Ekspozycja ksiąg z zasobu Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu w czasie uroczystości 1050. rocznicy Chrztu Polski w Poznaniu

18 Kwi
18 kwietnia 2016

AAP_K_O_wW czasie Mszy św. w Katedrze poznańskiej (tj. 15 kwietnia 2016 r.), obok lektorium został umieszczony trzynastowieczny pergaminowy kodeks liturgiczny, przechowywany w Archiwum Archidiecezjalnym w Poznaniu (AAPoz), spisany w całości w języku łacińskim. Na 130 kartach zapisano, obok fragmentów Starego Testamentu, Ewangelii oraz Listów św. Pawła Apostoła, a także urywków homilii Ojców i Doktorów Kościoła, m.in. św. Augustyna, św. Grzegorza Wielkiego czy św. Leona Wielkiego, znajdują się również teksty oracji czyli modlitw danego dnia. Księga ta pochodzi z 1282 r. Powstała w skryptorium cysterskim w Paradyżu, a następnie znajdowała się wśród woluminów biblioteki Biskupów poznańskich. Księga została odnowiona na dzisiejszą uroczystość w pracowni konserwatorskiej Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu przez Pracownika Archiwum Pana Sławomira Leszczyńskiego.

Zarówno w sobotę 16 kwietnia w czasie Mszy św. na Stadionie Miejskim w Poznaniu oraz w niedzielę 17 kwietnia 2016r w czasie Mszy św. w poznańskiej Katedrze w ramach procesji z darami została przyniesiona najstarsza Księga Ochrzczonych znajdująca się w zasobie AAPoz. Księga pochodzi z poznańskiej Fary (B, 1577 – 1626, sygnatura PM 229/01).

Na zdjęciu: Legat Papieski kard. Pietro Parolin w ramach procesji z darami w czasie Mszy św. na Stadionie Miejskim w Poznaniu w dniu 16 kwietnia 2016r. odbiera najstarszą Księgę Ochrzczonych Archidiecezji Poznańskiej.

Foto: Waldemar Wylegalski © Archidiecezja Poznańska