24 Sty

Rewers elektroniczny

Uprzejmie przypominamy, iż w związku z reorganizacją sposobu udostępniania zasobu archiwalnego oraz wychodząc naprzeciwko oczekiwaniom kwerendzistów w szczególności historyków, od dnia 25 września 2009r. wprowadzono możliwość elektronicznej rezerwacji archiwaliów (list elektroniczny, e-mail) do Czytelni AKT (nie dotyczy Czytelni Mikrofilmów i poszukiwań genealogicznych).

 Rezerwację archiwaliów należy dokonać wysyłając e-mail (rewers archiwalny) na adres:

rezerwacje@aap.poznan.pl

 W liście należy podać następujące informacje:

 1. Numer rewersu
 2. Sygnatura jednostki archiwalnej
 3. Nazwisko i imię zamawiającego
 4. Data i godzina przybycia do AAP
 5. Informację przesyłamy tylko i wyłącznie w tekście listu. Rewersy przesyłane w załącznikach nie będą realizowane!

Poniżej przykład wypełnienia rewersu dla dwóch jednostek archiwalnych.

 Uwaga!!! Informacja dotycząca danej jednostki archiwalnej musi być powtórzona!!!!

Archiwum Archidiecezjalne w Poznaniu – Dział Udostępniania

ks. Jerzy Przybylski

Proszę o zarezerwowanie następujących jednostek archiwalnych

 Rewers AAP nr 1

Sygnatura jednostki archiwalnej: OA 0123
Nazwisko i imię zamawiającego: Iksiński Piotr
Data i godz. przybycia do AAP: 29.09.2009, godz. 11.00

———–(Obowiązkowe powtórzenie danych)————

Sygnatura jednostki archiwalnej: OA 0123
Nazwisko i imię zamawiającego: Iksiński Piotr
Data i godz. przybycia do AAP: 29.09.2009, godz. 11.00

Rewers AAP nr 2

Sygnatura jednostki archiwalnej: KA 00987
Nazwisko i imię zamawiającego: Iksiński Piotr
Data i godz. przybycia do AAP: 29.09.2009, godz. 11.00

———–(Obowiązkowe powtórzenie danych)————

Sygnatura jednostki archiwalnej: KA 00987
Nazwisko i imię zamawiającego: Iksiński Piotr
Data i godz. przybycia do AAP: 29.09.2009, godz. 11.00

Przypominamy,

 • Jednorazowo można zamówić 5. jednostek archiwalnych.
 • Rewersy przesyłane w załącznikach do listu nie będą realizowane!
 • Realizacja Rewersów odbywa się według kolejności zgłoszeń oraz zgodnie z poniższym wykazem:

Rezerwacja:

 •  do godz. 9.30 – Realizacja godz. 10.00
 • do godz. 12.00 – Realizacja godz. 12.30
 • do godz. 14.30 – Realizacja:
  • Poniedziałek, Wtorek i Piątek – godz. 9.00
  • Środa i Czwartek – godz. 15.00

 

Osobą koordynująca przyjmowanie rezerwacji archiwaliów i ich udostępniania

 jest ks. Jerzy Przybylski

 odpowiedzialny za działalność Sekretariatu Obsługi Kwerendzistów

rezerwacje@aap.poznan.pl