» » » » » » » » » » www.aap.poznan.pl « « « « « « « « «

Nad Notecią i nad Wartą

22 maj
22 maja 2024

W piątek 17 maja 2024 roku pracownicy Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu wraz z kolegami i koleżankami z Archiwum Państwowego uczestniczyli w wycieczce zorganizowanej przez Zarząd Oddziału Poznańskiego SAP. Głównym punktem naszej wyprawy była wizyta w Archiwum Państwowym w Gorzowie Wielkopolskim, które zostało utworzone 1.08.1950 roku jako filia Wojewódzkiego Archiwum Państwowego w Poznaniu. Zostaliśmy gościnnie przyjęci przez dyrektora tej placówki, dr hab. Dariusza Rymara oraz  pracowników, którzy zapoznali nas z historią Archiwum i jego najcenniejszymi zbiorami. Zwiedziliśmy nowoczesną siedzibę przy ul. Ignacego Mościckiego (część magazynową, konferencyjną i czytelnie), mieszczącą się w obiekcie z 2013 roku. W reprezentacyjnym westybule miały miejsce poczęstunek i prezentacja wystawy z zasobu gorzowskiego oddziału. Stamtąd spacerkiem, wraz z przewodnikiem, udaliśmy się do gorzowskiej katedry, podziwiając po drodze architekturę miasta (secesja), między innymi Dom Biskupów Gorzowskich, w którym w latach 1958-1972 mieszkał bp Jerzy Stroba, późniejszy metropolita poznański. W drodze do Gorzowa zapoznaliśmy się z  też z ciekawymi zbiorami etnograficzno-przyrodniczymi Muzeum Puszczy Drawskiej i Noteckiej im. Franciszka Grasia w Drezdenku, po którym oprowadziła nas wieloletnia pracownica Archiwum Państwowego w Poznaniu, oraz z bogatą historią tego niewielkiego miasta województwa lubuskiego.

xWS

Poprzednik i następca – 25 rocznica śmierci Metropolity Poznańskiego Arcybiskupa Jerzego Stroby

10 maj
10 maja 2024

   12 maja w trwającym obecnie Roku Arcybiskupa Baraniaka przypada 25 rocznica śmierci Arcybiskupa Jerzego Stroby, który stał na czele Kościoła Poznańskiego w latach 1978-1996. Prezentujemy pochodzącą z naszego zasobu pamiątkową i ciekawą fotografię obu zasłużonych pasterzy naszej archidiecezji wykonaną 16 listopada 1958 roku w katedrze w Gorzowie Wielkopolskim. Ówczesny Metropolita Poznański, Antoni Baraniak, udzielał wówczas sakry biskupiej Ks. Jerzemu Strobie – który przeznaczony został do pracy sufragana w rozległej Administracji Gorzowskiej, rozciągającej się od lubuskich Żar aż po nadbałtycką Ustkę.

Niech przykład i pamięć o obu niezłomnych arcybiskupach znad Warty drugiej połowy ubiegłego wieku wzbudza nowe powołania do służby w Kościele! Niech odpoczywają w pokoju!

xWS

Zdjęcie z zasobu Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu

I my także na konferencji nad Wisłą…

06 maj
6 maja 2024

W dniach 25 i 26 kwietnia na warszawskiej Starówce miała miejsce niezwykle ciekawa Konferencja Naukowa Archiwa Kościołów i Związków Wyznaniowych w Polsce od 1918 roku do czasów współczesnych. Zorganizowali ją wspólnie Instytut Historii PAN wraz z Archiwum Akt Nowych (aan.gov.pl). Dwudniowe obrady podzielono na kilka paneli: I Źródła archiwalne do badań religioznawczych w zbiorach państwowych, II Archiwa Diecezjalne, III Archiwa Zgromadzeń Zakonnych, IV Archiwa Kościołów Starokatolickich i Kościołów Sui Iuris, V Archiwa Kościołów Protestanckich, VI Religie Niechrześcijańskie. Prelegenci reprezentowali różne archiwa i uczelnie mi.in.: Instytut Religioznawstwa UJ, Archiwum Prowincji Wielkopolsko-Mazowieckiej Towarzystwa Jezusowego, Archiwum Diecezjalnego w Zielonej Górze, Archiwum Kurii Metropolitarnej w Warszawie Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego w Polsce, Archiwum i Biblioteka Synodu Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w Warszawie, Archiwum Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie, Archiwum Akt Nowych w Warszawie. Nie zabrakło ożywionych dyskusji na forum oficjalnym i w kuluarach……Wykładom przysłuchiwał się także biskup pomocniczy Archidiecezji Warszawskiej ks. prof. Michał Janocha – historyk sztuki i bibliotekarz. Naszą instytucję reprezentował ks. mgr lic. Wojciech Silski z Działu Udostępniania.

xWS

„Przejdziem Prosnę – przejdziem Wartę” – ku Niepodległej!

25 kw.
25 kwietnia 2024

Archiwum Państwowe w Kaliszu wydało cenną,  436-stronicową publikację, pt. Niepodległościowcy Wielkopolski południowo – wschodniej (ziemi kaliskiej) w świetle materiałów archiwalnych, która ukazała się w ramach akcji: „Archiwa rodzinne Niepodległej”.

Jest to praca zbiorowa pod redakcją dr Grażyny Schlender – dyrektor kaliskiego Archiwum Państwowego. Archiwalia wykorzystane w książce pochodzą  m.in. z zasobu Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu.

Publikacja promuje postawy patriotyczne, ważne w wychowaniu kolejnych pokoleń, a także stanowi wyraz hołdu dla Wszystkich związanych z ziemią kaliską, którzy walczyli w imię niepodległości Polski przez prawie 300 lat.

Gratulujemy Koleżankom i Kolegom znad Prosny tego wartościowego i kompleksowego opracowania!

xWS

Wizyta naukowa doktorantów Historii Kościoła z WT KUL Jana Pawła II w AAPoz

17 kw.
17 kwietnia 2024

We wtorek 16 kwietnia gościliśmy w naszej siedzibie księży studentów – doktorantów Historii Kościoła z Wydziału Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, którzy pod opieką ks. dra Alberta Warso, wybrali Poznań, jako cel swojego wyjazdu naukowego; pośród nich był pochodzący z Opalenicy z naszej Archidiecezji ks. Amadeusz Fertig. Duchowni studenci z zaciekawieniem zwiedzili Archiwum i sąsiednie zabytkowe atrakcje Ostrowa Tumskiego, miejsca gdzie zaczęła się historia Kościoła w naszej ojczyźnie….. Dobrze jest zaczynać od źródeł i do nich powracać! Ks. Albertowi (znawcy kościelnej heraldyki i blazonowania) i braci doktoranckiej życzymy naukowego rozwoju i sukcesów w zgłębianiu dziejów Kościoła w Polsce, Europie i świecie.

xWS

Archiwum Archidiecezjalnego na targach Targów Dziedzictwa

15 kw.
15 kwietnia 2024

W dniach 11-12.04.2024 r. w Pałacu Działyńskich przy Starym Rynku w Poznaniu w ramach Targów Dziedzictwa odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa zorganizowana przez Bibliotekę Kórnicką PAN, Klasztor Franciszkanów z Krakowa i Cyfrową Drogę, a zatytułowana: Primum non nocere. Rola digitalizacji w ratowaniu dziedzictwa kulturowego.

Naszą instytucję reprezentowali Zastępca Dyrektora AAPoz – ks. dr Jan Maria Musielak oraz Kustosz AAPoz – ks. dr Rafał Rybacki, omawiając zagadnienie „Konserwacja Ksiąg Konsystorza Poznańskiego ( 1403 – 1420) z zasobu Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu”.

Z Maryją przez krzyż ku zmartwychwstaniu…

25 mar
25 marca 2024

22 marca tego roku, w piątek przed Niedzielą Palmową, przeżywaliśmy wielkopostny dzień skupienia pracowników Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu. Gościny udzielił nam Dom Księży Emerytów w Poznaniu-Antoninku, gdzie wysłuchaliśmy konferencji o. Dariusza Laskowskiego OSPPE – paulina i proboszcza dwu parafii w Skórzewie, w dekanacie komornickim. W pięknej kaplicy Domu uczestniczyliśmy w adoracji Najświętszego Sakramentu, Eucharystii i Drodze Krzyżowej; była również możliwość przystąpienia do Sakramentu Pojednania. Tematyka konferencji nawiązywała do przechodzenia od grzechu do wolności w życiu chrześcijańskim. Nie zabrakło nawiązań do Matki Jezusa – Maryi – ze względu na  związek paulinów z Jasna Górą. Mieliśmy także okazję do spotkań z mieszkańcami domu – Księżmi Seniorami  i do umocnienia wzajemnych więzi przy wspólnym posiłku.

xWS

Radiowa Eucharystia z Katedry w źródłach kapitulnych……

16 lut
16 lutego 2024

Nakładem Wydawnictwa Wydziału Teologicznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu pod koniec minionego roku ukazała się publikacja pt. Msze Święte radiowe w aktach Poznańskiej Kapituły Metropolitalnej. Źródła do dziejów Kościoła i polskiej radiofonii (1927-1934). Materiały pozbierał, zredagował i opatrzył komentarzami ks. prof. UAM dr hab.Maciej Szczepaniak, który od niedawna sam jest kanonikiem tejże kapituły. Pozycja zawiera przede wszystkim korespondencję Kapituły (akta kapitulne)  dotyczącą organizacji transmisji nabożeństw z Archikatedry przed drugą wojną światową.  Książka została ubogacona fotografiami oryginalnych dokumentów pochodzących  z zasobu  Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu i może stanowić cenne źródło dla badaczy kultury medialnej i teologii praktycznej międzywojnia.

 xWS

Nominacje – VII edycja Nagrody dla archiwistów 2024

05 lut
5 lutego 2024

Na stornie Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, zmieszczono komunikat dotyczący tegorocznej edycji Nagród im. prof. Stanisława Nawrockiego dla archiwistów województwa wielkopolskiego w którym czytamy:
17 stycznia 2024 r. odbyło się posiedzenie Kapituły Nagród im. prof. Stanisława Nawrockiego dla archiwistów województwa wielkopolskiego.
Na podstawie złożonych wniosków o uhonorowanie archiwistów za wybitne osiągnięcia w pracy na terenie województwa wielkopolskiego, Kapituła nominowała w VII edycji Nagród:
  • do nagrody głównej – panią Justynę Mizerkę,
  • do nagrody dla młodego archiwisty – pana Krzysztofa Zawackiego,
  • do nagrody za całokształt dorobku – pana Piotra Nowakowskiego.

Uroczystość wręczenia Nagród im. prof. Stanisława Nawrockiego dla archiwistów województwa wielkopolskiego odbędzie się 10 czerwca br. w Sali Herbowej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu al. Niepodległości 16/18, w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Archiwów.

Przypomnijmy, Kapituła Nagrody im. prof. Stanisława Nawrockiego dla archiwistów województwa wielkopolskiego, której organizatorem jest Wojewoda Wielkopolski we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej Oddział w Poznaniu, Archiwum Państwowym w Poznaniu i Archiwum Archidiecezjalnym w Poznaniu, została powołana 2017r.

Więcej →