» » » » » » » » Witamy na www.aap.poznan.pl « « « « « « « «

04 lis
4 listopada 2021

 

Uprzejmie informujemy!

  • Archiwum Archidiecezjalne w Poznaniu od 10 maja 2021 r. wznowiło udostępnianie materiałów archiwalnych w pracowniach naukowych.
  • W związku z obowiązującym limitem 1 osoba na 10 m2, jednorazowo w pracowni mogą przebywać trzy osoby. Ponieważ Archiwum Archidiecezjalne w Poznaniu posiada dwie pracownie oznacz to, iż równocześnie możemy przyjąć 6 osób (3+3).
  • Pracownie naukowe Archiwum do odwołania czynne są od poniedziałku do czwartku w godzinach 10:00-14:00, z przerwą techniczno-organizacyjną na wietrzenie i dezynfekcję stanowisk w godzinach 12:00-12:30.
  • Dostępność miejsc w pracowniach naukowych Archiwum można sprawdzić – zobacz tutaj.
  • Szczegółowej zasady korzystania z materiałów archiwalnych w Archiwum Archidiecezjalnym w Poznaniu w czasie stanu epidemii – zobacz tutaj .

Frater Nicolaus Ostiensis et Velletrensis Episcopus…

04 lis
4 listopada 2021

W księdze jubileuszowej Ecclesia Res Multorum Colorum Opuscula Felici Lenort Octogenario Dedicata, poświęconej Księdzu Feliksowi Lenortowi z okazji jego osiemdziesiątych urodzin znalazł się artykuł Kustosza naszego archiwum – Ks. dra Rafała Rybackiego „Frater Nicolaus Ostiensis et Velletrensis Episcopus…, następnie papież Benedykt XI jako legat apostolski w poznańskim sporze o dziesięciny w 1302 roku” poświęcony ciekawemu dokumentowi z naszego zasobu ( sygnatura DK perg. 47)  – należącego do zespołu  pergaminów Kapituły katedralnej w Poznaniu. Dokument ten w całości spisany po łacinie jest zaopatrzony w dobrze zachowaną pieczęć kardynalską. Ks. Rafał przedstawia w artykule kontekst historyczny i prawny tytułowego sporu oraz postać samego Kardynała Mikołaja – późniejszego papieża Benedykta XI, który to ten dokument wystawił. Gratulując Jubilatowi – Księdzu Feliksowi Lenortowi zachęcamy do pasjonującej lektury artykułu naszego Kustosza.

xWS

Z archiwalnej półki: „Biblia w zasobach Archiwum”

06 paź
6 października 2021

Zapraszamy na kolejny film z cyklu: „Z archiwalnej półki”. Z okazji Dnia Archiwistów, przypadającego w liturgiczne wspomnienie św. Hieronima – patrona archiwistów i biblistów (30 września) o Biblii w zasobach archiwalnych, („w oktawie”) opowiada ks. dr Jan Maria MUSIELAK – Wicedyrektor Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu.

Z dziejów winogradzkich salezjanów…..

29 wrz
29 września 2021

 Nakładem Wydawnictwa Pallotinum ukazała się na dniach cenna i ciekawa monografia poświęcona najstarszej winogradzkiej parafii „Parafia św. Jana Bosko w Poznaniu na tle uwarunkowań polityczno-religijnych 1945-1989” – autorstwa pani Zofii Leitgeber. Autorka obficie korzystała z naszego zasobu (zespół KA), dotyczącego najpierw parafii św. Wojciecha – do której to należała ta część Poznania, do momentu utworzenia parafii salezjańskiej w 1975 roku. Pani Zofia zarysowuje szeroki kontekst historyczno-polityczny i  kościelno-religijny tamtych trudnych czasów powojennych i komunistycznych, gdy w bólach rodziła się wspólnota p.w. św. Jana Bosko. Zamieszcza ciekawe analizy, wnioski i interesujący materiał fotograficzny. Życzymy, by ta wartościowa książka przyczyniła się do upamiętnienia dzielnych, wytrwałych, nierzadko wręcz bohaterskich ludzi w ich zmaganiach o świątynię, o wspólnotę wierzących oraz życie wiary i wewnętrznej wolności na poznańskich Winogradach. Niech Patron – założyciel Salezjanów Św. Jan Bosko wspiera swą przyczyną dzisiejszych duszpasterzy i wiernych, którzy korzystają z dorobku swych poprzedników. Ziemia użyźniona trudnościami, walkami…. daje nadzieję na plon obfity….

xWS

Z archiwalnej półki: „Stefan kard. Wyszyński – Prymas Tysiąclecia”

11 wrz
11 września 2021

Zapraszamy na kolejny film z cyklu: „Z archiwalnej półki”. O liście Stefana kard. Wyszyńskiego – Prymasa Tysiąclecia do bp. Antoniego Baraniaka, opowiada ks. mgr Wojciech SILSKI z Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu.

I. Krajowy Kongres Eucharystyczny w Poznaniu w 1930 r.

07 wrz
7 września 2021

W dniach 5-12 września 2021 r. w Budapeszcie pod hasłem „Wszystkie moje źródła są w Tobie” (Ps 87,7) odbywa się 52. Międzynarodowy Kongres Eucharystyczny: „To wielkie wydarzenie w życiu Kościoła katolickiego ma na celu promowanie i pogłębianie zrozumienia i czci dla sakramentu Eucharystii w Kościele lokalnym i powszechnym” (szczegóły – zobacz: eKai.pl).

Warto przypomnieć, iż pierwszy Krajowy Kongres Eucharystyczny w Polsce z inicjatywy kardynała Augusta Hlonda, odbył się w Poznaniu, w dniach: 26-29.06.1930 r. (zdjęcie: Przewodnik Katolicki, nr 28 z 13.07.1930 r., s. 12 / skan: Archiwum Archidiecezjalne w Poznaniu).

2021 – Aktualizacja plików w ramach CAAP

27 lip
27 lipca 2021

Trwają prace nad rozwojem Cyfrowego Archiwum Archidiecezji Poznańskiej (CAAP), które zostało utworzone w 2010 roku. W wyniku ostatniej aktualizacji w CAAP udostępniono 1.008 nowych plików. Ogółem CAAP zawiera już 8.008 plików z zasobu Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu.

Z archiwalnej półki: „Pielgrzymkowe Archiwum”

08 lip
8 lipca 2021

Zapraszamy na kolejny filmik z cyklu: „Z archiwalnej półki”. O archiwaliach związanych z Poznańską Pieszą Pielgrzymką na Jasną Górę, opowiada ks. mgr Wojciech SILSKI z Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu.

Medal – Optime Merito Archidioecesis Posnaniensis

29 cze
29 czerwca 2021

Z okazji uroczystości Świętych Apostołów Piotra i Pawła abp Stanisław Gądecki przyznał medale Optime Merito Archidioecesis Posnaniensis (za znaczące zasługi dla Archidiecezji Poznańskiej). W gronie odznaczonych był także pracujący od 46 lat w dziale konserwacji Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu na stanowisku introligatora – Pan Sławomir Leszczyński. Przez jego ręce na przestrzeni prawie półwiecza przeszły setki ksiąg metrykalnych i innych – nadszarpniętych zębem czasu, którym „przedłużył żywot”  umożliwiając dalsze z nich korzystanie. Gratulujemy!!!

Foto: archpoznan.pl

Z archiwalnej półki: „BIAŁA DAMA – Teofila Działyńska, Kórnik 1790 rok”.

21 cze
21 czerwca 2021

Zapraszamy na kolejny filmik z cyklu: „Z archiwalnej półki”. O zapisie z księgi zmarłych z 1790 roku z parafii pw. Wszystkich Świętych w Kórniku, a dotyczącym „BIAŁEJ DAMY” – Teofili Działyńskiej opowiada mgr Anna Tuchołka z Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu.