» » » » » Witamy na www.aap.poznan.pl « « « « «

TVP3 Poznań o 105. rocznicy śmierci śp. arcybiskupa Edwarda Likowskiego

20 Lut
20 lutego 2020

W dniu 20 lutego 2020 roku minęła 105. rocznica śmierci arcybiskupa Edwarda Likowskiego (1836-1915) prymasa Polski oraz metropolity gnieźnieńskiego i poznańskiego. Postać ta został przypomniana przez TVP 3 Poznań w programie informacyjnym „Teleskop”. W ramach relacji telewizyjnej zaprezentowano także wypowiedź ks. dra Rafała Rybackiego, kustosza Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu (zobacz na poznan.tvp.pl – tutaj). Dziękujemy!

Źródło i grafika: poznan.tvp.pl

 

O Archiwum – nowa zakładka na naszej stronie

08 Lut
8 lutego 2020

W menu naszej strony internetowej utworzono zakładkę „O Archiwum”. Zawiera ona trzy podstrony:

Przypomnijmy, dokument erekcyjny dotyczący utworzenia Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu, wystawił abp gnieźnieński i poznański, kardynał Edmund Dalbor, Prymas Polski, 13 X 1925 roku. Powstawaniu tej instytucji towarzyszyła powszechna świadomość, że rozpoczyna swoją działalność placówka kościelna o szczególnym znaczeniu dla rozwoju nauki i kultury, tym bardziej, że była ona pierwszą tego typu w ówczesnych granicach Państwa Polskiego.

Strukturę Archiwum stanowią: Dyrekcja, Kancelaria, Dział opracowania zasobu, Dział udostępniania, ewidencji i informacji, w ramach, którego funkcjonują: pracownia naukowa i sekretariat, Pracownia konserwacji materiałów archiwalnych, Pracownia reprograficzna, Dział administracyjno-gospodarczy (Statut Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu, Poznań, dnia 20 września 2004 roku, N. 7270/2004, IV. Struktura organizacyjna § 12).

W związku z kolejnym etapem dostosowywania Polityki Prywatności – do przepisów KIODO / RODO, zamieszczony został nowy regulamin pracowni naukowej Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu.

U sąsiadów – instalacja artystyczna „Przekrój (P)poznania”

03 Lut
3 lutego 2020

U naszych sąsiadów, czyli w Rezerwacie Archeologicznym Genius loci w Poznaniu, ul. Ks. Ignacego Posadzego 3, powstała instalacja artystyczna „Przekrój (P)poznania” autorstwa dra Łukasza Gruszczyńskiego z VIII Pracowni Rzeźby Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. Rzeźba ta, kształtem nawiązuje do wałów obronnych z czasów Mieszka I, ukazując w sposób artystyczny, wysokość i szerokość umocnień grodu poznańskiego sprzed 1000 lat.

Więcej na temat Rezerwatu Archeologicznego Genius loci – zobacz tutaj.

Nominacje do nagrody dla archiwistów województwa wielkopolskiego 2020

29 Sty
29 stycznia 2020

Foto AAPoz, Gala z II. edycji nagrody dla archiwistów 12.06.2019

 

 

 

 

 

22 stycznia 2020 roku odbyło się posiedzenie Kapituły Nagród im. prof. Stanisława Nawrockiego dla archiwistów województwa wielkopolskiego.

Na podstawie złożonych wniosków o uhonorowanie archiwistów za wybitne osiągnięcia w pracy na terenie województwa wielkopolskiego, Kapituła nominowała do III edycji nagrody:

  1. do nagrody głównej – prof. UAM dr hab. Magdalenę Biniaś-Szkopek (Wydział Historyczny UAM, Biblioteka Kórnicka PAN)
  2. do nagrody dla młodego archiwisty – dr Zuzannę Jaśkowską-Józefiak (Wydział Historyczny UAM)
  3. do nagrody za całokształt dorobku – Aleksandrę Cylka-Lewandowską (Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu)

Ponadto Kapituła zawnioskowała o wyróżnienie: Zofii Wojciechowskiej (Archiwum Państwowe w Poznaniu) oraz Stefana Olejniczaka (Archiwum Państwowe w Poznaniu).

Wręczenie nagród odbędzie się w siedzibie Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu 5 czerwca 2020 roku w związku z uroczystościami „Międzynarodowego Dnia Archiwów”.

Dodajmy, iż „Nagrody im. prof. Stanisława Nawrockiego dla archiwistów województwa wielkopolskiego”, zostały ustanowione 6 listopada 2017 r. Organizatorem każdorazowej edycji Nagród jest Wojewoda Wielkopolski we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej Oddział w Poznaniu, Archiwum Państwowym w Poznaniu i Archiwum Archidiecezjalnym w Poznaniu. Należy zaznaczyć, iż jest to pierwsze tego typu wyróżnieniem w Polsce. Relacja z II Gali, edycja 2019 – zobacz tutaj.

Źródło: www.poznan.uw.gov.pl oraz AAPoz

Relacje z wystawy: Papieże, władcy, biskupi

15 Sty
15 stycznia 2020

W ramach projektu „Wyspa Kultury”, Fundacja Signum Caritatis, Restauracja „Galeria Tumska”, Archiwum Archidiecezjalne w Poznaniu przygotowały wystawę fotografii najcenniejszych archiwaliów Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu: „Papieże, władcy, biskupi” (więcej na temat projektu – zobacz tutaj).

Przewodnik Katolicki, nr 2/2020

 

 

 

 

 

 

Ogólnopolski tygodnik społeczno-religijny: Przewodnik Katolicki. W numerze  2/2020 z dnia 12.01.2020 w ramach wkładki: Metropolia Poznańska został zamieszczony artykuł autorstwa ks. Rafała Rybackiego – kustosza AAP i jednocześnie kuratora ekspozycji promujący wystawę o tytule: Papieże, władcy, biskupi.

TVP3 Poznań, Z życia Kościoła, 04.01.2020

 

 

 

 

 

TVP 3 Poznań, program telewizyjny: Z życia Kościoła – informator o bieżących uroczystościach i wydarzeniach w wielkopolskich kościołach. Relacja z Wystawy zobacz na stronie internetowej TVP 3 Poznań – Z życia Kościoła, program z 04.01.2020, oglądaj od 11 min. 53 sek. – zobacz tutaj.

Grafika:

  • Przewodnik Katolicki
  • www.poznan.tvp.pl

 

Muzyka na nowo odkryta: Missa ex D – Fr. Xaver Brixi

08 Sty
8 stycznia 2020

Rok Pański 2019 zakończyliśmy wzbogaceni czwartym już tomem serii Muzyka na nowo odkryta pod redakcją niestrudzonych badaczek: Pani prof. UAM dr. hab. Aliny Mądry (cała seria) oraz Pani Olgi Olejniczak (bieżący tom). Tym razem jesteśmy zaproszeni, aby zgłębić spuściznę naszego południowego sąsiada – genialnego Czecha – Franciszka Xavera Brixiego, żyjącego w latach 1732–1771, związanego z Katedrą św. św. Wita, Wacława i Wojciecha w Pradze na Hradczanach, którego to utwory, a zwłaszcza Missa ex D, były wykonywane przez kapelę parafialną w Grodzisku i farną św. Marii Magdaleny w Poznaniu.Stanowią one cenne świadectwo nie tylko bogactwa panoramy muzycznej XVIII stulecia w Wielkopolsce i ówczesnej diecezji poznańskiej, lecz także  dyfuzji kompozycji muzycznych w regionie Europy Środkowej, i wysokiego poziomu artystycznego ośrodków naszego regionu. Omawiana pozycja jest owocem cennej współpracy naszej archiwalnej placówki, posiadającej w swym zasobie liczne odpisy nutowe różnorakich dzieł z tego okresu, a także Stowarzyszenia Musica Patria i Miasta Poznania, które przyznało środki potrzebne do realizacji projektu. Wyrażamy nadzieję, że wspólpraca ta w nadchodzącym 2020 roku będzie kontynuowana i przyczyni się do popularyzacji prawdziwych pereł spośród rękopisów muzycznych odkrytych i nieodkrytych dotąd mistrzów.

XWS

Boże Narodzenie A.D. 2019

24 Gru
24 grudnia 2019

Wystawa: „PAPIEŻE, WŁADCY, BISKUPI”

23 Gru
23 grudnia 2019

 

W ramach projektu „Wyspa Kultury”, Fundacja Signum Caritatis, Restauracja „Galeria Tumska”, Archiwum Archidiecezjalne w Poznaniu serdecznie zapraszją na wernisaż wystawy fotografii najcenniejszych archiwaliów Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu „Papieże, władcy, biskupi”, który odbędzie się 30 grudnia 2019 roku o godz. 10:00 w dawnej kanonii – obecnie Restauracji „Galeria Tumska”, Ostrów Tumski 5a w Poznaniu.

„Wyspa Kultury” to projekt Fundacji Signum Caritatis mający na celu wzbogacenie życia kulturalnego na Ostrowie Tumskim – historycznym zalążku Polski i Poznania. Założeniem projektu jest organizacja cyklicznych wydarzeń. Prezentują one twórczość poznańskich artystów w różnorodnej przestrzeni jedynej w mieście wyspy – w jej różnych, zabytkowych, czasem nieznanych szerszej publiczności, miejscach.

35. rocznica śmierci śp. bpa Tadeusza Ettera (1911-1984)

18 Gru
18 grudnia 2019

Biskup Tadeusz Etter (Foto. z zasobu AAPoz, Pniewy, 28.03.1978), urodzony dnia 16 V 1911 r. w Poznaniu, uczęszczał do Gimnazjum im. K. Marcin­kowskiego w Poznaniu. Po uzyskaniu matury zgłosił się do seminarium duchownego i odbył studia filozoficzne w Gnieźnie i teologiczne w Poznaniu. Dnia 17 VI 1934 r. otrzymał z rąk ks. kard. Augusta Hlonda święcenia kapłań­skie. Jako kapłan pracował najpierw na sta­nowisku wikariusza w Bninie, później został prefektem Collegium Marianum w Poznaniu. Na początku wojny 1939 pełnił funkcję wi­kariusza w parafii św. Marcina w Poznaniu. Aresztowany w kwietniu 1940 r. był więziony w siedzibie Gestapo przy obecnej ul. Niezłom­nych i w Forcie VII w Poznaniu, a następnie przewieziony do obozu koncentracyjnego w Dachau. Krótko przebywał też w Gusen, gdzie pracował w kamieniołomach. Po wy­zwoleniu w r. 1945 był przez pewien czas na Zachodzie kapelanem obozu repatriantów. W r. 1947 wrócił do Poznania, gdzie znów zaczął pracować jako prefekt w szkolnictwie. Po usunięciu nauki religii ze szkół był na­uczycielem religii młodzieży w parafii farnej w Poznaniu. W grudniu 1956 r. został redak­torem naczelnym wznowionej „Biblioteki Kaznodziejskiej” i był nim do końca życia. Mianowany biskupem dnia 16 VII 1959 r., przyjął sakrę biskupią dnia 25 X 1959 r. z rąk ks. abp. Antoniego Baraniaka. Przez cały czas biskupstwa pełnił funkcję wikariusza generalnego archidiecezji. W episkopacie był przez długie lata członkiem rozmaitych komisji, m.in. katechetycznej, maryjnej i do spraw KUL.

Ks. bp Tadeusz Etter zmarł dnia 18 XII 1984 r. w Poznaniu. Uroczystości pogrzebowe rozpo­częły się dnia 21 XII 1984 r. Zwłoki zostały wystawione w otwartej trumnie w kościele NMP przy katedrze. O godzinie 17.00 w kon­dukcie pod przewodnictwem ks. abp. metro­polity Jerzego Stroby przeniesiono trumnę do katedry. Mszę św. koncelebrowaną odprawił ks. bp Stanisław Napierała, kazanie wygłosił ks. bp Zdzisław Fortuniak. Dnia następnego odbyły się w katedrze główne uroczystości żałobne. Mszy św. koncelebrowanej prze­wodniczył ks. kard. Franciszek Macharski z Krakowa, kazanie wygłosił metropolita po­znański, podkreślając sprawiedliwość Zmar­łego. Mówił o jego przeżywaniu cierpienia, o głębokim poczuciu odpowiedzialności, a także jego skromności. Wspomniał też o umiłowaniu przez Zmarłego rodzinnego miasta Poznania.

W uroczystościach w katedrze brało udział ok. 30 biskupów, kapłani diecezjalni i za­konni, klerycy Arcybiskupiego Seminarium Duchownego, siostry zakonne i świeccy. Pogrzeb odbył się o godz. 14.00 na cmentarzu w Miłostowie. Kondukt prowadził ks. abp me­tropolita Jerzy Stroba. Zmarłego żegnała także orkiestra harcerzy. Słowa podziękowania przy grobie wypowiedział ksiądz arcybiskup metropolita.

Źródło: ks. Adam Pawłowski, Zgon i pogrzeb śp. ks. Bpa Tadeusza Ettera, [w:] „Miesięcznik Kościelny Archidiecezji Poznańskiej”, r. 1984, nr 12, s. 281.