05 Lut

Genealogia – Metryki

1. Archiwum Archidiecezjalne w Poznaniu:

a) wykonujemy:

    • wypisy z akt metrykalnych
    • uwierzytelnione odpisy,

b) nie wykonujemy:

    • kwerend genealogicznych,
    • skanów, zdjęć ani kserokopii z ksiąg metrykalnych,

2. Zlecenia na poszukiwania genealogiczne zarówno dla celów prywatnych, spadkowych i naukowych wykonuje współpracująca z Archiwum Archidiecezjalnym w Poznaniu, firma Biuro Usług Genealogicznych ORIGO: