Drogą naśladowców Franciszka z Asyżu….

12 wrz
12 września 2022

W bieżącym roku ukazała się książka Franciszkanie konwentualni w Wielkopolsce w XVI – XIX wieku. Studium prozopograficzne. Autorka Magdalena Konieczna (ur. w 1977 r.),  w przygotowaniu tomu korzystała także z zasobu Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu; między innymi z pozycji Elenchus monachorum et sanctimonialium diocesis Posnaniensis (sygn. OA II 40) oraz z zespołu Acta Sacrarum Ordinationum. Prozopografia to pomocnicza nauka historii, której metodą badań jest zbiorcza analiza danych dotyczących przedstawicieli określonej grupy, w tym wypadku zakonników – Braci Mniejszych Konwentualnych z Wielkopolski, ich pochodzenia, wykształcenia, funkcji pełnionych w zakonie i w poszczególnych klasztorach. Książka jest  cennym  źródłem dla badania historii Kościoła w czasach nowożytnych w naszej ojczyźnie.

xWS