24 sty

Bazy danych: AAPoz i RISM

  1. AAPoz – Zintegrowany system informatyczny do obsługi Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu (Link)

Poprzez zintegrowaną bazę danych AAPoz udostępniamy informacje dotyczące następujących inwentarzy i katalogów:

– Archiwalia

– Księgi metrykalne

– Książki

– Czasopisma

– Maszynopisy

– Nuty (w przygotowaniu)

– Filmy (w przygotowaniu)

– Fotografie (w przygotowaniu)

– Nagrania audio (w przygotowaniu)

 

2. RISM – Répertoire International des Sources Musicales (Międzynarodowy Katalog Źródeł Muzycznych – Link)

Zbioru muzykaliów przechowywanych w Archiwum Archidiecezjalnym w Poznaniu

– po kapeli farnej z Poznania (Muz MM).

– po kapeli farnej z Grodziska Wielkopolskiego (Muz GR)

3. Spis parafii, których księgi metrykalne znajdują się w AAPoz.

 

UWAGA!!! Fakt występowania danej jednostki w bazie danych nie oznacza, iż jest ona udsotępniona dla kwerendzistów.

Ta funkcja sprawdzenia dostępności a także automatycznego zamówienia konkretnej jednostki archiwalnej bezposrednio do Czytelni Akt, przewidziana jest kolejnej wersji bazy danych. Aktualnie trwają prace nad przygotowaniem nowej i zintegrowanej (obejmującej wszystkie udostępnione inwentarze) bazy danych.