Goście z Ukrainy w Archiwum Archidiecezjalnym

15 Lis
15 listopada 2017

Kanclerz i Ekonom Diecezji О. д-р Павло Басистий

W dniu dzisiejszym w Archiwum Archidiecezjalnym w Poznaniu gościliśmy przedstawicieli diecezji Kamieniecko-Podolskiej z Ukrainy. Kanclerz i Ekonom Diecezji О. д-р Павло Басистий, zapoznał się z wybranymi dokumentami z zasobu naszego Archiwum. Prezentację archiwaliów przygotował Kustosz ks. Rafał Rybacki.

Z wizytą w Archiwum Diecezjalnym w Płocku

10 Lis
10 listopada 2017

Archiwum Diecezjalne w Płocku

W czwartek, 9 listopada 2017r. Dyrektor Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu, przebywał z wizytą w Archiwum Diecezjalnym w Płocku. Dzięki uprzejmości ks. kan. dr. Dariusza Majewskiego – Dyrektora Archiwum w Płocku, spotkanie było okazją do wymiany doświadczeń oraz zapoznania się z zasobem i historią Archiwum. Obecnie zasób płockiej placówki liczy około 300 mb. akt i dokumentów. W jego skład wchodzą takie zespoły archiwalne jak: Dokumenty pergaminowe (XIII-XVI w.), Acta Episcopalia (1448-1849), Acta Oficialia Plocensia (1508-1839), Acta Oficialia Pultoviensia (1462-1808), Acta Capituli Plocensis (1438-1893), Acta Capituli Pultoviensis (1482-1902), Akta wizytacji biskupich i dekanalnych diecezji (XVI-XIX w.), Akta wizytacji dóbr stołowych biskupów (XVI-XVIII w.).

Pierwsze posiedzenie Kapituły Nagrody im. prof. Stanisława Nawrockiego

06 Lis
6 listopada 2017

Pierwsze posiedzenie Kapituły Nagrody im. prof. Stanisława Nawrockiego. Foto: IPN Oddział w Poznaniu

W siedzibie poznańskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej po raz pierwszy spotkała się Kapituła Nagrody im. prof. Stanisława Nawrockiego dla archiwistów województwa wielkopolskiego, której organizatorem jest Wojewoda Wielkopolski we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej Oddział w Poznaniu, Archiwum Państwowym w Poznaniu i Archiwum Archidiecezjalnym w Poznaniu. Dyrektorzy tych trzech placówek: dr hab. Rafał Reczek, Henryk Krystek oraz ks. Roman Dworacki zatwierdzili i podpisali regulamin konkursu. Następnie Łukasz Nowicki, przedstawiciel Wojewody Wielkopolskiego, wręczył członkom Kapituły akty powołania podpisane przez Wojewodę Zbigniewa Hoffmanna. Pierwszym przewodniczącym Kapituły został wybrany jednogłośnie Henryk Krystek – Dyrektor Archiwum Państwowego w Poznaniu.

Skład Kapituły:

Przewodniczący Kapituły: Henryk Krystek Dyrektor Archiwum Państwowego w Poznaniu

  • ks. Roman Dworacki Dyrektor Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu
  • dr hab. Rafał Reczek Dyrektor Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Poznaniu
  • ks. dr Sławomir Kęszka Dyrektor Archiwum Diecezjalnego w Kaliszu
  • ks. prof. dr hab. Bernard Kołodziej Stowarzyszenie Archiwistów Kościelnych
  • prof. dr hab. Irena Mamczak-Gadkowska Kierownik Zakładu Archiwistyki Instytutu Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • dr Jarosław Matysiak Kierownik Archiwum Polskiej Akademii Nauk w Warszawie Oddział w Poznaniu
  • dr Jan Miłosz Przewodniczący Zarządu Oddziału w Poznaniu Stowarzyszenia Archiwistów Polskich, Instytut Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • dr Elżbieta Olender Dyrektor Archiwum Państwowego w Lesznie
  • dr Grażyna Schlender Dyrektor Archiwum Państwowego w Kaliszu
  • ks. dr Michał Sołomieniuk Dyrektor Archiwum Archidiecezjalnego w Gnieźnie

Sekretarz Kapituły: dr Rafał Kościański Naczelnik Oddziałowego Archiwum IPN w Poznaniu

Foto i źródło: ipn.gov.pl

Nagroda im. prof. Stanisława Nawrockiego dla archiwistów województwa wielkopolskiego

06 Lis
6 listopada 2017

W dniu 6 listopada br. ustanowiono Nagrodę im. prof. Stanisława Nawrockiego dla archiwistów województwa wielkopolskiego, której organizatorem jest Wojewoda Wielkopolski we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej Oddział w Poznaniu, Archiwum Państwowym w Poznaniu i Archiwum Archidiecezjalnym w Poznaniu.

Nagroda będzie przyznawana w trzech kategoriach: nagroda główna, nagroda dla młodych archiwistów, nagroda za całokształt dorobku archiwalnego.

Kandydatów do pierwszej edycji Nagrody, należy zgłaszać pisemnie do dnia 30 listopada 2017 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres sekretarza Kapituły: dr Rafał Kościański, Instytut Pamięci Narodowej, ul. Rolna 45a, 61–487 Poznań, z dopiskiem na kopercie „Nagroda im. prof. Stanisława Nawrockiego”.

Gala wręczenia nagród odbędzie się w czerwcu 2018 r., w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Archiwów.

Załączniki: zobacz na stronie Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu – tutaj

 

Archiwalne nuty – Missa ex D oraz Symfoni in D autorstwa Franciszka Ścigalskiego

27 Paź
27 października 2017

TVP3 Poznań – Z życia Kościoła

W kościele ojców franciszkanów na Wzgórzu Przemysła w Poznaniu, została odprawiona Msza Święta w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego. Oprawę muzyczną stanowiły utwory autorstwa Franciszka Ścigalskiego, XIX-wiecznego poznańskiego kompozytora, którego zapisy nutowe przechowywane są w Archiwum Archidiecezjalnym w Poznaniu. Muzykę w liturgii zapewniła Schola Gregoriańska przy kościele ojców franciszkanów oraz zespół wokalno-instrumentalny Musica Maxima. Słowo wstępne wygłosiła prezes Stowarzyszenia Musica Patria, prof. UAM dr hab. Alina Mądry. Zapraszamy do obejrzenia reportażu TVP3 Poznań z przygotowań liturgiczno – muzycznych.

Zobacz na VOD poznan.tvp.pl (oglądaj od 11 min. 30 s.).

Źródło i grafika: poznan.tvp.pl

„PoKO(c)HA(ć) archiwistykę, czyli…

23 Paź
23 października 2017

WH UAM Poznań / Foto M. B.Ś.

W dniach 19-20 X 2017r. odbyła się w Poznaniu konferencja naukowa „Metodyka i standardy opracowania archiwalnego. Rzeczywistość i potrzeby”. Organizatorami tego naukowego spotkania archiwistów byli: Zakład Archiwistyki Instytutu Historii UAM, Archiwum Państwowe w Poznaniu, Stowarzyszenie Archiwistów Polskich oraz Sekcja Edukacji Archiwalnej SAP. W ramach konferencji, Dyrektor Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu  ks. Roman Dworacki, wygłosił referat o intrygującym tytule „PoKO(c)HA(ć) archiwistykę, czyli elektroniczna pomoc w opracowaniu i udostępnianiu zasobu archiwalnego na przykładzie Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu”.

Zapis nutowy z zasobu Archiwum Archidiecezjalnego ujrzy światło dzienne

18 Paź
18 października 2017

22.10.2017 / godz. 14:00

W niedzielę, 22 października 2017 r. o godzinie 14, w kościele ojców franciszkanów na Wzgórzu Przemysła w Poznaniu, zostanie odprawiona Msza Święta w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego. Muzykę w liturgii zapewni Schola Gregoriańska przy kościele ojców franciszkanów oraz zespół wokalno-instrumentalny Musica Maxima, który w oparciu o przechowywany w Archiwum Archidiecezjalnym w Poznaniu zapis nutowy, wykona Missa ex D oraz Symfonię in D autorstwa Franciszka Ścigalskiego, XIX-wiecznego poznańskiego kompozytora. Słowo wstępne podczas uroczystości wygłosi prezes Stowarzyszenia Musica Patria, profesor UAM Alina Mądry. Kierownictwo artystyczne nad wydarzeniem, będącym częścią cyklu Muzyka na nowo odkryta, objęła znakomita klawikordzistka i organistka Maria Erdman.

Fragment z dorobku muzycznego Franciszka Ścigalskiego – Litania F, Sancta Maria w wykonaniu Musica Maxima

Źródło: www.archpoznan.pl

Archiwum Archidiecezjalne w Poznaniu, partnerem projektu IPN pt. „Arcybiskup Antoni Baraniak 1904–1977”

10 Paź
10 października 2017

Album przygotowany przez IPN pt. „Arcybiskup Antoni Baraniak 1904–1977”

6 października 2017 r., w dzień 60. rocznicy ingresu do katedry poznańskiej, odbyła się uroczysta Sesja poświęcona upamiętnieniu Arcybiskupa Antoniego Baraniaka, Metropolity Poznańskiego. Uroczystość odbyła się w Warszawie pod patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy i Arcybiskupa Stanisława Gądeckiego, Metropolity Poznańskiego, Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski. Po dyskusji wieńczącej sesję naukową zaprezentowano najnowszy albumu przygotowany przez IPN pt. „Arcybiskup Antoni Baraniak 1904–1977”, autorstwa Konrada Białeckiego, Rafała Łatki, Rafała Reczka i Elżbiety Wojcieszyk. Bogato ilustrowana publikacja przybliża postać tego wielkiego człowieka, któremu krótko przed śmiercią kard. Karol Wojtyła powiedział: „Kościół nigdy księdzu arcybiskupowi nie zapomni, że go bronił w najtrudniejszych czasach”. Szczegółowe informacje: zobacz na stronach Prezydenta RP oraz na stronach Instytutu Pamięci Narodowej. Partnerem projektu – wydania okolicznościowego albumu było Archiwum Archidiecezjalne w Poznaniu.

Źródło:

Artykuł ks. Rafała Rybackiego – Kustosza Archiwum: „Avorum respice mores…”

06 Paź
6 października 2017

„Powtórka przed …” IH UAM Poznań

Avorum respice mores to znaczy „zważaj na obyczaje przodków”, czyli o rodzinie Ledóchowskich w służbie dla Polski i dla Kościoła w świetle zasobu Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu, to tytuł artykułu autorstwa ks. Rafała Rybackiego – Kustosza Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu. Ukazał się on w publikacji Instytutu Historii UAM: „Powtórka przed…” pod redakcją prof. zw. dr. hab. Józefa Dobosza oraz prof. UAM dr hab. Danuty KonieczkiŚliwińskiej. Corocznie, pod koniec września w Instytucie Historii UAM organizowany jest cykl wykładów i warsztatów, połączonych z możliwością zapoznania się z zasadami rekrutacji na studia na kierunku historia oraz poznania smaku życia studenckiego – pod wspólnym hasłem: „Powtórka przed …”. Tym szczególnym spotkaniom towarzyszy także wydawana każdego roku publikacja. We wprowadzeniu do edycji 2017 czytamy: Oddajemy Państwu do rąk jedenasty tom materiałów adresowanych dla uczestników „Powtórki przed…”. Znalazły się w nim rozszerzone wersje wszystkich wykładów, konspekty warsztatów źródłowych wprowadzające do rozmaitych tematów szczegółowych oraz materiały uzupełniające. Pierwszą część tomu tworzą teksty skoncentrowane na szeroko rozumianych badaniach biograficznych, odnoszące się do wybitnych postaci w dziejach, ich roli, znaczenia i obecności w świadomości współczesnych pokoleń.

„Powtórka przed …” z udziałem Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu

29 Wrz
29 września 2017

Wydział Historyczny UAM Poznań

W dniach 26 i 28 września pracownik Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu pan mgr Tomasz IRZYK poprowadził spotkanie z nauczycielami historii, połączone z prelekcją nt. form współpracy z Archiwum. Spotkanie to odbyło się w ramach organizowanego corocznie w Instytucie Historii UAM cyklu wykładów i warsztatów, połączonych z możliwością zapoznania się z zasadami rekrutacji na studia na kierunku historia oraz poznania smaku życia studenckiego – pod wspólnym hasłem: „Powtórka przed …”. Spotkania z historią adresowane są zarówno dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, jak również dla nauczycieli historii.