Archiwum z miesiąca: Październik, 2016

Joanna Napierała: „Praca za pokolenia dla pokoleń”, 90 – lecie Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu

25 Paź
25 października 2016
scan0001mmm

Tom 105 (2016)

W najnowszym numerze czasopisma Archiwa Biblioteki i Muzea Kościelne, Tom 105 (2016), wydawanego na Wydziale Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie, ukazał się artykuł „Praca za pokolenia dla pokoleń”, 90 – lecie Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu (s. 445-454). Autorką tekstu jest Archiwistka Kurii Metropolitalnej w Poznaniu i współpracująca z Archiwum Archidiecezjalnym w Poznaniu, Pani mgr Joanna Napierała. Serdecznie gratulujemy.

 

Studenci Uniwersytetu Trzeciego Wieku w AAP

21 Paź
21 października 2016

aapoz_125329_m

W dniu 21 października 2016r. gościliśmy w Archiwum Archidiecezjalnym w Poznaniu, 18. Studentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku z Wronek.

Kraków – III Ogólnopolskie Forum Dyrektorów Archiwów Diecezjalnych w Polsce

14 Paź
14 października 2016

aapoz_imgp4575_ofad

W dniach 9-11.10.2016r. odbyło się w Krakowie III Ogólnopolskie Forum Dyrektorów Archiwów Diecezjalnych w Polsce. W spotkaniu uczestniczyli także Metropolita Krakowski – kardynał Stanisław Dziwisz, Ordynariusz Diecezji Gliwickiej – bp Jan Kopiec oraz dr Wojciech Woźniak – Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych. W czasie Forum poruszono tematy dotyczące stanu zachowania archiwaliów, opracowania, prewencji, digitalizacji a także zabezpieczenia oraz postępowania z archiwaliami na wypadek pożaru. To ostatnie zagadnienie, dzięki uprzejmości Dyrektora Archiwum Państwowego w Poznaniu Pana Henryka Krystka, przedstawił dr Przemysław Wojciechowski – Kierownik Pracowni Konserwacji. Uczestnicy Forum mieli także możliwość zwiedzić następujące archiwa: Archiwum Krakowskiej Kapituły Katedralnej, Archiwum Bazyliki Mariackiej, Archiwum Księży Misjonarzy, Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie. W tym roku, organizatorem Forum był ks. prof. Jacek Urban, Dyrektor Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie. Było to już trzecie Forum, pierwsze zainicjowane przez Archiwum Archidiecezjalne w Poznaniu, odbyło się w 2014r. Gospodarzem ubiegłorocznego spotkania było Archiwum Diecezjalne w Kielcach. W przyszłym roku, gospodarzem Forum będzie Archiwum Archidiecezjalne w Gnieźnie. W Krakowie, Archiwum Archidiecezjalne w Poznaniu reprezentował Zastępca Dyrektora ks. dr Jan Maria Musielak.

Poznań 2020 – XXIII Międzynarodowy Kongres Nauk Historycznych

07 Paź
7 października 2016
k-o-n-g-r-e-s002

23 – 29 sierpnia 2020 r.

Światowe Kongresy Historyków odbywają się co piąć lat w różnych częściach świata. Ich organizatorem jest istniejący od 1926 roku Międzynarodowy Komitet Nauk Historycznych oraz miasto-gospodarz wybierane przez światową reprezen­tację historyków. Kongresy gromadzą kilka tysięcy uczest­ników (w tym najwybitniejszych przedstawicieli nauk histo­rycznych), którzy przyjeżdżają często z osobami towarzyszą­cymi (również z dziećmi). Uzyskanie prawa organizacji takiego wydarzenia jest nie­zwykłym wyróżnieniem dla Poznania. XXIII Międzynarodowy Kongres Nauk Historycznych w Poznaniu odbędzie się od 23 do 29 sierpnia 2020 r. W ramach przygotowań, Komitet Organizacyjny XXIII Międzynarodowego Kongresu Nauk Historycznych Poznań 2020 zorganizował w dniu 5 października 2016 r. spotkanie poznańskich instytucji kulturalnych i naukowych. Celem zebrania było wypracowanie wspólnej koncepcji imprez towarzyszących Kongresowi. Na spotkaniu Archiwum Archidiecezje reprezentował Dyrektor – ks. Roman Dworacki.

Żołnierz Niezłomny Kościoła

01 Paź
1 października 2016

x-a-b-m_w

W Poznaniu odbył się premierowy pokaz filmu „Żołnierz Niezłomny Kościoła” w reżyserii i według scenariusza Jolanty Hajdasz. Jak zaznaczyła we wstępie Jolanta Hajdasz:Arcybiskup Antoni Baraniak to jeden z najbardziej zasłużonych, a w stosunku do zasług – najbardziej zapomniany, bohaterski kapłan, którego przez analogię do losów tysięcy zamordowanych i prześla­dowanych żołnierzy podziemia niepodległościowego w Polsce mo­żemy nazywać Żołnierzem Niezłomnym Kościoła. Był sekretarzem prymasa kardynała Augusta Hlonda i dyrektorem sekretariatu pry­masa kardynała Stefana Wyszyńskiego, pełnił funkcję metropolity poznańskiego w latach 1957-77. Lista Jego zasług i osiągnięć jest bardzo długa, ale największym dowodem Jego męstwa i niezłomności jest postawa podczas aresztowania oraz bezlitosnych przesłuchań w więzieniu śledczym na Mokotowie w Warszawie w latach 1953-55. Torturami, biciem i głodzeniem śledczy z UB chcieli na nim wymusić zeznania pozwalające na zorganizowanie pokazowego pro­cesu przeciwko prymasowi Wyszyńskiemu. Realizowali plan władzy komunistycznej, której celem było skompromitowanie i osoby kard. Wyszyńskiego, i Kościoła katolickiego w Polsce, głównego bastio­nu oporu społecznego przeciwko ideologii i władzy komunistycz­nej. Bp Antoni Baraniak nie załamał się i wytrzymał aż 27 miesięcy najgorszych, stalinowskich tortur. Od 6 lat staram się dokumento­wać tragiczne, więzienne losy abpa Baraniaka, o nich mówił film dokumentalny pt. „Zapomniane męczeństwo” (premiera 2012 r.). Ale tematu nie był w stanie ani zamknąć, ani wyczerpać. Dlatego zrealizowałam drugi film na ten temat, dołączony jest on do książ­ki, którą właśnie macie Państwo w rękach. Jego tytuł to „Żołnierz Niezłomny Kościoła”. Mam nadzieję, że ten film, tak jak poprzedni, pomoże wszystkim, którzy starają się ukazywać i utrwalać pamięć o wielkich, polskich Bohaterach. Arcybiskup Baraniak z pewnością do nich należy”. W filmie wykorzystano m.in. materiały filmowe z Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu.