24 Sty

Archidiecezja Poznańska Beneficjentem ZPOR

Modernizacja i Adaptacja Zabytkowych Budynków Muzeum i Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu


 

Inwestycja jest współfinansowana w 75% przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPOR)

Czas realizacji – rok 2006. Projekt przewiduję modernizację i zabezpieczenie dwóch zabytkowych budynków: byłej Akademii Lubrańskiego położonej przy ul. Lubrańskiego l (na zdjęciu po lewej) i byłego Wikariatu Katedralnego położonego przy ul. Ks. Posadzego 2 w Poznaniu (na zdjęciu po prawej) oraz zamianę ich funkcji. Zgodnie z planami nastąpi przeniesienie do budynku, gdzie aktualnie mieści się Muzeum Archidiecezjalne (ul. Ks. Posadzego 2 w Poznaniu) części zbiorów Archiwum oraz pracowni konserwatorskiej. Pozwoli to na stworzenie właściwych warunków dla funkcjonowania Archiwum Archidiecezjalnego.Minolta DSC Oprócz Archiwum i pracowni konserwatorskiej mieścić się tam będzie pracownia naukowa, pracownia opracowania zbiorów oraz biura. Utworzona zostanie również sala wystawiennicza dla ekspozycji archiwaliów. Całość zbiorów znajdująca się w starym Muzeum Archidiecezjalnym przy ul. Ks. Posadzego 2 zostanie przeniesiona do zabytkowego budynku przy ul. Lubrańskiego 1. Budynek ten w wyniku realizacji projektu zostanie wyremontowany, stropy wzmocnione, a całe wnętrze dostosowane do potrzeb ekspozycji muzealnej, tak, aby uzyskać ciąg zwiedzania. W budynku dodatkowo będą funkcjonować pomieszczenia administracyjne muzeum. Wnętrze budynku zostanie zmodernizowane w taki sposób, aby dostosować je do potrzeb powiększającej się kolekcji zbiorów muzealnych. Przewidziana jest budowa nowej klatki schodowej, spełniającej wymogi bezpieczeństwa. Eksponowane tam będzie rzemiosło artystyczne od XIII w. Po współczesność, w tym złotnictwo wielkopolskie, kolekcje mebli, porcelany, szkła, niezwykle bogaty zbiór tkanin i haftów od XIV w. po współczesność, bogato reprezentowana rzeźba średniowieczna wielkopolska i europejska, oraz barokowe malarstwo polskie i europejskie, a także sztuka ludowa Wielkopolski. Zamiana funkcji obiektów będzie bardzo korzystna zarówno dla działalności muzeum (przeniesienie zbiorów do zabytkowego budynku), jak i dla archiwum (zwiększona powierzchnia stworzy możliwość zgromadzenia całości archiwaliów i rozwoju znajdujących się tam pracowni). Modernizacja obejmowała będzie elewacje i wnętrza budynków, wzmocnienia lub ewentualną wymianę elementów konstrukcyjnych oraz zabezpieczenie budynków przed działaniem wilgoci. Planowana adaptacja związana jest również z likwidacją barier architektonicznych – w projekcie przewidziano platformy schodowe dla osób niepełnosprawnych, likwidację progów na posadzkach itp., dostosowaniem budynków do aktualnych przepisów dotyczących oszczędności energii cieplnej i przepisów ochrony przeciwpożarowej oraz wymogów bhp. Obydwa budynki objęte projektem wpisane są do rejestru zabytków miasta Poznania. Budynek byłej Akademii Lubrańskiego pochodzi z 1518 r., natomiast budynek byłego Wikariatu Katedralnego pochodzi z przełomu XVIII i XIX wieku i jest również wpisany do rejestru zabytków miasta Poznania. W wyniku realizacji projektu zapewnione zostaną ochrona i właściwe zabezpieczenie zabytkowych obiektów Muzeum i Archiwum oraz zgromadzonych w nich zbiorów. Możliwa będzie również odpowiednia ekspozycja ciągle powiększającej się kolekcji cennych zbiorów, pełniących funkcję informacyjną i edukacyjną istotną dla całego regionu wielkopolskiego. Remont zwiększy atrakcyjność turystyczną obiektów i pozwoli na znaczne powiększenie grup osób zwiedzających Muzeum i Archiwum.

Projekt architektoniczny:

  • Przedsiębiorstwo Projektowo-Usługowe „FILAR” Sp. z o.o. – Leszno

Przygotowanie wniosku do ZPOR:

  • Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. – Poznań

Wykonawca:

  • Konsorcjum Budowlane FORBUD – Poznań

 

Zobacz również:
  • Uroczystość poświęcenia odnowionych budynków Muzeum i Archiwum
  • Media o uroczystości poświęcenia odnowionych budynków Muzeum i Archiuwm