Archiwum z miesiąca: Kwiecień, 2015

70. rocznica wyzwolenia hitlerowskiego obozu koncentracyjnego w Dachau

30 Kwi
30 kwietnia 2015
AAP_D20150429

29.04.2015r. Msza św. w Dachau

Przedstawiciele Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu, uczestniczyli w pielgrzymce do Dachau, z okazji 70. rocznicy wyzwolenia hitlerowskiego obozu koncentracyjnego. W okresie II wojny światowej obóz w Dachau był głównym miejscem więzienia duchownych z Kościołów chrześcijańskich m.in. blisko 1800 księży, zakonników i biskupów katolickich z Polski. Z Archidiecezji Poznańskiej w  KZ Dachau spośród 273 więzionych kapłanów, zginęło 143. Requiem aeternam dona ei Domine et lux perpetua luceat ei.

 

Homilia: Abp Stanisław Gądecki, Światło w ciemnościach. 70-lecie wyzwolenia obozu koncentracyjnego Dachau. Pielgrzymka duchowieństwa polskiego i Polonii w Niemczech do Dachau (Freising – 29.4.2014) – zobacz tutaj.

Aktualizacja plików w ramach Cyfrowego Archiwum Archidiecezji Poznańskiej

27 Kwi
27 kwietnia 2015
AAPoz_CAAP_g

Cyfrowe Archiwum Archidiecezji Poznańskiej

Trwają prace nad rozwojem funkcjonującego od 2010 roku, Cyfrowego Archiwum Archidiecezji Poznańskiej (CAAP). Aktualnie na terminalach komputerowych w pracowniach naukowych AAPoz, udostępnionych jest 3 251 plików m.in.

Zespół: Biskupi Poznańscy – Acta Visitationum (103 pliki),

Zespół: Konsystorz Generalny w Poznaniu (255 plików),

Zespół: Księgi metrykalne katolickie (2 823 pliki).

Cz. 2 wystawy: KARDYNAŁ nieZNANY

10 Kwi
10 kwietnia 2015
Wystawa w M.A. 9.04-26.06.2015r.

Archiwalia z AAPoz na wystawie w Muzeum Archidiecezjalnym w Poznaniu: 9.04-26.06.2015r.

W Muzeum Archidiecezjalnym w Poznaniu, otwarto drugą część wystawy: Mieczysław Halka-Ledóchowski (1822-1902) – KARDYNAŁ nieznany. Wystawa poświęcona jest Kardynałowi Mieczysławowi Ledóchowskiemu w 140 rocznicę przyjęcia kardynalskiego kapelusza i została zorganizowana przez Bramę Poznania, Archiwum Archidiecezjalnym w Poznaniu oraz Muzeum Archidiecezjalne w Poznaniu. Wystawa jest czynna od 9.04 do 26.06. 2015. Więcej na temat wystawy – zobacz tutaj.

Święta Zmartwychwstania Pańskiego A.D. 2015

03 Kwi
3 kwietnia 2015
Wielkanoc A.D. 2015

Wielkanoc A.D. 2015

Wszystkim odwiedzającym naszą stronę, a także archiwistom, kwerendzistom, a szczególnie przyjaciołom i sympatykom Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu, składamy najserdeczniejsze życzenia:

Niech Zmartwychwstały Pan, Zwycięzca śmierci, piekła i szatana,

wspomaga w realizacji życiowego powołania, umacniając w ten sposób: Wiarę, Nadzieję i Miłość!

Pracownicy AAPoz

„La cura vigilantissima” – 10. rocznica śmierci św. Jana Pawła II

02 Kwi
2 kwietnia 2015
AAPoz

AAPoz

Publikacja Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu – tłumaczenie z języka włoskiego, Listu Apostolskiego Jana Pawła II w formie motu proprio „La cura vigilantissima”.

          Z przedmowy Arcybiskupa Metropolity Poznańskiego Stanisława Gądeckiego

Z punktu widzenia historii powszechnej nie ulega jednak wątpliwości, iż właśnie w dniu 2 kwietnia 2005 roku zakończył się jeden z najdłuższych pontyfikatów w historii Kościoła katolickiego, wypełniony gigantyczną pracą apostolską na wielorakich płaszczyznach obecności tegoż Kościoła we współczesnym świecie. Z pewnością potrzeba czasu i wysiłku, aby nakreślić adekwatną i zgodną z wymogami metodologii nauk historycznych syntezę pontyfikatu Jana Pawła II. Przynoszą jednak już dziś swe błogosławione owoce w życiu Kościoła i rodziny ludzkiej jego niepodważalne dokonania, dzięki którym termin aggiornamento nie stał się z czasem ulotnym hasłem bądź medialną reminiscencją soboru watykańskiego II. Tak, jak wielcy papieże tegoż soboru Jan XXIII i Paweł VI, Jan Paweł II usilnie wykazywał, że odnowa Kościoła jest dziedzictwem i zobowiązaniem, czyli rzeczywistością daną i zadaną jednocześnie… Szczególną wymowę posiada fakt, iż kilkanaście dni przed swoją śmiercią papież Jan Paweł II promulgował dnia 21 marca 2005 roku w formie motu proprio list apostolski La cura vigilantissima, na mocy którego ogłosił nową ustawę regulującą funkcjonowanie archiwów Stolicy Apostolskiej, podkreślając zarazem, w jak znaczącym stopniu instytucja archiwum służy samej misji Kościoła. Nakładem Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu ukazuje się tłumaczenie tegoż dokumentu na język polski.

Tłumaczenie z języka włoskiego: ks. Rafał Rybacki – Kustosz Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu.