05 Lut

Genealogia – Metryki

1. Archiwum Archidiecezjalne w Poznaniu:

a) wykonuje wypisy z akt metrykalnych oraz uwierzytelnia odpisy,

b) nie wykonujemy: kwerend genealogicznych oraz skanów, zdjęć ani kserokopii z ksiąg metrykalnych,

2. Zlecenia na poszukiwania genealogiczne zarówno dla celów prywatnych, spadkowych i naukowych wykonuje współpracująca z Archiwum Archidiecezjalnym w Poznaniu, firma Biuro Usług Genealogicznych ORIGO (strona internetowa: www.origo-gen.pl, adres e-mail: office@origo-gen.pl, tel. 607 142 146 [w godz. od 9.00 do 17.00]).