Archiwum z miesiąca: Listopad, 2013

„Audiowizualne archiwa XXI wieku”

13 Lis
13 listopada 2013

Plakat_ŚDDAW_w2

Archiwum Państwowe w Poznaniu
Archiwum Archidiecezjalne w Poznaniu
Polska Akademia Nauk Archiwum w Warszawie Oddział w Poznaniu
Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Poznaniu

zapraszają na sympozjum naukowe

 

 „Audiowizualne archiwa XXI wieku”

27 listopada 2013

 Sala konferencyjna Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN, ul. Noskowskiego 12/14 w Poznaniu
(wejście od ul. Wieniawskiego 17/19)

 Program:

10:00 – 10:10 Powitanie uczestników i gości, otwarcie konferencji
• prof. Dorota Skotarczak (UAM Poznań), Materiały audiowizualne jako materiał badawczy
dla historyka
• prof. Jerzy Sierociuk (UAM Poznań), Poznańskie archiwum dialektologiczne – zasób nagrań
fonograficznych, opracowanie
• prof. Waldemar Chorążyczewski (UMK Toruń), Archiwistyka a prognozowanie przyszłości: archiwa
w dobie cyfryzacji
• Ryszard Wojtkowski (NDAP Warszawa), Digitalizacja w polskich archiwach państwowych
• Katarzyna Plewka (NAC Warszawa), Zbiory audiowizualne w Narodowym Archiwum Cyfrowym –
o tym, co było, jest i będzie
• Radosław Poboży (BUiAD IPN Warszawa), Zbiory filmowe w archiwum Instytutu Pamięci Narodowej

Więcej →

BOGACTWO ARCHIWALIÓW I MUZEALIÓW KOŚCIELNYCH

07 Lis
7 listopada 2013

AAPoz_TI_Zdjęcie0278Archiwum Archidiecezjalne w Szczecinie zorganizowało konferencję połączoną z wystawą: BOGACTWO ARCHIWALIÓW I MUZEALIÓW KOŚCIELNYCH (7 listopada 2013 r., Szczecin, Książnica Pomorska). Wśród zaproszonych gości byli także pracownicy Archiwum Archidiecezjalnego z Poznania. W ramach dwóch sesji referatowych,  uczestnicy spotkania wysłuchali następujących przedłożeń:

1. Prof. zw. dr hab. Kazimierz Kozłowski (Uniwersytet Szczeciński) – „Formowanie się archiwów historycznych na ziemiach zachodnich i północnych Polski. Specyfika Pomorza Zachodniego.

2. Dr Jan Macholak (Archiwum Państwowe w Szczecinie) – „Materiały źródłowe do stosunków państwo – Kościół w zasobie Archiwum Państwowego w Szczecinie.”

3. Mgr Zbigniew Stanuch (IPN Szczecin) – „Źródła do dziejów Kościoła katolickiego na Pomorzu Zachodnik w zasobie archiwalnym IPN Oddział Szczecin.”

Więcej →

„Dzień Praktyk i Staży w Instytucie Historii UAM”

06 Lis
6 listopada 2013

AAPoz_Praktyki_WH_UAMDnia 6 listopada 2013 roku, Instytut Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zorganizował kolejną edycję przedsięwzięcia pod hasłem „Dzień Praktyk i Staży w Instytucie Historii UAM”. W założeniu organizatorów: „Ideą tego typu spotkania jest promocja najlepszych wielkopolskich instytucji, ich oferty praktyk oraz staży, a także najbardziej przedsiębiorczych firm tworzących nowe miejsca zatrudnienia… Celem spotkania jest zachęcenie studentów do samodzielnego poszukiwania możliwości rozwoju zawodowego. To także szansa dla podmiotów oferujących praktyki i staże studenckie na bezpośrednie spotkanie ze studentami i prezentacja oferty współpracy z instytutem Historii UAM”.

W gronie firm i instytucji, które na swoich stoiskach przedstawiały ofertę praktyk, było także Archiwum Archidiecezjalne w Poznaniu. Pracownicy AAPoz: br. Zbigniew Godlewski CFCI (Dział udostępniania) oraz mgr Tomasz Irzyk (Sekretariat) zachęcali studentów UAM do skorzystania z możliwości odbycia praktyki, stażu lub wolontariatu w naszym Archiwum.

10 – lecie Archiwum Diecezji Koszalińsko – Kołobrzeskiej

05 Lis
5 listopada 2013

AD_KoszalinZ okazji 10. rocznicy erygowania, Archiwum Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej zorganizowało konferencję naukowa, która odbyła się dnia 5 listopada 2013 roku w Centrum Edukacyjno-Formacyjnego w Koszalinie. Wśród zaproszonych gości byli także pracownicy Archiwum Archidiecezjalnego z Poznania. Uczestnicy rocznicowej uroczystości wysłuchali następujących referatów:

1) prof. zw. dr bab. Kazimierz Kozłowski (US) – Archiwa Historyczne Pomorza Zachodniego w przestrzeni społecznej

2) dr Jan Macholak, (AP Szczecin) – Materiały źródłowe do dziejów Kościoła katolickiego na Pomorzu Środkowym w zasobie Archiwum Państwowego w Szczecinie

3) Robert Borucki (AP Koszalin) – Wydział do Spraw Wyznań PWRN i Urzędu Wojewódzkiego w Koszalinie wobec Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej – w łatach 1972-1989

4) dr Rafał Reczek. (IPN Poznań) – Władze wobec Kościoła katolickiego w Polsce w latach 1944-1989. Materiały do dziejów Kościoła w zasobach Instytutu Pamięci Narodowej

Więcej →

„Quod iustum est et aequum”

05 Lis
5 listopada 2013

AAPoz_AAPoz_AAPoz_2013-11-06-895W poznańskiej katedrze 5 listopada 2013 r. odbyła się uroczysta prezentacja Księgi Pamiątkowej „Quod iustum est et aequum”, wydanej z okazji złotego jubileuszu kapłaństwa kard. Zenona Grocholewskiego (więcej na temat uroczystości zobacz na stronach Archidiecezji Poznańskiej – tutaj oraz na stronach Katolickiej Agencji Informacyjnej – tutaj).

Należy zaznaczyć, iż do grona autorów zaproszono przedstawiciela Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu. Kustosz ks. Rafał Rybacki jest autorem artykułu zamieszczonego w pierwszej części księgi: AGROPOLI – antica sede vescovile della Lucania e sede titolare dell’Arcivescovo Zenon Grochlewski negli anni 1982-2001 Lineamenti storici (AGROPOLI – starożytna siedziba biskupia Lukanii i stolica tytularna abpa Zenona Grocholewskiego 1982-2001).