Frater Nicolaus Ostiensis et Velletrensis Episcopus…

04 lis
4 listopada 2021

W księdze jubileuszowej Ecclesia Res Multorum Colorum Opuscula Felici Lenort Octogenario Dedicata, poświęconej Księdzu Feliksowi Lenortowi z okazji jego osiemdziesiątych urodzin znalazł się artykuł Kustosza naszego archiwum – Ks. dra Rafała Rybackiego „Frater Nicolaus Ostiensis et Velletrensis Episcopus…, następnie papież Benedykt XI jako legat apostolski w poznańskim sporze o dziesięciny w 1302 roku” poświęcony ciekawemu dokumentowi z naszego zasobu ( sygnatura DK perg. 47)  – należącego do zespołu  pergaminów Kapituły katedralnej w Poznaniu. Dokument ten w całości spisany po łacinie jest zaopatrzony w dobrze zachowaną pieczęć kardynalską. Ks. Rafał przedstawia w artykule kontekst historyczny i prawny tytułowego sporu oraz postać samego Kardynała Mikołaja – późniejszego papieża Benedykta XI, który to ten dokument wystawił. Gratulując Jubilatowi – Księdzu Feliksowi Lenortowi zachęcamy do pasjonującej lektury artykułu naszego Kustosza.

xWS