Jak uratować archiwalia i książki przed destrukcją w sytuacjach kryzysowych?

17 Cze
17 czerwca 2016

AAPoz_DSC_AAPozAAPoz_KWA_DSC_0041

W ramach „Międzynarodowego Dnia Archiwów 2016” w dniu 16 czerwca 2016r. odbyło się XII Forum Wielkopolskich Konserwatorów Papieru i Skóry. Tematyka XII Forum dotyczyła zagadnienia:  „Jak uratować archiwalia i książki przed destrukcją w sytuacjach kryzysowych?” Spotkanie zostało zorganizowane w ramach współpracy Archiwum Państwowego w Poznaniu oraz Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu. Forum składało się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej. W pierwszej części uczestnicy wysłuchali następujących wystąpień: Pożar w archiwum – wykład i prezentacja dr Przemysława Wojciechowskiego (Archiwum Państwowe w Poznaniu), Zasady postępowania i harmonogram działań ratujących materiały archiwalne i książki w sytuacjach kryzysowych – wykład i prezentacja mgr Krzysztofa Norkiewicza,  Woda w archiwum. Z doświadczeń Archiwum Uniwersytetu im. A. Mickiewicza – wykład i prezentacja mgr Anny Domalanus (kierownik Archiwum UAM), Józef Przesławski (1886-1949)  – introligator, społecznik i pasjonat – wystawa i wystąpienie Karola Przesławskiego o założycielu Cechu Introligatorów w Poznaniu (w 130 rocznicę urodzin). Po przerwie kawowej rozpoczęła się część praktyczna. Uczestnicy XII Forum przebrali się w odzież ochronną i pod kierownictwem liderów grup ratowniczych wzięli udział w dwóch ćwiczeniach: 1) Określenie potencjalnych zagrożeń zbiorów w magazynach archiwalnych oraz 2) Ratowanie akt i książek zalanych przez wodę. Całość spotkania (9:30 – 15:00), które odbywało się w siedzibie Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu zakończyło podsumowanie i rozdanie „Zaświadczeń o odbyciu szkolenia”. Pomysłodawcą i głównym koordynatorem zarówno Forum Wielkopolskich Konserwatorów Papieru i Skóry, jak również ćwiczeń, był dr Przemysław Wojciechowski – Kierownik Pracowni Konserwacji Archiwum Państwowego w Poznaniu. Ze strony Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu koordynacją działań zajmował się Sławomir Leszczyński z Działu Konserwacji. W imieniu Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu, dziękujemy za pomysł, scenariusz ćwiczeń i zaangażowanie w przygotowanie i przeprowadzenie ćwiczeń w ramach XII Forum Wielkopolskich Konserwatorów Papieru i Skóry.

15-lecie działalności Archiwum Akt Dawnych Diecezji Toruńskiej

10 Cze
10 czerwca 2016

AAPoz_AADDT_15W czwartek, 9 czerwca 2016 roku, w siedzibie Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Toruńskiej, odbyła się uroczystość 15-lecia działalności Archiwum Akt Dawnych Diecezji Toruńskiej. Po Mszy św. dziękczynnej, rozpoczęła się część konferencyjna w ramach, której wygłoszono następujące referaty: Specyficzne problemy opracowania archiwaliów kościelnych w świetle literatury – dr hab. Wiesława Kwiatkowska, prof. UMK, Źródła do badań prozopograficznych nad duchowieństwem parafialnym i służbą kościelną w okresie nowożytnym (na przykładzie diecezji włocławskiej) – dr hab. Tomasz Nowicki, KUL, Podstawy prawne funkcjonowania archiwów kościelnych – ks. prof. dr hab. Mieczysław Różański, UWM, O Archiwum Diecezjalnym w Zielonej Górze słów kilka – ks. dr hab. Robert Romuald Kufel, AD w Zielonej Górze, Archiwum Akt Dawnych Diecezji Toruńskiej (2001 – 2016). Historia i perspektywy na przyszłość – mgr Mateusz Zmudziński, AAD DT, Problematyka konserwatorska zbiorów archiwalnych – prof. dr hab. Elżbieta Jabłońska, UMK, Audyt konserwatorski krokiem do świadomej profilaktyki na przykładzie Archiwum Akt Dawnych Diecezji Toruńskiej – Marlena Borycka, Rafał Białkowski, dr Małgorzata Pronobis-Gajdzis, UMK, Zagrożenia biologiczne dla książek i archiwaliów na przykładzie Archiwum Akt Dawnych Diecezji Toruńskiej – dr Joanna Karbowska Berent, UMK. Archiwum Archidiecezjalne w Poznaniu reprezentowali: ks. dr Jan Maria Musielak – Zastępca Dyrektora oraz Sławomir Leszczyński z Działu Konserwacji.

Turniej piłki nożnej archiwistów „Arch – Euro 2016″ – Nie schodzimy z podium

06 Cze
6 czerwca 2016

archeuro2016_w1W sobotę 4 czerwca 2016 roku na stadionie „WKS Grunwald” w Poznaniu odbył się V. turniej piłki nożnej, organizowany w ramach Międzynarodowego Dnia Archiwów, ARCH-EURO 2016. W turnieju uczestniczyło osiem drużyn: Archiwum Państwowe w Zielonej Górze, Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Archiwum Państwowe w Poznaniu, Narodowe Archiwum Cyfrowe w Warszawie, Instytut Pamięci Narodowej Oddział Poznań, Biblioteka Raczyńskich w Poznaniu, Studenci i pracownicy Zakładu Archiwistyki UAM, Archiwum Archidiecezjalne w Poznaniu. Niezmiennie od samego początku rozgrywek, trenerem drużyny Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu jest br. Zbigniew Godlewski. Dzięki determinacji trenera oraz poświęceniu zawodników, po raz czwarty z rzędu nasza drużyna uplasował się na podium, zajmując 2. miejsce. (2015/3, 2014/2, 2013/1). W finale przegraliśmy 1:3 z drużyną Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Poznaniu. Zwycięzcy oraz wszystkim uczestnikom turnieju, a także przybyłym kibicom serdecznie gratulujemy.

Klasyfikacja końcowa turnieju:

  1. Instytut Pamięci Narodowej
  2. Archiwum Archidiecezjalne w Poznaniu
  3. Narodowe Archiwum Cyfrowe
  4. Archiwum Państwowe w Zielonej Górze
  5. Archiwum Państwowe w Poznaniu
  6. Biblioteka Raczyńskich
  7. Studenci i pracownicy Zakładu Archiwistyki UAM
  8. Archiwum Państwowe we Wrocławiu

Zdjęcia z turnieju:
Profil Facebook Archiwum Państwowego w Poznaniu
Profil Facebook Zakład Archiwistyki Instytut Historii UAM
Profil Facebook Biblioteka Raczyńskich

 

Konferencja naukowa: Chrześcijańskie Dziedzictwo Ziemi Lubuskiej

03 Cze
3 czerwca 2016

AAPoz_ParDnia 2 czerwca 2016 w Wyższym Seminarium Duchownym w Paradyżu odbyła się konferencja naukowa z okazji 1050 rocznicy chrztu Polski pod tytułem „Chrześcijańskie Dziedzictwo Ziemi Lubuskiej”. Według organizatorów podstawom celem tego spotkania było wspólne uczczenie w województwie lubuskim 1050. rocznicy Chrztu Polski. Relacja z konferencji – zobacz na eKai.pl.

Organizatorami konferencji byli:  Wojewoda Lubuski oraz Archiwum Diecezjalne w Zielonej Górze, Archiwum Państwowe w Zielonej Górze oraz i Górze oraz Archiwum Państwowe w Gorzowie Wielkopolskim, a także Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Zielona Góra. W spotkaniu uczestniczyła delegacja Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu: ks. Roman Dworacki – Dyrektor, ks. Rafał Rybacki – Kustosz, br. Zbigniew Godlewski CFCI – Kierownik Działu Udostępniania AAPoz.

Caritas Archidiecezji Poznańskiej i Archiwum Archidiecezjalne w Poznaniu

01 Cze
1 czerwca 2016

caritas_d_dW niedzielę, 29 maja 2016 roku, odbył się Festyn z Okazji Dnia Dziecka, zorganizowany na Ostrowie Tumskim w Poznaniu przez Caritas Archidiecezji Poznańskiej we współpracy z Urzędem Miasta Poznania. Pomocą logistyczną służyło także Archiwum Archidiecezjalne w Poznaniu.

Relacja z Festynu Rodzinnego – zobacz na stronie Caritas Archidiecezji Poznańskiej tutaj.

Uczniowie z Poznania i studenci z Budapesztu

26 Maj
26 maja 2016

AAPoz_Pn_BuW ramach warsztatów archiwalno-historycznych w dniach 19 i 25 maja gościliśmy uczniów i nauczycieli z Ośrodka Szkolno – Wywoławczego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej im. Zbigniewa Tylewicza w Poznaniu oraz członków z Koła Naukowego im. Zoltein I. Totk z Budapesztu. Jesteśmy wdzięczni za słowa podziękowania, w których czytamy: Cieszyliśmy się, że mogliśmy obejrzeć z bliska tak cenne i niepowtarzalne dokumenty. I że Archiwum Archidiecezjalne w Poznaniu poza wieloma przedsięwzięciami zabezpieczająco-konserwatorskimi, naukowymi oraz popularyzatorskimi, ma tak szeroko otwarte drzwi dla edukacji młodzieży szkolnej. Jest to niezwykle ważna misja tej najstarszej instytucji archiwalno-kościelnej w Polsce. Ks. kustosz Rafał Rybacki tak pięknie i plastycznie opowiadał, że czas spotkania niezmiernie szybko uleciał. A przy tym językiem akademicko-fachowym, ale przystępnym dla młodzieży. Cenne były też dygresje teologicznie-moralne. Z kolei Pan Sławomir Leszczyński ukazał nam nieznane i żmudne kulisy ratowania dokumentów. Pokazał, jak ten cały proces wygląda. Całość uzupełnił smaczny słodki poczęstunek.

60 rocznica utworzenia Poznańskiego Oddziału Archiwum PAN

19 Maj
19 maja 2016

AAP_60_P_A_NW środę, 18 maja 2016 r. w siedzibie Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk odbyła się uroczystość 60-leccia Poznańskiego Oddziału Archiwum PAN. W spotkaniu uczestniczyli zarówno pracownicy Archiwum Polskiej Akademii Nauk  z panią Dyrektor  dr hab. Hanną Krajewską na czele, a także przedstawiciele archiwów i instytucji, z którymi poznańskie  Archiwum PAN współpracuje. Archiwum Archidiecezjalne w Poznaniu reprezentował Dyrektor ks. Roman Dworacki.

Fotoreportaż – zobacz tutaj.

VIII. Popołudnie z dokumentem – APP i MHMP: Prezentacja dokumentu legata papieskiego, kardynała Mikołaja Boccasiniego z 1302 r. z zasobu Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu

17 Maj
17 maja 2016

AAP_P_z_D_X_R_RDnia 13 maja 2016 roku, Archiwum Państwowe w Poznaniu oraz Muzeum Historii Miasta Poznania zorganizowały „VIII. Popołudnie z dokumentem”. Tym razem spotkanie poświęcone było  Zakonowi Dominikańskiemu, dla którego rok 2016 jest 800-leciem istnienia (program spotkania zobacz tutaj). Archiwum Archidiecezjalne w Poznaniu reprezentował Kustosz – ks. Rafał Rybacki, który wygłosił referat: „Dokument legata papieskiego, kardynała Mikołaja Boccasiniego z 1302 r.”. Spotkaniu towarzyszyła także wystawa „Dokumenty i akta z archiwów dominikańskich w Wielkopolsce z XIII-XIX w.”. W ramach VIII. Południa z dokumentem odbyła się również promocja płyty DVD „Dokumenty Dominikanów wielkopolskich w zasobie Archiwum Państwowego w Poznaniu”.

 

Goście ze Szkoły Podstawowej nr 53 im. P. E. Strzeleckiego w Poznaniu – Głuszynie

13 Maj
13 maja 2016

AAP_P-GW dniu 12 maja 2016 roku w Archiwum Archidiecezjalnym w Poznaniu, odbyły się warsztaty archiwalno – historyczne dla uczniów z klasy 2A ze Szkoły Podstawowej nr 53 im. P. E. Strzeleckiego w Poznaniu – Głuszynie. Spotkanie poprowadził Wicedyrektor Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu – ks. dr Jan Maria Musielak. W podziękowaniu za zorganizowanie warsztatów, Archiwum otrzymało laurkę: „Dziękujemy,  z  całego serca za wspaniałe spotkanie, czas poświęcony nam i cierpliwość w wyjaśnianiu tajemnic historii”.

Wystawa: „Sacrum Poloniae Millennium w archidiecezji poznańskiej” na Ostrowie Tumskim w Poznaniu

26 Kwi
26 kwietnia 2016

AAP_W_K_WOd poniedziałku 25 kwietnia 2016r. można oglądać wystawę: „Sacrum Poloniae Millennium w archidiecezji poznańskiej” na Ostrowie Tumskim nr 2 w Poznaniu, obok budynku Kurii Metropolitalnej. Na wystawie ukazano zapis wydarzeń z obchodów Millennium Chrztu Polski w 1966 roku (m.in. ponad 30 fotografii z zasobu Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu) Wystawa został zorganizowana dzięki współpracy następujących instytucji: Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Poznaniu, Archidiecezja Poznańska, Archiwum Państwowe w Poznaniu, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wielkopolskie Muzeum Niepodległości w Poznaniu oraz Archiwum Archidiecezjalne w Poznaniu.