Archiwum z miesiąca: Maj, 2017

Ogólnopolski Festyn Rodzinny z okazji Dnia Dziecka

29 Maj
29 maja 2017

Dzień Dziecka

W niedzielę, 28 maja 2017 roku, odbył się Festyn z Okazji Dnia Dziecka, zorganizowany na Ostrowie Tumskim w Poznaniu przez Caritas Archidiecezji Poznańskiej we współpracy z Urzędem Miasta Poznania. Pomocą logistyczną służyło także Archiwum Archidiecezjalne w Poznaniu.

Muzyczno – archiwalne warsztaty dla studentów

26 Maj
26 maja 2017

„Muzyczne czytanie archiwaliów”

W dniu 25 maja 2017r. gościliśmy w Archiwum Archidiecezjalnym w Poznaniu, Studentów Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu. Spotkanie poprowadził ks. dr Mariusz Białkowski semiolog, gregorianista z Wydziału Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej i Muzyki Kościelnej na Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu.

Konkurs Plastyczny „Matka Boża w moim życiu” oraz V Archidiecezjalny Przegląd Poezji i Pieśni Patriotycznej

22 Maj
22 maja 2017

Zespół ARDENTE z Obornik

W sobotę 20 maja w Archiwum Archidiecezjalnym w Poznaniu miało miejsce podsumowanie dwóch konkursów organizowanych przez Zarząd Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej Archidiecezji Poznańskiej: konkurs Plastyczny „Matka Boża w moim życiu” oraz V Archidiecezjalny Przegląd Poezji i Pieśni Patriotycznej „Kocham moją Ojczyznę”. W pracach komisji konkursowej oceniającej młodych wykonawców w kategorii „Poezja”, uczestniczyła Pani mgr Elżbieta Szymił, pracownik Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu.

Warsztaty archiwalno-historyczne w AAP

18 Maj
18 maja 2017

Warsztaty archiwalno-historyczne w AAP

W dniu 19 maja 2017r. gościliśmy w Archiwum Archidiecezjalnym w Poznaniu, Studentów Wydziału Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zajęcia z form kancelaryjnych, prowadziła archiwistka Kurii Metropolitalnej w Poznaniu i współpracująca z Archiwum Archidiecezjalnym w Poznaniu, Pani mgr Joanna Napierała.

Zmiany w Archiwum Archidiecezjalnym w Poznaniu, czyli z Poznania do Warszawy – br. Zbigniew Godlewski CFCI

17 Maj
17 maja 2017

Brat Zbigniew Godlewski CFCI zajmujący się udostępnianiem zasobu Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu, zgodnie z Konstytucjami Zgromadzenia Braci Serca Jezusowego (ZBSJ) z dniem 15 maja 2017r., na mocy dekretu Przełożonego Generalnego ZBSJ – br. Franciszka Radzaja CFCI, został przeniesiony na placówkę zakonną do rezydencji Arcybiskupa Metropolity Warszawskiego.

To bardzo trudne w jednym zwyczajnym słowie „DZIĘKUJEMY” wyrazić wdzięczność za 14. lat pracy w Archiwum Archidiecezjalnym w Poznaniu. Niech jednak to właśnie słowo „DZIĘKUJEMY” będzie także dopełnione  przez „PAMIĘTAMY” i „ZAPRASZAMY”, a na nowej placówce życzymy Bożego błogosławieństwa.

Aktualizacja plików w ramach Cyfrowego Archiwum Archidiecezji Poznańskiej

15 Maj
15 maja 2017

CAAP – Aktualizacja plików 05/2017

W wyniku ostatniej aktualizacji w Cyfrowym Archiwum Archidiecezji Poznańskiej (CAAP) udostępniono 166 nowych plików. Obecnie dostępnych jest 3.574 jednostek metrykalnych z zespołu PM. Ogółem CAAP zawiera 4.260 plików.

„Archiwalno – Muzyczne” spotkanie przedstawicieli Archiwów w Gnieźnie i Poznaniu

10 Maj
10 maja 2017

Archiwum Archidiecezjalne w Gnieźnie

We wtorek 8 maja 2017r. w Gnieźnie, odbyło się robocze spotkanie przedstawicieli Archiwum Archidiecezjalnego w Gnieźnie i Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu.  Konsultacje dotyczyły przechowywania i stanu zachowania archiwalnego zasobu muzycznego przechowywanego w Gnieźnie i Poznaniu.