» » » » » Witamy na www.aap.poznan.pl « « « « «
Zasady korzystania z Archiwum w czasie stanu epidemii

W związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów w Sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii z dnia 28 listopada 2020 r., uprzejmie informujemy, iż Archiwum Archidiecezjalne w Poznaniu od dnia 7 grudnia 2020 r. wznawia udostępnianie zasobu archiwalnego (dostępność miejsc w pracowniach naukowych można sprawdzić – kliknij tutaj)

Pracownie naukowe Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu (dalej Archiwum) do odwołania czynne są od poniedziałku do czwartku w godzinach 10:00-14:30, z przerwą techniczno-organizacyjną na wietrzenie  i  dezynfekcję  stanowisk  w  godzinach 12:00-12:30.

Jednorazowo w pracowniach naukowych (pracownia akt i pracownia mikrofilmów), uwzględniając wymagany dystans przestrzenny (minimum dwa metry), mogą przebywać cztery osoby (zasada: 2 osoby w pracowni), zajmując wyznaczone (oznakowane) miejsca. Obowiązuje zasada: jedna osoba – jedno stanowisko, bez możliwości przebywania osób towarzyszących.

W czasie obowiązkowej przerwy techniczno-organizacyjnej użytkownik zasobu archiwalnego jest zobowiązany do opuszczenia budynku.

Osoba zamierzająca skorzystać z zasobu Archiwum zobowiązana jest do umówienia terminu przybycia i określenia czasu pobytu, minimum trzy dni robocze przed planowaną wizytą. Jedna osoba może zarezerwować tylko jedną wizytę tygodniowo.

Szczegółowej zasady korzystania z materiałów archiwalnych w Archiwum Archidiecezjalnym w Poznaniu w czasie stanu epidemii – zobacz tutaj  (zakładka w menu strony: Załatwianie spraw).

Publikacja: Bernardyni w Świeciu w XVIII wieku. Analiza biograficzno-prozopograficzna

12 Sty
12 stycznia 2021

Nakładem pelplińskiego Wydawnictwa bernardinum ukazała się ciekawa pozycja autorstwa mgra Macieja Stawiskiego – doktoranta Wydziału Historii UMK: „Bernardyni w Świeciu w XVIII wieku. Analiza biograficzno-prozopograficzna”. Autor – korzystając między innymi z naszego zasobu akt zakonnych przedrozbiorowej Rzeczpospolitej –  posługuje się niezwykle interesującą metodą prozopograficzną, która ukazuje duchowych synów asyskiego Biedaczyny z tego nadwiślańskiego konwentu w złożoności ich pochodzenia oraz relacji, w społeczeństwie i społeczności, gdzie przyszło im pracować i uświęcać się pod franciszkańską regułą. Pozycja jest kolejnym ważnym krokiem dla zrozumienia demografii, socjologii, dokonań  zakonów mendykanckich w archidiakonacie pomorskim diecezji włocławskiej oraz szerzej w Wielkopolsce, na Kujawach i Mazowszu. Wcześniej autor dokonał podobnej analizy dla klasztoru bydgoskiego. Pan Maciej wydobywa na światło dzienne sylwetki poszczególnych zakonników, którzy tworzyli dzieje prowincji wielkopolskiej bernardynów – ocala ich od zapomnienia; zwraca uwagę na aktywność duszpasterska i rolę kulturotwórczą poszczególnych ojców i braci.

Autorowi życzymy wytrwałości w badaniach nad franciszkanizmem doby staropolskiej i gratulujemy pomysłowości akomodacji metod historycznych w badawczym ujęciu problemu. Zachęcamy do lektury i refleksji! Pokój i dobro!

xWS

Dostępność miejsc w pracowniach naukowych Archiwum

02 Gru
2 grudnia 2020

Uprzejmie informujemy:

  1. W związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów w Sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii z dnia 28 listopada 2020 r., Archiwum Archidiecezjalne w Poznaniu od dnia 7 grudnia 2020 r. wznawia udostępnianie zasobu archiwalnego.
  2. Szczegółowej zasady korzystania z materiałów archiwalnych w Archiwum Archidiecezjalnym w Poznaniu w czasie stanu epidemii – zobacz tutaj  (zakładka w menu strony: Załatwianie spraw).
  3. Klikając w poniższy link „Więcej”, można sprawdzić dostępność miejsc w pracowniach naukowych, w dniach od 7 do 22 grudnia 2020 roku.

Więcej →

Kustosz Archiwum – ks. dr Rafał RYBACKI, mianowany rektorem kościoła pw. Najświętszej Krwi Pana Jezusa w Poznaniu i dyrektorem Instytutu Studiów Kościelnych Lubranscianum

27 Lis
27 listopada 2020

Z radością przyjęliśmy ogłoszoną w ostatnich dniach nominację Ks. dra Rafała Rybackiego Kustosza naszego Archiwum na stanowisko Rektora (i Kustosza) Kościoła (i Sanktuarium) Krwi Pana Jezusa przy ul.  Żydowskiej na Starym Mieście w Poznaniu i jednocześnie Dyrektora Instytutu Studiów Kościelnych Lubranscianum. Ks. Rafał z dniem 1 grudnia br. zostaje następcą niedawno zmarłego ks. prof. Leszka Wilczyńskiego  – też związanego z naszą placówką. Ks. Kustoszowi gratulujemy, życząc wielu sił, nowych pomysłów i wytrwałości ponieważ zachowuje swoje dotychczasowe obowiązki w naszym Zespole AAP. Kościółek Pana Jezusa – jak zwykli go nazywać poznaniacy to miejsce o bogatej historii na eucharystycznym szlaku naszego miasta, które gromadzi na liturgii nie tylko czcicieli Męki Pańskiej.

xWS

IV edycja nagrody im. prof. Stanisława Nawrockiego

09 Lis
9 listopada 2020

Organizatorzy Nagrody im. prof. Stanisława Nawrockiego dla archiwistów województwa wielkopolskiego ogłaszają IV edycję nagrody.

Nagroda zostanie przyznana w trzech kategoriach: nagroda główna, nagroda dla młodych archiwistów, nagroda za całokształt dorobku archiwalnego. Kandydatów do Nagrody należy zgłaszać pisemnie do dnia 30 listopada 2020 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres Sekretarza Kapituły:  dr Rafał Kościański, ul. Rolna 45a, 61–487 Poznań, z dopiskiem na kopercie „Nagroda im. prof. Stanisława Nawrockiego”.

Informacja o osobach nominowanych do Nagrody zostanie ogłoszona na stronie Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego do 31 stycznia 2021 r.

 

Źródło i formularze do pobrania: www.poznan.uw.gov.pl

Memoria o ś.p. księdzu prof. Leszku Wilczyńskim

31 Paź
31 października 2020

Ostatniego października w Wigilię Uroczystości Wszystkich Świętych z żalem pożegnaliśmy byłego kustosza naszego archiwum – księdza kanonika profesora Leszka Wilczyńskiego – dyrektora Instytutu Studiów Kościelnych Lubranscianumi oraz rektora kościółka Pana Jezusa przy Żydowskiej w Poznaniu. Spoczął w rodzinnym grobie na nekropolii górczyńskiej. Zapalony historyk i gorliwy duszpasterz, naznaczony cierpieniem – redaktor wybitnego dzieła Historia Archidiecezji Poznańskiej odszedł po nagrodę do Pana dnia 27 października 2020 r. w 63 roku życia i 35 kapłaństwa. Pokonał go koronawirus, ale w tajemnicy obcowania świętych wierzymy w jego wstawiennictwo, powierzamy jego duszę Miłosierdziu Pana. Dziękujemy Ci, Bracie i Księże Leszku za twoją pracowitość, kompetencję, pobożność i otwartość na problemy bliźnich! Niech drogocenna kropla Chrystusowej Krwi – którą czciłeś i sławiłeś w Jej poznańskim sanktuarium, wyjedna ci ochłodę i wejście do chwały wiecznej. Modlimy się za ciebie parafrazując słowa świętego Ignacego Loyoli:

Sanguis Christi inebria eum,…,O Iesu bone, intra tua vulnera absconde eum!

R. I. P.

xWS

Edycja nutowa Missa Emanuelis

22 Paź
22 października 2020

 W ramach projektu badawczego: Repertuar muzyczny Towarzystwa Jezusowego w Rzeczpospolitej Obojga Narodów (1565-1773) i Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki w latach 2016-2020 nakładem Wydawnictwa Naukowego Sub Lupa ukazała się edycja nutowa Missa Emanuelis autorstwa jezuickiego brata zakonnego czynnego w połowie XVIII stulecia – Jacka Szczurowskiego. Edycja jest częścią serii Fontes musicae in Polonia C/VIII, a opublikowana została przez Macieja Jochymczaka z Instytutu Muzykologii UJ w Krakowie w oparciu o rękopisy zachowane w naszym Archiwum. Cieszymy się, że zbiory nutowe z naszego zasobu – wydobyte na światło dzienne, mają szansę ubogacić wiedzę o muzycznej kulturze baroku w Polsce. Cantate Domino canticum novum!

xWS

Zmarł śp. prof. dr hab. Julian Musielak – ojciec ks. dr. Jana Mari Musielaka, zastępcy dyrektora Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu.

16 Paź
16 października 2020

 

 

 

 

Zmarł śp. prof. dr hab. Julian Musielak emerytowany profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ojciec ks. dr. Jana Mari Musielaka, zastępcy dyrektora Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w poniedziałek 19 października 2020 r. w parafii pw. Najświętszego Zbawiciela w Poznaniu.

  • Modlitwa różańcowa o godz. 11.30;
  • Msza św. pogrzebowa o godz. 12.00;
  • Pogrzeb na Cmentarzu na Junikowie o godz. 13.50

Księdzu dr. Janowi M. Musielakowi oraz Jego Rodzeństwu składamy wyrazy głębokiego współczucia i zapewnienia o modlitwie.

Requiem aeternam dona ei Domine et lux perpetua luceat ei.

Opalenicka fara dowartościowana

09 Paź
9 października 2020

Na rynku wydawniczym ukazał się Przewodnik historyczno-artystyczny po kościele św. Mateusza w Opalenicy autorstwa Aleksandra Horowskiego – kapłana i doktora teologii z Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów Prowincji Krakowskiej. Pisząc dzieło, autor korzystał obficie z naszego archiwalnego zasobu, w tym z akt wizytacyjnych (AV) ówczesnego archidiakonatu pszczewskiego i z akt konsystorskich (KA). Wyrażamy radość, że przechowywany u nas ten cenny materiał źródłowy przyczynia się już po raz kolejny do badań nad historią wielkopolskich zabytków.

xWS