Bibliografia „Miesięcznika Kościelnego Archidiecezji Poznańskiej”

18 Lut
18 lutego 2014

MK_LubranscianumStaraniem Instytutu Studiów Kościelnych LUBRANSCIANUM z Poznania, ukazała się Bibliografia „Miesięcznika Kościelnego Archidiecezji Poznańskiej” (1946-2011) autorstwa ks. prof. UAM dr. hab. Leszka Wilczyńskiego. W słowie wstępnym czytamy: W 2011 roku minęło 65. lat wydawanego po wojnie „Miesięcznika Kościelnego Archidiecezji Poznańskiej”, dlatego właśnie teraz podjęto próbę opracowania całej zawartości organu urzędowego ordynariusza w latach 1946-2011. Zestawienie zawartości „Miesięcznika” daje podstawy dla uzyskania informacji stricte wydawniczych (redaktorzy, wydawca, format, skład, szata graficzna) oraz rozeznania treści publikowanych dokumentów i tekstów „nieurzędowych” z ostatnich sześciu dekad. Przygotowana Bibliografia pozwala na korzystanie z bogatej za wartości poszczególnych roczników w obrębie odpowiednio uszeregowanych zagadnień. Publikacja ukazuje bogate życie Kościoła poznańskiego na tle wydarzeń historii powszechnej. Niniejsze opracowanie organu urzędowego archidiecezji daje podstawę źródłową do studiów nad Kościołem lokalnym i wpisuje się w realizację projektu nowej „Historii Archidiecezji Poznańskiej”.