Archiwum z miesiąca: Wrzesień, 2017

„Powtórka przed …” z udziałem Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu

29 Wrz
29 września 2017

Wydział Historyczny UAM Poznań

W dniach 26 i 28 września pracownik Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu pan mgr Tomasz IRZYK poprowadził spotkanie z nauczycielami historii, połączone z prelekcją nt. form współpracy z Archiwum. Spotkanie to odbyło się w ramach organizowanego corocznie w Instytucie Historii UAM cyklu wykładów i warsztatów, połączonych z możliwością zapoznania się z zasadami rekrutacji na studia na kierunku historia oraz poznania smaku życia studenckiego – pod wspólnym hasłem: „Powtórka przed …”. Spotkania z historią adresowane są zarówno dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, jak również dla nauczycieli historii.

„Warsztaty tumskie” w Archiwum Archidiecezjalnym

27 Wrz
27 września 2017

Wizyta historyków wychowania z Krakowa, Lublina, Warszawy, Szczecina i Poznania w AAP

W dniach 25-26. września 2017 r. na Wydziale Studiów Edukacyjnych UAM Poznań, odbył się Jubileusz 50-lecia Zakładu Historii Wychowania. Jednym z punktów okolicznościowego spotkania były „Warsztaty tumskie”, w czasie których historycy wychowania z Krakowa, Lublina, Warszawy, Szczecina i Poznania, przybyli także do Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu.

Wystawa: Biskupi Poznańscy na przestrzeni wieków

26 Wrz
26 września 2017

Wystawa: Biskupi Poznańscy na przestrzeni wieków. Foto: DIAK Poznań

W sobotę 23 września 2017 r. odbyło się w Poznaniu, Ogólnopolskie Forum Duszpasterskie Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym, którego głównym organizatorem był Diecezjalny Instytut Akcji Katolickiej Archidiecezji Poznańskiej. Gościem specjalnym Form, był Kardynał Robert Sarah, Prefekt Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów. Więcej na ten temat – zobacz tutaj. W związku z przypadającym w przyszłym roku jubileuszem Biskupstwa w Poznaniu (968 – 2018), Diecezjalny Instytut Akcji Katolickiej Archidiecezji Poznańskiej przygotował okolicznościową wystawę: Biskupi Poznańscy na przestrzeni wieków. W ramach wystawy zaprezentowano także dokumenty z Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu.

Źródło: poznan.ak.org.pl

X Dzień Genealoga w Archiwum Archidiecezjalnym

25 Wrz
25 września 2017

X Dzień Genealoga

Już po raz dziesiąty w Archiwum Archidiecezjalnym w Poznaniu odbył się „Dzień Genealoga”. Organizatorami spotkania byli: Wielkopolskie Towarzystwo Genealogiczne „Gniazdo” oraz Archiwum Archidiecezjalne w Poznaniu. Licznie zgromadzeni miłośnicy genealogii w poznańskim archiwum, wysłuchali 4 referentów: Księgi małżeńskie parafii św. Michała Archanioła w Dolsku z lat 1616-1652 jako źródło do badań nad społecznością miasta nowożytnego, mgr Michał Słomski, Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk, Warszawa, Exegi monumentum Chłapowskich – rzecz o podworskich archiwach prywatnych, dr Emilian Prałat, UAM Poznań, Od genealogii i małej ojczyzny do koncertu, mgr Dobrosława Gucia oraz Od metryk kościelnych do ksiąg stanu cywilnego – na przykładzie wybranych niemieckich parafii ewangelickich oraz ksiąg stanu cywilnego, mgr Paweł Hałuszczak. Spotkanie poprowadzili: Wojciech Jędraszewski, Prezes Wielkopolskiego Towarzystwa Genealogicznego „Gniazdo” oraz ks. dr Jan Maria Musielak, Zastępca Dyrektora Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu. Patronat medialny: PRZEWODNIK KATOLICKI oraz RADIO EMAUS.

Foto: www.wtg-gniazdo.org

Archiwum Archidiecezjalne i „Powtórka przed …”

20 Wrz
20 września 2017

Fot. historia.amu.edu.pl

Corocznie, pod koniec września w Instytucie Historii UAM organizowany jest cykl wykładów i warsztatów, połączonych z możliwością zapoznania się z zasadami rekrutacji na studia na kierunku historia oraz poznania smaku życia studenckiego – pod wspólnym hasłem: „Powtórka przed …”. Spotkania z historią dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. W tym roku w dniach 26 i 28 września przedstawiciele Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu poprowadzą spotkanie z nauczycielami połączone z prelekcją nt. form współpracy z Archiwum.

Źródło: historia.amu.edu.pl

Fotografie z Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu na wystawie w Sejmie RP

15 Wrz
15 września 2017

Fot. © Paweł Kula, Sejm RP www.archpoznan.pl

Dnia 13 września 2017 r. w budynku Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie została otwarta wystawa „Da mihi animas, caetera tolle” (Daj mi dusze, resztę zabierz). Poświęcona jest Arcybiskupowi Antoniemu Baraniakowi, Metropolicie Poznańskiemu, w 40. rocznicę jego śmierci. Składa się z 16 plansz, na których przedstawione zostało jego życie i działalność, zwłaszcza aktywność w sekretariacie prymasa Stefana Wyszyńskiego i posługa w Poznaniu w latach 1957–1977. Zaprezentowano także film dokumentalny Jolanty Hajdasz „Żołnierz Niezłomny Kościoła”. Jest to: kolejna ekspozycja dotycząca życia i działalności arcybiskupów poznańskich przygotowana we współpracy Ku­rii Metropolitalnej w Poznaniu, Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Poznaniu, Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej w Poznaniu, Muzeum Archidiecezjalnego w Poznaniu oraz Archiwum Archidiecezjal­nego w Poznaniu.

Źródło: www.archpoznan.pl

Zapraszamy na X Dzień Genealoga / 2017

05 Wrz
5 września 2017

X Dzień Genealoga, 23.09.2017r. godz. 11:00

Wielkopolskie Towarzystwo Genealogiczne „Gniazdo” oraz Archiwum Archidiecezjalne w Poznaniu oraz, zapraszają na  X Dzień Genealoga”.  Patronat medialny: PRZEWODNIK KATOLICKI oraz RADIO EMAUS. Spotkanie odbędzie się w siedzibie Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu, ul. ks. Ignacego Posadzego 2, dnia 23 września 2017 roku (sobota). . Początek obrad o godz. 11:00.

Program:

 1. Powitanie uczestników
 • ks. dr Jan Maria Musielak, Zastępca Dyrektora Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu
 • Wojciech Jędraszewski, Prezes Wielkopolskiego Towarzystwa Genealogicznego „Gniazdo”
 1. Księgi małżeńskie parafii św. Michała Archanioła w Dolsku z lat 1616-1652 jako źródło do badań nad społecznością miasta nowożytnego.
 • mgr Michał Słomski, Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk, Warszawa
 1. Exegi monumentum Chłapowskich – rzecz o podworskich archiwach prywatnych
 • dr Emilian Prałat, UAM Poznań
 1. Rocznik Wielkopolskiego Towarzystwa Genealogicznego „Gniazdo” 2017 – Promocja publikacji.
 • Wojciech Jędraszewski, Prezes Wielkopolskiego Towarzystwa Genealogicznego „Gniazdo”

Przerwa na kawę

5. Od genealogii i małej ojczyzny do koncertu

 • mgr Dobrosława Gucia

6. Od metryk kościelnych do ksiąg stanu cywilnego – na przykładzie wybranych niemieckich parafii ewangelickich oraz ksiąg stanu cywilnego.

 • mgr Paweł Hałuszczak
 1. Dyskusja

Organizatorzy:                                      Patronat medialny:

 

 

Wakacyjna praktyka w Archiwum Archidiecezjalnym

01 Wrz
1 września 2017

Studenckie praktyki w AAP

W dniach od 26 czerwca do 31 sierpnia 2017 roku w Archiwum Archidiecezjalnym w Poznaniu, odbywała swoją praktykę Pani Aneta Liwerska – studentka uczęszczające na zajęcia ze specjalizacji archiwistycznej w ramach Instytutu Wydziału Historycznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Było nam miło gościć praktykantkę, która poznając różnorodną pracę archiwisty i zasady funkcjonowania archiwum, wykazała się dużym zaangażowaniem. Dziękujemy!