Publikacja: Bernardyni w Świeciu w XVIII wieku. Analiza biograficzno-prozopograficzna

12 sty
12 stycznia 2021

Nakładem pelplińskiego Wydawnictwa bernardinum ukazała się ciekawa pozycja autorstwa mgra Macieja Stawiskiego – doktoranta Wydziału Historii UMK: „Bernardyni w Świeciu w XVIII wieku. Analiza biograficzno-prozopograficzna”. Autor – korzystając między innymi z naszego zasobu akt zakonnych przedrozbiorowej Rzeczpospolitej –  posługuje się niezwykle interesującą metodą prozopograficzną, która ukazuje duchowych synów asyskiego Biedaczyny z tego nadwiślańskiego konwentu w złożoności ich pochodzenia oraz relacji, w społeczeństwie i społeczności, gdzie przyszło im pracować i uświęcać się pod franciszkańską regułą. Pozycja jest kolejnym ważnym krokiem dla zrozumienia demografii, socjologii, dokonań  zakonów mendykanckich w archidiakonacie pomorskim diecezji włocławskiej oraz szerzej w Wielkopolsce, na Kujawach i Mazowszu. Wcześniej autor dokonał podobnej analizy dla klasztoru bydgoskiego. Pan Maciej wydobywa na światło dzienne sylwetki poszczególnych zakonników, którzy tworzyli dzieje prowincji wielkopolskiej bernardynów – ocala ich od zapomnienia; zwraca uwagę na aktywność duszpasterska i rolę kulturotwórczą poszczególnych ojców i braci.

Autorowi życzymy wytrwałości w badaniach nad franciszkanizmem doby staropolskiej i gratulujemy pomysłowości akomodacji metod historycznych w badawczym ujęciu problemu. Zachęcamy do lektury i refleksji! Pokój i dobro!

xWS