„Książka to próba nowego wyłożenia początków biskupstwa poznańskiego, które miały charakter bardzo dynamiczny” – mówił w rozmowie z przewodniczącym Konferencji Episkopatu Polski prof. Jurek.

„Każda kolejna strona tego trudnego do przecenienia dzieła wydobędzie z mroków dziejów wiele zapomnianych faktów i przywoła rozmaite postaci, które w wielowiekowym łańcuchu pokoleń stanowiły w swoim czasie niezbędne ogniwo, aby przekazywany w Kościele dar wiary dotarł dzisiaj także do nas” – napisał w słowie wstępnym do książki abp Gądecki.

Prof. Dobosz w przedmowie do pierwszego tomu serii wyjaśnia, że powstaje ona z inicjatywy metropolity poznańskiego, który podjął „próbę zainteresowania poznańskich znawców przeszłości przygotowaniem syntetycznego ujęcia historii arcybiskupstwa”.

W kolejnych tomach ukazane zostaną dzieje diecezji w czasach nowożytnych, dzieje archidiecezji w latach 1793-1919 i dzieje archidiecezji w XX i na początku XXI wieku (źródło tekstu: www.archpoznan.pl).

W słowie wstępnym czytamy także:

Przygotowując niniejszą pracę, korzystałem niejeden raz z przyjaciel­skiej i bezinteresownej pomocy wielu osób. Swą przychylność stale okazywał mi i całemu projektowi ks. Roman Dworacki, dyrektor Archiwum Archidie­cezjalnego w Poznaniu wraz z pracownikami tej zacnej instytucji.

Dziękujemy za miłe słowa!