalnym w Poznaniu

19 Wrz
19 września 2019

W siedzibie Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu w dniach 13 – 14 września 2019 r. gościliśmy uczestników XI. Ogólnopolskiego Zjazdu Bibliofilów. To spotkanie miłośników książek obradujących pod hasłem: „Bibliofilstwo w epoce cyfrowej”, stało się okazją do wymiany poglądów na tematy dotyczące szeroko rozumianego świata książki, a wszystko to w kontekście zagadnień związanych z komputeryzacją i digitalizacją zbiorów. Konferencja została przygotowana przez Wielkopolskie Towarzystwo Przyjaciół Książki we współpracy z Archiwum Archidiecezjalnym w Poznaniu. Wybór AAPoz na miejsce obrad nie był przypadkowy, gdyż ks. kanonik Edmund Majkowski (1892-1951) – pierwszy dyrektor Archiwum Archidiecezjalnym w Poznaniu (1925-1933), był także założycielem Towarzystwa Bibliofilów Polskich w Poznaniu w roku 1923.

Szczegółowy program – zobacz tutaj

Publikacja Wydawnictwa WT UAM Poznań: „Źródła do dziejów Wydziału Teologicznego w Poznaniu”

13 Wrz
13 września 2019

WT UAM Poznań, 2019

Nakładem Wydawnictwa Wydziału Teologicznego UAM w Poznaniu ukazała się książka pt. „Źródła do dziejów Wydziału Teologicznego w Poznaniu”, autorstwa ks. kanonika dr hab. Macieja Szczepaniaka. Monografia zawiera ponad 160 tekstów źródłowych (1918 – 2001) dokumentujących m.in. starania o utworzenie Wydziału Teologicznego na Uniwersytecie Poznańskim (1919), a także powstanie Papieskiego Wydziału Teologicznego (1974) oraz włączenie go w struktury Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza (1998). Teksty źródłowe w językach oryginalnych (łacińskim, włoskim i francuskim) oraz ich tłumaczenie na język polski, umieszczono w porządku chronologicznym. Należy zaznaczyć, iż większość z nich nie była jeszcze publikowana. Książka zawiera materiały źródłowe z różnych archiwów m.in. z: Archivio Segreto Vaticano, Archiwum Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Archiwum Wydziału Teologicznego UAM a także z Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu. Autorowi publikacji dziękujemy za przekazanie książki do zbiorów bibliotecznych Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu.

80. rocznica wybuchu II Wojny Światowej

06 Wrz
6 września 2019

ZE WSPÓLNEJ PAMIĘCI RODZI SIĘ INSPIRACJA

DLA WSPÓLNEJ TERAŹNIEJSZOŚCI I PRZYSZŁOŚCI

Słowo niemieckich i polskich biskupów w 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej

Tekst dokumentu – zobacz episkopat.pl

Diecezjalny Instytut Akcji Katolickiej obradował w AAPoz

31 Sie
31 sierpnia 2019

Foto www.poznan.ak.org.pl

W siedzibie Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu (AAPoz) gościliśmy prezesów oraz delegatów Parafialnych Oddziałów Akcji Katolickiej. Przedstawiciele POAK-ów Archidiecezji Poznańskiej, uczestniczyli w posiedzeniu Rady Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej. Więcej na temat Akcji Katolickiej Archidiecezji Poznańskiej – zobacz na stronie www.poznan.ak.org.pl

Nagrody im. prof. Stanisława Nawrockiego dla archiwistów województwa wielkopolskiego. Edycja 2019.

17 Cze
17 czerwca 2019

W ramach obchodzonego w Poznaniu, Międzynarodowego Dnia Archiwów w dniu 12 czerwca 2019 roku zostały wręczone „Nagrody im. prof. Stanisława Nawrockiego dla archiwistów województwa wielkopolskiego”. W ramach tegoroczne edycji nagrodzono następujących archiwistów:

  • ks. dr Jarosław Wąsowicz SDB (Archiwum Salezjańskie Inspektorii Pilskiej) – w kategorii Nagroda Główna
  • Jolanta Niezborała (Archiwum Państwowe w Poznaniu) – w kategorii nagroda za całokształt dorobku archiwalnego
  • dr Magdalena Heruday-Kiełczewska (Zakład Archiwistyki IH UAM w Poznaniu) – w kategorii nagroda dla młodego archiwisty.

Ponadto przyznano dwa wyróżnienia:

  • Edyta Pietrzak (Archiwum Państwowe w Kaliszu)
  • Marek Szczepaniak (Archiwum Państwowe w Poznaniu Oddział w Gnieźnie).

Dodajmy, iż „Nagrody im. prof. Stanisława Nawrockiego dla archiwistów województwa wielkopolskiego”, zostały ustanowione 6 listopada 2017 r. Organizatorem każdorazowej edycji Nagród jest Wojewoda Wielkopolski we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej Oddział w Poznaniu, Archiwum Państwowym w Poznaniu i Archiwum Archidiecezjalnym w Poznaniu. Należy zaznaczyć, iż jest to pierwsze tego typu wyróżnieniem w Polsce.