Nominacje do nagrody dla archiwistów województwa wielkopolskiego

30 Sty
30 stycznia 2019

Nagrody im. prof. Stanisława Nawrockiego dla archiwistów województwa wielkopolskiego

W poniedziałek 21 stycznia br. odbyło się posiedzenie Kapituły Nagród im. prof. Stanisława Nawrockiego dla archiwistów województwa wielkopolskiego.

Na podstawie złożonych wniosków o uhonorowanie archiwistów za wybitne osiągnięcia w pracy na terenie województwa wielkopolskiego, Kapituła nominowała do nagrody:

w kategorii nagroda główna:

  • ks. dra Jarosława Wąsowicza SDB (Archiwum Salezjańskie Inspektorii Polskiej),

w kategorii nagroda dla młodego archiwisty:

  • dr Magdalenę Heruday-Kiełczewską (Zakład Archiwistyki IH UAM),

w kategorii za całokształt dorobku archiwalnego:

  • Jolantę Niezborałę (Archiwum Państwowe w Poznaniu),

Ponadto Kapituła wnioskuje o wyróżnienie p. Edytę Pietrzak (Archiwum Państwowe w Kaliszu) oraz p. Marka Szczepaniaka (Archiwum Państwowe w Poznaniu, Oddział w Gnieźnie). Informacja o wyborze laureatów zostanie opublikowana na stronie WUW, a wręczenie nagród odbędzie się w siedzibie Urzędu w czerwcu 2019 r. w związku z uroczystościami „Międzynarodowego Dnia Archiwów”.

Przypomnijmy, Kapituła Nagrody im. prof. Stanisława Nawrockiego dla archiwistów województwa wielkopolskiego, której organizatorem jest Wojewoda Wielkopolski we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej Oddział w Poznaniu, Archiwum Państwowym w Poznaniu i Archiwum Archidiecezjalnym w Poznaniu, została powołana 2017r.

Źródło: www.poznan.uw.gov.pl oraz AAPoz

 

Zmarł śp. ks. prałat Marian Lewandowski

23 Sty
23 stycznia 2019

Dnia 18 stycznia 2019 r., w 84. roku życia i 59. roku kapłaństwa, bramę życia i śmierci prowadzącą do domu naszego Ojca, przekroczył śp. ks. prałat Marian Lewandowski. Od 1967 roku był związany z Muzeum Archidiecezjalnym w Poznaniu. Początkowo jako Kustosz, a następnie w latach 1987–2012 jako Dyrektor. Jako pracownicy Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu wielokrotnie korzystaliśmy z Jego wiedzy, rady, wsparcia. Doświadczyliśmy również  Jego życzliwego słowa i uśmiechu.

Księże Prałacie, prosimy w modlitwie, aby Bóg Wszechmogący wynagrodził Tobie za dobro, którym dzieliłeś się z bliźnimi.

Requiem aeternam dona ei Domine et lux perpetua luceat ei.

Pracownikom Muzeum Archidiecezjalnego w Poznaniu, przeżywającym czas śmierci i żałoby, składamy wyrazu współczucia i sąsiedzkiej solidarności. W takim trudnym momencie, wiara w prawdę o Zmartwychwstaniu Chrystusa Pana podpowiada: Choć nas zasmuca nieunikniona konieczność śmierci, * znajdujemy pociechę w obietnicy przyszłej nieśmiertelności. * Albowiem życie Twoich wiernych, o Panie, zmienia się, ale się nie kończy, * i gdy rozpadnie się dom doczesnej pielgrzymki, * znajdą przygotowane w niebie wieczne mieszkanie (1. Prefacja o zmarłych).

Liturgia pogrzebowa od będzie się w Poznaniu:

Środa 23 stycznia 2019 r.

  • Wprowadzenie trumny do Bazyliki Archikatedralnej w Poznaniu  i modlitwa różańcowa o godz. 17:30
  • Msza św. o godz. 18:00

Czwartek 24 stycznia 2019 r.

  • Msza św. pogrzebowa w Bazylice Archikatedralnej w Poznaniu o godz. 8:00
  • Pogrzeb na cmentarzu na Miłostowie o godz. 10:00 (kaplica od ul. Gnieźnieńskiej)

Noty historyczne w Roczniku Archidiecezji Poznańskiej 2018

21 Sty
21 stycznia 2019

Nowy Rocznik Archidiecezji Poznańskiej

Nakładem Kurii Metropolitalnej w Poznaniu ukazał się duży Rocznik Archidiecezji Poznańskiej 2018. Rocznik podaje stan Archidiecezji Poznańskiej na dzień 31 grudnia 2018 roku. Publikacja, oprócz standardowych danych, zawiera także noty historyczne dotyczące poszczególnych parafii. Autorem ponad 400 not jest ks. dr Rafał Rybacki – Kustosz Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu. Gratulujemy!

Płyta CD: „J. Paszkiewicz (XVIII w.) REQUIEM”

14 Sty
14 stycznia 2019

Płyta CD: „J. Paszkiewicz (XVIII w.) REQUIEM”

Na przełomie 2018/2019 roku ukazała się edycja źródłowa (zobacz tutaj) rękopisu znajdującego się w zasobie Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu: „J. Paszkiewicz (XVIII w.) REQUIEM” pod redakcją współpracującej z Archiwum Archidiecezjalnym w Poznaniu – prof. UAM dr. hab. Aliny Mądry. Teraz przyszedł czas na wydanie płyty CD zawierającej prawykonanie utworu, które towarzyszyło mszy żałobnej odprawionej w intencji znamienitych poznaniaków pochowanych w dawnej farze – kolegiacie pw. św. Marii Magdaleny w Poznaniu. Uroczystość miała miejsce 9 listopada 2018 roku w Farze Poznańskiej. Płyta zawiera nagranie REQUIEM w wykonaniu zespołu wokalno–instrumentalnego Musica Maxima z Poznania.

Gratulacje dla ks. dr. Rafała Rybackiego – Kustosza AAPoz

10 Sty
10 stycznia 2019

ks. dr Rafał Rybacki – Kustosz Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu – w czasie prezentacji dokumentów z zasobu AAPoz.

W środę 9 stycznia br. na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu odbyła się publiczna obrona doktoratu ks. mgr. lic. Rafała Rybackiego.

Przedmiotem obrony była praca zatytułowana: Znaczenie argumentacji historycznej w procesie odnowy teologii katolickiej na podstawie traktatu DE LOCIS THEOLOGICIS Melchiora Cano.

Promotorem pracy doktorskiej był ks. prof. dr hab. Jarosław Moskałyk, Wydział Teologiczny UAM, Poznań, a recenzentami: ks. prof. dr hab. Bogdan Ferdek, FWT, – Papieski Wydzial Teologiczny, Wrocław oraz prof. dr hab. Tadeusz Guz, KUL JPlI – Wydział Teologiczny KUL JPII, Lublin.

Kustoszowi Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu serdecznie gratulujemy uzyskania doktoratu. Życzymy dalszego owocnego rozwoju naukowego.

Edycja źródłowa: „J. Paszkiewicz (XVIII w.) REQUIEM”

31 Gru
31 grudnia 2018

Edycja źródłowa: „J. Paszkiewicz (XVIII w.) REQUIEM”

Pod redakcją współpracującej z Archiwum Archidiecezjalnym w Poznaniu – prof. UAM dr. hab. Aliny Mądry – ukazała się edycja źródłowa rękopisu znajdującego się w zasobie Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu: „J. Paszkiewicz (XVIII w.) REQUIEM”.

Pośród ocalałych rękopisów z XVIII wieku, pochodzących jeszcze z kolegiaty pw. św. Marii Magdaleny w Poznaniu, odnajdujemy dwa odpisy Requiem ex Dis [Es] J. Paszkiewicza. Obecnie nie posiadamy żadnych informacji, które wniosłyby wiedzę o kompozytorze. Wiemy o nim tylko tyle, ile zamknięte jest w zapisie muzycznym tej żałobnej  mszy…

Requiem Paszkiewicza zawiera muzycznie interesujące fragmenty. Można by, choć z niejaką ostrożnością, stwierdzić, że odnajdujemy w nim cechy XVIII-wiecznego stylu włoskiego, kojarzącego się z muzyką religijną Giovanniego Battisty Pergolesiego, czy cechy dramaturgii rodem z utworów Wolfganga Amadeusza Mozarta. Na szczególną uwagę zasługuje wirtuozowska aria basowa z sekwencji Dies irae – Tuba mirum, która bliska jest popisowi w stylu neapolitańskim…

Choć nie wiemy, na jaką okazję powstała ta żałobna msza, to jest ona niezwykle ważnym elementem poznańskiego dziedzictwa muzycznego. W związku z uroczystościami pochówkowymi wykonano ją po raz pierwszy po ponad 200 latach dnia 9 listopada 2018 roku, w czasie mszy odprawionej w intencji znamienitych poznaniaków. Dzięki temu powróciła do praktyki wykonawczej i do świadomości mieszkańców miasta. Możliwe, że pośród chowanych ponownie znalazł się ten, dla którego owo Requiem było napisane. Takie powroty to „mosty” łączące przeszłość z dniem dzisiejszym. Poznając, czy wręcz odkrywając zabytki muzyczne, możemy w pełni świadomie budować naszą przyszłość. A muzyka była i jest tego ważnym elementem (z komentarza: Alina Mądry, J. Paszkiewicz, Requiem ex Dis [Es]) .

Odznaczenia w Muzeum Archidiecezjalnym w Poznaniu

20 Gru
20 grudnia 2018

 

W dniu 18 grudnia 2018 roku w gmachu Muzeum Archidiecezjalnego w Poznaniu odbyła się uroczystość wręczenia odznaczeń przyznanych przez Zarząd Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego. Decyzją Zarządu, Ks. prałat Marian Lewandowski – emerytowany dyrektor Muzeum otrzymał Statuetkę Honorowego Hipolita oraz godność „Lidera pracy organicznej”, natomiast Ks. kanonik dr Wiesław Garczarek – dyrektora Muzeum, Srebrny Medal Towarzystwa „LABOR OMNIA VINCIT” za krzewienie idei pracy organicznej.

Serdecznie gratulujemy.

Nagroda „Świadek Historii” dla Dyrektora Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu

10 Gru
10 grudnia 2018

„Świadek Historii”

W miniony piątek 7 grudnia 2018 r. w poznańskim kinie Rialto, odbyła się uroczysta gala wręczenia Nagród Honorowych Prezesa IPN „Świadek Historii”. Laureatami zostali: Przemysław Bartkowiak, ks. Roman Dworacki, Zdzisław Kościański i Tomasz Łęcki. Nagrody wręczył osobiście Prezes IPN dr Jarosław Szarek. Nagroda została ustanowiona przez Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej w 2009 r. Przyznawana jest raz w roku polskim oraz zagranicznym stowarzyszeniom, instytucjom, organizacjom społecznym i osobom fizycznym za szczególnie aktywny udział w upamiętnianiu historii Narodu Polskiego w latach 1939–1989 oraz wspierającym pion edukacyjny IPN w realizacji ustawowej działalności.

Źródło: ipn.gov.pl

Medal „AD REGNUM DEI AUGENDUM” dla Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu

26 Lis
26 listopada 2018

Medal „AD REGNUM DEIAUGENDUM

Kapituła ds. Przyznawania Honorowych Odznaczeń Akcji Katolickiej Archidiecezji Poznańskiej na posiedzeniu w dniu 15 października br. uhonorowała Archiwum Archidiecezjalne w Poznaniu medalem AD REGNUM DEI AUGENDUM.

Zgodnie z Regulaminem Kapituła przyznaje medal osobom i instytucjom wspierającym w sposób znaczący działania Akcji Katolickiej. Do grona uhonorowanych włączono Archiwum Archidiecezjalne w Poznaniu, które od kilku lat wspomaga w różny sposób działania podejmowane przez Zarząd Akcji Katolickiej. Wręczenie przyznanego przez Kapitułę odznaczenia nastąpiło podczas święta patronalnego Akcji Katolickiej i Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży w niedzielę, 25 listopada br., w Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata.

Dziękujemy!

IV Walny Zjazd SAK – Porszewice, 18-20.11.2018r.

21 Lis
21 listopada 2018

W Ośrodku Konferencyjno-Rekolekcyjnym Archidiecezji Łódzkiej w Porszewicach w dniach 18-20.11.2018r. odbył się IV Walny Zjazd SAK. Warto przypomnieć, iż: Stowarzyszenie zostało erygowane przez Konferencję Episkopatu Polski oraz posiada osobowość prawną na podstawie prawa polskiego nabytą w oparciu o Konkordat między Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską. Celem działalności Stowarzyszenia jest min.: upowszechnianie wiedzy o archiwach i archiwaliach kościelnych, doskonalenie kwalifikacji zawodowych archiwistów oraz integracja środowiska archiwistów kościelnych (sak.net.pl.). Z Poznania w IV. Walnym Zjeździe SAK uczestniczyli: Dyrektor ks. Roman Dworacki oraz Zastępca Dyrektora ks. dr Jan Maria Musielak.