VIII. Popołudnie z dokumentem – APP i MHMP: Prezentacja dokumentu legata papieskiego, kardynała Mikołaja Boccasiniego z 1302 r. z zasobu Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu

17 Maj
17 maja 2016

AAP_P_z_D_X_R_RDnia 13 maja 2016 roku, Archiwum Państwowe w Poznaniu oraz Muzeum Historii Miasta Poznania zorganizowały „VIII. Popołudnie z dokumentem”. Tym razem spotkanie poświęcone było  Zakonowi Dominikańskiemu, dla którego rok 2016 jest 800-leciem istnienia (program spotkania zobacz tutaj). Archiwum Archidiecezjalne w Poznaniu reprezentował Kustosz – ks. Rafał Rybacki, który wygłosił referat: „Dokument legata papieskiego, kardynała Mikołaja Boccasiniego z 1302 r.”. Spotkaniu towarzyszyła także wystawa „Dokumenty i akta z archiwów dominikańskich w Wielkopolsce z XIII-XIX w.”. W ramach VIII. Południa z dokumentem odbyła się również promocja płyty DVD „Dokumenty Dominikanów wielkopolskich w zasobie Archiwum Państwowego w Poznaniu”.